Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010
Godsdienste & Kultusse No 7: Scientology

Lank, lank gelede (75 miljoen jaar gelede, om presies te wees) was daar ‘n buite-ruimtelike leier, en sy naam was Xenu. Xenu was in beheer van al die planete aan hierdie kant van die melkweg, asook ons eie planeet Aarde. Xenu het ‘n probleem gehad. Al 76 planete wat hy beheer het, was oorbevolk, en elke planeet het gemiddeld 178 biljoen mense gehad. Hy wou ontslae raak van al die mense, en het toe ‘n bose plan beraam. Met die hulp van rebelle het Xenu al die goeie mense verslaan. Toe het hy, met die hulp van psigiaters, biljoene mense ingeroep vir skynbare inkomstebelasting-inspeksies, waar hulle egter verdoof is deur inspuitings met `n mengsel van alkohol en glikol. Daarna was hulle in ruimtetuie geplaas wat net soos DC8 vliegtuie gelyk het (met stralerenjins in plaas van propellers). Hierdie DC8 ruimtetuie het toe na die planeet Aarde gevlieg, waar die verdoofde mense aan die voet van vuurspuwende berge neergelê was, by die honderde biljoene. Toe hulle klaar was, het hulle waterstofbomme binne in die vulkane gesit en Xenu het al die bomme gelyktydig laat afgaan, sodat al die mense gesterf het. Die verhaal eindig nie daar nie. Omdat almal ‘n siel het (‘n “thetan”), moes hierdie siele gevang word sodat hulle nie kon terugkom nie. Daarom, terwyl die honderde biljoene siele in die kernstorms rondgewaai het, het hy spesiale elektroniese lokvalle gebruik wat al die siele in elektroniese strale vasgevang het (die elektroniese strale was taai, net soos vlieëvanger-linte). Toe hy al die siele gevang het, het hy hulle in kiste gesit en hulle na ‘n fliek gevat. Die siele moes dae en dae lank na spesiale 3D flieks gekyk het, wat hulle voorgeskryf het hoe die lewe moes wees. In hierdie flieks was hulle valse prente gewys en gesê dat hierdie valse beelde God, die Duiwel, en Christus was. Omdat daar net ‘n paar lewendige liggame oor was, het die siele – ná die flieks – in hulle groepies saam binne in die liggame gaan woon. Wat Xenu betref, het die Getroue Offisiere hom oorrompel, en hom diep in ‘n berg op een van die planete opgesluit. Xenu is binne in ‘n kragveld vasgevang, wat deur `n ewigdurende battery aangedryf word en waar hy tot vandag toe nog lewe …. Dus is ons almal vandag nog vol van hierdie groepe siele wat “liggaam-thetans” genoem word. En as ons vry siele wil wees, dan moet ons van die “liggaam-thetans” ontslae raak, en baie geld betaal om dit reg te kry. Die enigste rede waarom mense in God en Christus geglo het, was omdat dit in die flieks gewys het wat die “liggaam-thetans” 75 miljoen jare gelede gesien het.

Nou toe, wat dink jy van hierdie verhaal? Wel, hierdie verhaal is die kern van die geloof bekend as Scientology. As mense van hierdie storie bewus was, dan sou hulle nie aan Scientology geraak het nie. Hierdie verhaal word eers aan jou vertel wanneer jy een van hulle geheime vlakke bereik het, wat OT III” genoem word. Jy moet baie geld betaal om by hierdie vlak uit te kom (of jy moes baie hard werk vir die organisasie teen `n baie lae salaris vir baie jare). Die meeste van die Scientology-volgelinge ken nie hierdie verhaal nie, aangesien hulle verbied word om dit te hoor totdat hulle die geheime “top” vlakke van Scientology bereik. Dit mag egter baie jare neem voordat hulle hierdie vlak bereik, as hulle ooit so ver sou kom. Dié van hulle wat dit weet, moet stilbly daaroor en dit ‘n geheim hou vir die mense wat by Scientology betrokke raak. Die verhaal van Xenu is Scientology se grootste geheim en uitgedink deur die stigter van Scientology, Ron Hubbard – wat ‘n skrywer van wetenskapsfiksie was!

Hubbard het die Scientology godsdiens in 1954 van stapel gestuur, hoofsaaklik om geld te maak. Die kernleer is dat die mens eintlik ‘n onsterflike siel is wat tallose vorige lewens op ander planete gehad het, maar nou op aarde in ‘n liggaam vasgekeer is. Elke mens dra dus geestesbagasie met hom/haar saam vanaf die verre verlede en die oerbestaan in vorige sonnestelsels. Hiervan moet die mens bevry word. Scientology bestaan basies uit psigoterapie wat die mens moet help om van hierdie geestesbagasie ontslae te raak. Die terapie staan bekend as “Auditing”.

In Scientology is die mens dus ‘n onsterflike geestelike wese met ervaringe uit die verlede wat veel verder strek as slegs die huidige lewensbestaan. Die mens is wesenlik goed en wonderlik en beskik oor geweldige vermoëns. Sy “bevryding van die verlede” hang van homself af en behels die implimentering van Scientology tegnieke.

Die Scientology-volgeling vorder deur sekere vlakke: Eers “pre-clear”, dan “clear” en laastens “operating thetan” (OT). Die OT-vlak bestaan ook uit verskillende grade tot by OT8. Die handleiding wat die persoon begelei deur die verskillende vlakke staan bekend as “The Bridge to total freedom”. Hierdie “bridge” kos uiteindelik ongeveer $300 000. In kort bestaan die hele proses basies uit reekse psigoterapie (auditing) wat saam met ‘n “berader” gedoen word met die doel om die Scientology-volgeling volkome vry te maak van al die geesteslaste (“engrams”) van die verlede sodat die mens uiteindelik weer deel van die heelal kan word. ‘n “Engram” is beelde van seermaakgoed wat in die verre verlede gebeur het wat in die onderbewussyn verborge lê en gesneller kan word deur dinge wat met ‘n mens gebeur. Scientology is oortuig dat die oorsprong van die “engrams” die buite-ruimtelike oorlog in die tyd van Xenu was. Hierdie oer-oorlog van millenia gelede is tewens die basiese oorsaak vir ál die ellende wat die mens tans ervaar.

Nodeloos om te sê dat Scientology geen raakpunte met die Bybel of die klassiek Christelike Geloof het nie. Soos in die Oosterse Mistiek, hou die godsbegrip verband met ‘n onpersoonlike “krag” wat goedskiks met die ganse heelal gelykgestel kan word.

Scientology hou erge gevare vir geestesgesondheid in. Daar is talle bewyse dat die “auditing” met mense van hul verstand af maak en selfs tot selfmoord lei. Scientology hou ook gevare vir familieverhoudinge omdat lede later slegs in Scientology-gemeenskappe (en dus wêreldvreemd) leef.

Wat die kerk van Christus behoort te leer: Die blote dáárwees van iets soos Scientology en die aantrekkingskrag wat Scientology op soveel mense het, behoort ‘n belangrike sein na die kerk uit te stuur, naamlik dat die deursnee mens soekende is na genesing van die innerlike mens en opruiming van wat in die verlede gebeur het. Mense loop met baie seer, emosionele verwondinge, bitterheid en onvergewensgesindheid – inderdaad verborge “engrams” wat maklik gesneller word. Die goeie nuus van die Bybel is dat dit niks te make het met spoke uit ‘n vorige inkarnasie op ander planete nie, maar verhoudinge wat – a.g.v. ons hierwees binne ‘n sondige en gebroke wêreld – binne die híérdie lewe skeefgeloop het en deur die Here Jesus op die kruis reeds heelgemaak ís en deur die geloof toegeëien mag word. Sien Jesaja 53: 3-6 asook Jesaja 61:1-3. Die harde werk is deur die Middelaar gedoen (Hebr 9:14, 7:25). Geen duur kursusse is nodig nie.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)