Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010
Godsdienste & Kultusse No 6: Christian Science

The Church of Christ (Scientist) is deur Mary Baker Eddy in 1862 gestig. Sy was ‘n semi-invalide wat deur haar man geleer is watter moontlikhede daar is in genesing sonder die gebruik van medisyne. Sy het beweer dat sy só genees is ná ‘n groot besering wat sy opgedoen het. Sy het net eendag besef dat genesing d.m.v. “geestelike” middele plaasvind. In 1875 het sy haar boek Science and Health with Key to the Scriptures die lig laat sien. Tot vandag word uit hierdie boek (te same met die Bybel) in hul kerkdienste gelees.

CS leer dat die Bybel gesaghebbend is en dat daar slegs een God is. Lede word aangemoedig om die Bybel te lees aan die hand van Eddy se “Key” om die korrekte betekenis van die Bybel te verstaan. Die Bybel is vol foute en moet “geestelik” geïnterpreteer word m.b.v. CS. In die praktyk word Eddy se boek dus die ware “bybel”. CS glo inderdaad dat die “Key” goddelik geïnspireer is. Oppervlakkig gesien, glo hulle ook dat Christus se dood en opstanding essensieël is vir die mens se verlossing. Tog loën CS die essensie van die bybelse leer. ‘n Mens sien dit in die volgende:

  1. CS se fundamentele leer is dat alles in die skepping geestelik & volmaak is en dat materie glad nie bestaan nie. Sonde, siekte en dood bestaan glad nie – die mens dínk net dat dit bestaan. Die mens dink dat dit wat nie bestaan nie, bestaan totdat God die mens van sy blindheid genees. Die mens is slegs onderworpe aan die wetmatighede van materie solank die mens glo dat dit bestaan. Die oorsaak vir siekte is in die mens se denke – “’n foutiewe geloof”. ‘n Mens kan dus jouself “geestelik” genees deur te besef dat siekte glad nie bestaan nie. In die Scientific Statement of Being (wat by elke kerkdiens gelees word) word gesê dat daar geen lewe, waarheid, intelligensie of materie bestaan nie. Al wat werklik bestaan is “infinite Mind” (wat God is). “Gees” is al wat werklik bestaan. Omdat God gees is en die mens na Sy beeld geskep is, is die mens ook net gees. Bogenoemde uitgangspunt het natuurlik implikasies vir alles wat CS verder glo (nié glo nie), byvoorbeeld:
  2. Sonde is ‘n illusie, dit bestaan nie werklik nie. Daarom is verlossing eintlik onnodig. “Die geloof in sonde word gestraf solank as wat dié geloof voortduur”!
  3. Verlossing beteken dat die geestelike lewe, waarheid en liefde triomfeer oor wat die mens dink sonde, siekte en dood is – wat eintlik nie bestaan nie! Verlossing beteken om “geestelike begrip” te ontwikkel. Hierdie “begrip” verwerp sonde as iets onwerklik en sodoende verdwyn dit. Jesus het basies gekom om die mens wat in die realiteit van die irreële glo, te verlos! Wie Eddy se “key” aanvaar en tot die letter gehoorsaam, sal gewaarborgde seën ontvang. Dis vanselfsprekend dat die Bybelse verlossingsleer vir CS geen waarde het nie aangesien sonde nie werklik bestaan nie.
  4. Geen Drie-eenheid: God is vader/moeder oor alles en almal, Christus vergestalt die geestelike waarheid van wie God is en die Heilige Gees is ten diepste die leerstellinge van CS (divine Science). Die Heilige Gees ís Christian Science! “God” is ‘n onpersoonlike “divine principle” wat in die mens se gedagtes leef.
  5. Volgens CS is Jesus dus nie waarlik God nie. Hy is slegs ‘n geestelike heenwysing na wie God (Mind) is. Hy is ‘n “divine idea”. Eintlik het Eddy ontken dat Jesus werklik histories gesterf en opgestaan het, want fisiese bestaan is ‘n illusie. Sy dood was ‘n menslik uitgedinkte teorie.
  6. Christus se versoeningsdood is slegs ‘n getuienis van wat goddelike liefde is. Die mens word deur Hom verlos deurdat Hy die mens se oë oopmaak vir die illusie van die bestaan van sonde, boosheid, dood. Jesus het kom demonstreer dat die dood ‘n illusie is. Dít is die “goeie nuus” wat CS verkondig. Alle mense kan dieselfde doen as wat Jesus gedoen het, deur die werklikheid van sonde en dood te ontken.
  7. Die sentrale fokuspunt van CS is geestelike genesing van kwale. Die meeste lede weier enige mediese hulp vir hul siektes. CS laat die keuse by elke individu of die persoon mediese hulp wil gebruik of nie. CS poog om mense te help met “mental healing” d.m.v. ‘n terapie wat die mens help om die werklikheid van sy/haar siekte te ontken. “Mental healing” mag dalk mense help om van psigo-somatiese siektes bevry te raak, maar dit is wetenskaplik bewys dat CS se terapie onsuksesvol is wat betref werklike liggaamlike siektes. Daar is tewens bewys dat die sterftesyfer onder CS-lede dramaties hoër is as die res van die Amerikaanse samelewing (Journal of American Medical Association, Sept 22/29, 1989, bladsye 1657-58 asook Morbidity Weekly Report, Augustus 23, 1991, pp 579-582).
  8. Christian Science se “boodskap” kom op die volgende neer: Jesus is in ‘n fiktiewe graf neergelê ná ‘n oënskynlike dood, in ‘n onwerklike liggaam – om onnodige versoening te doen vir sonde wat glad nie bestaan nie en gepleeg is in denkbeeldige liggame. Hy red dus mense wat onderweg is na ‘n denkbeeldige verderf van kwaad wat nie bestaan nie.

Gevolgtrekking: Die geestelike sowel fisiese gevare van CS is ooglopend. Geestelik bied CS geen hoop nie omdat dit in beginsel die totale boodskap van die Bybel vergeestelik, ontken en dus verwerp. Geen ware geloof in Christus – in die Bybelse sin van die woord – is dus moontlik nie.

Die fisiese gevare is eens so erg. Talle CS-lede ly onnodig aan siektes en sterf selfs onnodig bloot omdat hulle geleer word om in ontkenning te leef en dus geen mediese behandeling ontvang nie.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)