Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

 

 

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 8

Die oorgangsinnetjie wat ‘n mens kan gebruik om vanaf die Evangelie-aanbieding na die oorplaas-van-geloofsvertroue te beweeg is “Maak dit alles vir jou sin”? Indien die persoon enigsins weifel, moet alles weer punt vir punt behandel word! Slegs indien die persoon 100% positief reageer, kan daar voortbeweeg word na die beslissingsvraag.

BESLISSINGSVRAAG

Gebruik hierdie spesifieke woorde: “Wil jy graag die gawe van die ewige lewe ontvang?” Vgl Jesus se vraag aan die man by die Bad van Betesda: “Wil jy gesond word?” (Joh 5:6). Die hele aanbieding was gebou op die tema van die “ewige lewe wat ‘n geskenk is”. Moet dus nie afwyk daarvan deur iets te vra soos “wil jy ‘n Christen word” nie. Dit kan verwarring veroorsaak. Jy bied vir die persoon ‘n geleentheid sonder om enige druk uit te oefen. Sou die persoon onseker of negatief reageer, sluit die gesprek vriendelik af, wetende dat die persoon wel die aanbieding van die Evangelie gehoor het.

IMPLIKASIES VAN ‘N GELOOFSBESLISSING VIR CHRISTUS

Indien die persoon positief reageer en bereid is om die gawe van die ewige lewe te ontvang, is dit nodig om die Bybelse implikasies uit te spel.

1 Om die gawe van die ewige lewe te ontvang beteken om jou vertroue oor te plaas op dit wat Christus op die kruis in jou plek gedoen het, wég van sonde en eiegeregtigheid (dit wat jy self probeer doen om in God se goeie boekies te kom). As ‘n mens jou hand uitsteek om ‘n geskenk aan te neem, moet jou hand leeg wees, dus moet jy dit wat in jou hand is, laat los! Die Skrif sê: “BEKEER julle en vertrou op die Evangelie” (Mrk 1:15).

2 Hou in gedagte dat jy Jesus in jou lewe ontvang en dat Hy die HERE is (Kol 2:6). Dit beteken Hy is die Opperheerser wat alle sê het. Om op Hom te vertrou impliseer dus dat Hy die stuurwiel van die lewe sal oorneem. Waar jy self voorheen die koning van jou lewe was, is Hy dit nou (Luk 19:27). Van nature sien geen mens hiervoor kans nie. Dit is slegs wanneer die Gees ‘n mens lewendgemaak het, wat jy bereid is om iemand anders as jyself as koning te gehoorsaam!

UITSTELTAKTIEK

Hoe weet ‘n mens of iemand gereed is om vertroue op Christus oor te plaas? Gebruik uitsteltaktiek. Maak die volgende voorstel: “Jy kan regtig jou tyd neem om alles te gaan oordink en as jy wil kan ons weer volgende week bymekaarkom en verder gesels”. Die persoon wat onder oortuiging van die Gees is, sal nie wil uitstel nie!

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)