Wat glo ons?

Tafelberg gemeente streef daarna om ‘n Bybelse kerk te wees. En dus ‘n gereformeerde kerk. Die begrip gereformeerd verwys na die groot Reformasie in die 16de eeu toe die Here manne soos Maarten Luther en Johannes Calvyn opgerig het om die kerk terug te lei na die Woord.

Die kerk het ge-re-formeer – dus teruggekeer na die wortels van die eerste apostoliese kerk. Om gereformeerd te wees beteken dus om Bybels te wees in die volle sin van die woord. Dit wil Tafelberg gemeente ten alle koste wees en bly. Wat ons glo is dus wat die Bybel sê. Ons glo die Bybel as gesaghebbende onfeilbare Woord van God wat in alles absoluut foutloos is. Hierdie geloof word verwoord in die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en Dordtse Leerreëls – die drie belydenisskrifte wat ons onderskryf.

Getuienis

Aan die hand van Handelinge 1:8: sal ons Sy getuies wees in Jerusalem, sowel as Judea, sowel as Samaria tot by die uithoeke van die aarde. Al is Tafelberg Gemeente klein, het ons groot erns met die uitdra van die Evangelie van Jesus Christus buite die mure van ons gemeente. Meer inligting oor ons bedieninge onder ‘Raak Betrokke’.

Woord in Klank

Ons leraar – dr Chris Saayman – stuur daagliks ‘n 2-3 minute klankboodskap op Whatsapp uit na byna 400 mense wat daarvoor gevra het.
Hierin laat hy slegs die SKRIF spreek deur vers vir vers deur Bybelboeke te gaan en net die betekenis van elke vers uit te lig. Want, in Tafelberg Gemeente glo ons dat waar die Skrif getrou uitgelê word, die Here self hoorbaar praat.
Ook jy kan hierdie boodskappe daagliks op whatsapp ontvang deur 083 232 1817 op jou foon te stoor en dan jou naam na dieselfde nommer te stuur! Vertel gerus ook vir ander van hierdie bediening!

Woord in Klank

Click hier!