Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

LEWE VAN OORWINNING NO 5: SEWE DINGE OM ALTYD TE DOEN (Deel 1)

Ons doen iets wat met verloop van tyd tot ‘n gewoonte ontwikkel het, sonder om te dink. Dit het tweede natuur geword. Byvoorbeeld tandeborsel doen ons sonder om te dink. ‘n Klein kind moet egter nog herinner word om dit te doen. Iemand wat oor en oor skaak speel, doen dit later geblinddoek. Die Skrif praat van minstens 7 dinge wat ‘n gelowige ALTYD moet doen, dus inoefen totdat dit ‘n spontane gewoontehandeling word en enorm baie help om ‘n oorwinnende geestelike lewe te lei.

NOMMER EEN: STEL DIE HERE ALTYD VOOR JOU / STEL JOUSELF ALTYD IN SY TEENWOORDIGHEID. Handelinge 2: 25-26. In sy preek op die eerste Pinksterdag, haal Petrus Dawid se Ps 16:8 aan waar Dawid sê: “Ek stel die Here altyddeur voor my.” Die Heilige Gees sê deur Petrus dat Dawid hierdie woorde profeties van Jesus gesê het! Daarom, sê Petrus, was dit Jesus self wat Sy vader altyddeur voor Hom gestel het. Dit dui op ‘n gewoontehandeling van ‘n wilskeuse om jouself altyd in die Here se teenwoordigheid te stel. Uiteraard is dit nie iets wat outomaties sal gebeur nie. Dit kos doelbewuste oefening, maar behoort later sonder inspanning plaas te vind. ‘n Volgeling van Christus behoort die gewoonte te kweek van om doelbewus in die Here se teenwoordigheid te leef. Dit word vertel van James Hudson Taylor (pionier sendeling in China) dat hy, wanneer hy in die nag opstaan, sy hare gekam het voordat hy terugklim in die bed – uit eerbied vir die Here in wie se teenwoordigheid hy leef! Petrus gaan voort deur te sê dat 24 uur-gewoontehandeling van in die Here se teenwoordigheid te leef, twee gevolge het: 1) Niks kan jou skud nie en 2) Jy het konstante blydskap. Sien ‘n mens dit nie in Jesus se eie lewe nie? Nie ‘n storm ter see, mense se probleme of Getsemané se doodstryd kon Hom skud nie. Hy het altyd Sy Vader voor oë gestel. Dink hoe oorwinnend sal jy wees indien jy versoek word om iets verkeerd te doen/sê of dalk iets kwyt te raak wat iemand kan skaad, maar jy stel die Here voor jou! Wat ek doen/sê is in Sy teenwoordigheid! Wanneer jy oor iets twyfel en jy stel die Here voor jou, weet jy baie gou wat om te doen! Indien dit ‘n gewoontehandeling word om die Here voor jou te stel, sal jy grootliks oorwinnend leef in alle omstandighede. Jy sal nie geskud word nie en jou hart sal vol blydskap wees. Skielik is die wil van God nie meer moeilik om te doen nie. Mag die Gees van Christus ons help om die gewoonte aan te leer om ALTYD in die Here se teenwoordigheid te leef.


NOMMER TWEE: DOEN UITERSTE BES OM ALTYD ‘N SKOON GEWETE VOOR GOD EN MENSE TE HÊ. Handelinge 24:15-16. Paulus het die opstanding uit die dood met sekerheid verwag. Hy het egter nie agteroor gesit en wag dat dit gebeur nie! Hy het nie gerus in 20 jaar gelede se paar towerwoorde “Here Jesus kom in my hart” nie. Sy geloof in die opstanding het daartoe gelei dat hy áltyd gestreef het om ‘n skoon gewete voor God én mense te hê. Áltyd. Eintlik is dit so maklik soos om dorings uit jou voet te trek so dikwels as wat dit daar is. Tientalle kere per dag. ‘n Mens sou dink dat dit makliker behoort te wees om met ménse reg te maak as met God omdat mense soveel láér is as Hy. Tog vind ons dit baie maklik om gou voor die Here iets te bely en baie moeilik om met ménse reg te maak. Waarom? Omdat ons dikwels dínk dat ons tot die Here bid maar dat ons in werklikheid tot onsself bid! (Vgl Luk 18:11 – die Fariseër het tot homsélf gebid tog het hy gesê “O God”). Wanneer ons besef wat dit is om voor ‘n Heilige God te bely dat ons ons humeur verloor het, sal ons met soveel eerbied en vrees vervul wees, dat ons twee keer sal dink om dit weer te doen. En ons sal dit nie so moeilik vind om met mense reg te maak waar ons teen hulle gesondig het nie. Byna soos Saggeus (Luk 19:8) vierdubbel wil teruggee wat hy van mense gesteel het. Saggeus sê as’t ware: “Here ek het baie mense verneuk, maar ek sal dit nie net voor U bely nie. Ek sal regmaak teenoor wie ek benadeel het.” Onmiddelik ná sy redding wil Saggeus sy gewete teenoor God én mens skoonhou. En Jesus sê: “Hierdie man is werklik gered!” Die vrug van Saggeus se redding was sy gewilligheid om homself te verneder en sy fout teenoor mense te erken en te sê: “Ek het verkeerd teenoor jou gedoen. Ek het jou seergemaak deur wat ek gesê het. Ek wil dit regstel. Ek het jou reputasie gesteel deur wat ek van jou gesê het.” Iemand se reputasie is van groter waarde as sy geld. Wanneer ons van iemand negatief praat, steel ons sy reputasie. Ons kan dit teruggee deur te sê: “Ek was ‘n absolute dwaas. Vergewe my.” Só hou ons ons gewete skoon voor God en mens. Altyd.

NOMMER DRIE: BID ALTYD. Lukas 18:1; 1 Thes 5:17. Iets waaroor Christene baie praat, maar min doen is bid. Die Skrif is duidelik. ‘n Volgeling van Jesus behoort áltyd/sonder ophou te bid. Nie 4-6 ure per dag nie, maar ALTYD (Sien ook Efes 6:18, Luk 21:36). Natuurlik is dit nie moontlik om 24 uur lank op jou knieë te bly nie. Jesus het nie. Die enigste manier hoe ons ALTYD kan bid, is wanneer daar ‘n voortdurende gesindheid van afhanklikheid by ons groei. Vir Jesus was gebed nie ‘n inspanning nie. Natuurlik sal ons sekere definitiewe tye van gebed hê. Jesus het dit gehad (Luk 6:12). Maar om áltyd te bid is iets anders. Dit is ‘n lewe van onophoudelike afhanklikheid – “Here ek benodig U hulp”. Gebed is ‘n voortdurende mosie van wantroue in jouself. Die ware besnydenis, waarin alle gelowiges deel het, is “geen vertroue stel in die vlees.” (Filip 3:3). Dit is die afsny van alle vertroue in jouself en dit permanent weggooi. Dit is wat gebed ten diepste is. Die rede waarom ons so maklik sondig en so min bid, is omdat ons soveel vertroue in onsself het. Maar ‘n konstante mosie van wantroue in jouself, maak dat jy bid! Waarmee ons goed is, bid ons die minste oor. Byvoorbeeld: Iemand wat nie ‘n boodskap kan bring nie en gevra word om ‘n 2 minute boodskappie by ‘n biduur te bring, sal weke voor die tyd reeds ernstig bid. Wanneer ons voel dat ons min vertroue in onsself het vir iets, bid ons. Maar in areas waar ons vermoed dat ons behendig is, bid ons minder.

Word vervolg….

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)