Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 6

Die oorgangsinnetjie wat ‘n mens kan gebruik om vanaf “die middelvinger” (God die Vader is liefde maar ook heilig en regverdig) na die “ringvinger” (Christus) te beweeg klink soos volg: “Hierdie probleem het God SELF opgelos in Sy Seun Jesus Christus”

JESUS CHRISTUS (DIE RINGVINGER)


A. WIE HY IS: EWIGE (GEEN BEGIN & GEEN EINDE) GOD WAT MENS GEWORD HET

Johannes 20:28 > Thomas sê: My Here en My God

Johannes 1:1,14 > Die Woord het mens geword en onder ons kom woon

B. WAT HY KOM DOEN HET: HY HET AAN DIE KRUIS GESTERF, OPGESTAAN UIT DIE DOOD, GOD SE STRAF OP ONS SONDE GEDRA EN ‘N PLEK IN DIE HEMEL VERDIEN WAT HY AS VRYE GAWE SKENK

Jesaja 53:6 > God het ons sonde op Christus laat neerkom

Sy dood was plaasvervangend > Dit is was wettiglik in die plek van die sondaar

Dit beteken die straf is suksesvol weggeneem, want wat die plaasvervanger doen, tél vir diegene in wie se plek Hy staan

Daarom het Jesus gesê: Dit is volbring – die rekening is ten volle betaal

Dit is alleen IN CHRISTUS wat God se liefde ASOOK Sy heiligheid die sondaar kan omhels en aanvaar

Die vraag is: Op watter manier kan ons die Here Jesus (en dus die geskenk van die ewige lewe) ontvang?

OORGANGSIN: Hierdie geskenk word deur geloofsvertroue ontvang!

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)