Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 3

Daaglikse paraatheid is onontbeerlik vir ‘n sielewenner. Die 5 belangrike dinge is: 1) Wees op die uitkyk vir geleenthede 2) Soek/skep ‘n aanknopingspunt 3) Ken die twee aanvangsvrae uit jou kop: a) “Dink jy ‘n mens kan absolute sekerheid sê dat jy hemel toe gaan?” en b) “Gestel jy sou sterf en by die Here aankom en Hy sou jou vra: ‘Waarom moet ek jou in my hemel toelaat?’ wat dink jy sal jy antwoord” 4) Hê jou 3-minute getuienis op die punte van jou vingers – ingedeel in: Voorheen…maar toe…en nou. 5) Ken die vyf-punt evangelieboodskap volgens jou 5 vingers. Die mikpunt moet altyd wees om ‘n geleentheid te skep waar iemand ontvanklik sal wees om na jou aanbieding van die Evangelieboodskap te luister. Die getuienis is die “gom” waarmee jy die gesprek “lym” en waarmee jy die oorgang na die 5-punt Evangelie-aanbieding bewerkstellig. ‘n Goeie oorgangsinnetjie is gewoonlik: “Gee jy om dat ek net kortliks vir jou vertel hoe ek by hierdie sekerheid uitgekom het?” En dan begin jy met die vingers! Waak om nie uit die hoogte te praat soos “jy weet”, “jy sien” nie. Sê eerder: “Ek het ontdek” of “ek is bly dat ek geleer het..” Identifiseer met die ander persoon.

Begin met die eerste punt van die Evangelie-aanbieding (die duim wat opwaarts wys) met iets soos: “Die mees fantastiese ding wat ek ontdek het, is dat die ewige lewe/hemel ‘n absolute gratis geskenk is. Ek het dit nooit voorheen geweet nie. Ek het altyd gedink ek moet iets doen om myself waardig te maak om hemel toe te kan gaan.”

PUNT EEN VAN DIE EVANGELIE-AANBIEDING: GENADE!

1 Die hemel/ewige lewe is ‘n vrye geskenk

Kwoteer die Skrif, maar moenie sê waar dit staan nie. Sê net: “Volgens die Bybel..”. In jou kop moet jy egter weet waar dit staan vir ingeval die persoon jou spesifiek daarna vra! Gesels lekker gemaklik, moenie ‘n “preekstyl” hê nie!

ROMEINE 6:23 > Die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus

2 Die hemel/ewige lewe word op geen manier verdien of verwerf nie

Dis vir ons vreemd, want in ons wêreld moet jy vir alles betaal. Jy moet vir alles werk en ‘n teenprestasie lewer. Jy kry niks verniet nie. Van kleins af is ons koppe só geprogrammeer.

Dis egter nie hoe God se ekonomie werk nie! God se weg is genade: Om te ONTVANG wat jy glad nie verdien nie. Dit geld vir tydelike dinge soos die lug wat ons inasem. En dit geld ook vir die ewige lewe.

EFESIËRS 2:8 > Die verlossing is ‘n gawe/geskenk van God

As jy baie duur vir iets betaal het en jy gee dit vir iemand as geskenk, sal jy baie sleg voel indien die persoon sy beursie uithaal om te wil betaal. Hy vat jou in die gesig!

Buitendien: HOE goed moet die goeie dinge wat ‘n mens doen wees om vir jou ‘n plek in die volmaakte hemel te verdien? Antwoord: Dit kan nooit 100% goed genoeg wees nie!

Spandeer tyd op hierdie punt en laat dit by die persoon insink, want die meeste mense weet glad nie dat die mens nie homself kan red nie.

OORGANGSINNETJIE na punt 2 toe: “’n Mens kan die feit dat die ewige lewe ‘n geskenk is nog duideliker sien as jy verstaan wat die Bybel oor die MENS sê..”

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)