Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

LEWE VAN OORWINNING: Deel 6: SEWE DINGE OM ALTYD TE DOEN (Deel 2)

NOMMER 4: WEES ALTYD BLY IN DIE HERE (Filip 4:4). Dit is ‘n bly-wees wat afhanklik is van Wíé ek altyd voor oë hou (sien punt 1). Ons is geneig om mense, omstandighede en selfs die duiwel voor oë te hou. Gevolglik verdwyn ons blydskap. Sommige Christene lewe met ‘n baie groot satan. Byvoorbeeld: Wanneer die elektrisiteit afgaan, sê mense: “dis die duiwel”. Hulle lewe met ‘n groot duiwel en ‘n klein Here. Die rede waarom ons ons altyd kan verbly in die Here is vanweë Rom 8:28. Dis maklik om jou te verbly oor goeie dinge wat gebeur. Maar Rom 8:28 sê dat God ALLE dinge ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet. En wat meer is, sê vers 29, het hierdie “ten goede laat meewerk” dáármee te make dat Hy jou meer soos Jesus wil laat word. As jy van harte die Here liefhet en jou doel is om meer soos Jesus te word, dan sal ALLES wat met jou gebeur ten goede meewerk. Elke ding wat iemand aan jou doen, sal ten goede meewerk. Maak nie saak of die duiwel dit geïnisieër het nie. Maak nie saak of dit ‘n fout is wat ‘n dokter gemaak het nie. Die enigste lewe op aarde wat die moeite werd is om geleef te word is ‘n lewe van totaal uitverkoop te wees aan Christus. Dan bestier Hy alles. Wanneer ons ons dus nié verbly nie, sê ons daarmee: “Ek het nie die Here lief nie en ek wil nie verander word om soos Jesus te word nie.” Ek word dan bedompig omdat ek nie daarin geïnteresseerd is om soos Jesus te word nie. Dis nie die mikpunt van my lewensbestaan nie. Want indien ek die Here liefhet en die mikpunt van my lewe is Christusgelykvormigheid, sál álles ten goede meewerk. Indien jy ‘n moeilike lewensmaat het of jou werk verloor het, kan jy bid: “Here, ek wil soos Christus wees. Ek wil U liefhê. Ek wil nie ‘n lekker gemaklike lewe hê nie. Ek wil Christusgelykvormig wees, dis al.” Al waarvan ‘n mens deurentyd moet sekermaak is: 1) Het ek Hom lief en 2) Is dit my lewensdoel om Christusgelykvormig te word. Dan sal ALLES ten goede meewerk.

 

NOMMER 5: DRA ALTYD DIE DOOD VAN DIE HERE JESUS IN JOU LIGGAAM (2 Kor 4:10). Hier is geen sprake van fisiese kruisiging soos Jesus ondergaan het nie. Van Paulus self was dit nie waar nie. Wat word bedoel met die “sterwe van Jesus” wat ons in ons moet omdra? Daar is ‘n “sterwe” wat Jesus 33 jaar lank in Homself ondervind het.

Wanneer Hy sê dat ons daagliks ons kruis moet opneem en Hom volg, beteken dit dat Hy dit self gedoen het! (Dis terloops die enigste ding wat Jesus gesê het ons dáágliks moet doen). Elke dag was daar ‘n “kruis/sterwe” in Jesus se lewe. Hy het daagliks gesterf aan Sy eie wil. Daaglikse kruis is waar my wil en God se wil kruis. Waar dié twee kruis, is ‘n kruis. Waar dié twee kruis, kan ons nie neutraal bly nie. Ons sal óf ons eie wil doen óf die Here se wil. Sterwe op daardie kruis beteken om God se wil te doen. Dis ‘n lewe van voortdurende sterwe.


NOMMER
6: LAAT DIT WAT JY SÊ ALTYD VOL GENADE WEES & MET SOUT BESPRENKEL (Kolos 4:6). Dit neem nie ‘n sekonde om te weet of kos sout in het of nie. Net so goed soos kos proe mét sout net so sleg is dit sonder sout. Dit wat ons praat, behoort só te wees – nie vanuit ‘n harde veroordelende gees nie en die teenoorgestelde as wat onbekeerdes praat. Dink maar hoe Jesus die owerspelige vrou benader het (Joh 8). Die oomblik wanneer mense dit hoor moet hulle kan sê: “daar is soveel genade in wat ons hoor.” Dit moet ‘n gewoonte raak. Net soos ‘n mens nie oornag leer klavier speel nie, leer jy ook nie oornag om jou woorde met genade te vul nie. Maar as jy daarvan werk maak, kan jy.

NOMMER 7: WEES ALTYD OORVLOEDIG IN DIE WERK VAN DIE HERE (1 Kor 15:58). Om nie traag/lui te wees om iets in die Here se diens te doen nie. Veral nie wanneer ‘n mens besef wat Hy deurgegaan het t.w.v. jou redding nie! Oor die algemeen is ‘n mens geneig om traag te wees en vol verskonings (pyne, skete, weersomstandighede, ongerief, vrese, moegheid en nie-lus-nie). Spreuke 26:13: “’n Lui mens sê: ‘Daar’s ‘n leeu in die pad, daarom kan ek nie vandag gaan nie.’’’ ‘n Lui mens kan enigiets uitdink. Laat ons goed nadink oor wat Hy opgeoffer het, laat ons besef dat Hy ons Sy Heilige Gees gegee het (Hnd 1:8) – en laat ons heelhartig en oorvloedig wees in die werk van die Here.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)