Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 9

Die gawe van die ewige lewe word deur GELOOFSVERTROUE ontvang! GEBED is ‘n manier waarop hierdie geloof uitgedruk word (Rom 10:9,10,13). In Hosea 14:2 sê die Here vir die volk: “Neem woorde en draai na die Here en sê vir Hom…” Baie mense bid van kleins af, maar daar is een gebed wat ‘n mens net een keer in jou lewe bid en talle mense kom nooit daarby uit nie!

UITNODIGING TOT GELOOFSVERTROUE-GEBED

Gebruik hierdie woorde: “As dit regtig is wat jy wil doen, kan ek vir jou in gebed lei en dan vertel ons vir die Here wat jy nou so pas vir my gesê het.” Die persoon mag nie aan homself oorgelaat word nie. Hy moet begelei word. Dit beteken jy moet vir hom bid en hy moet saam met jou bid. Dit kan in drie dele verdeel word:

1 VOORBEREIDING

Jy bid kortliks vir die persoon – 1) Dank die Here vir Sy werk in die persoon se lewe 2) Dank die Here vir die persoon se begrip van die Evangelieboodskap 3) Dank die Here dat die Heilige Gees die persoon op Christus laat vertrou vir verlossing

2 VERTROUE OORPLAAS

Nou bid die persoon sinnetjie vir sinnetjie agter jou aan. Hou die sinnetjies kort en duidelik. Die belangrike is nie wat presies gebid word nie, maar die bedoeling van die hart. Niemand word gered op grond van die korrektheid of kwaliteit van sy/haar gebed nie, maar op grond van die sukses van Christus se kruisverlossing. Die gebed kan so klink: “Here Jesus ek is ‘n sondaar en U Naam het in my lewe so baie oneer gely. Wil U asb U eer en U Naam in my lewe herstel. Dankie dat U my met U kruisdood op Golgota gered het. Ek vertrou op U daarvoor en ontvang dit dankbaar. Laat U Heilige Gees my hele lewe oorneem en bestuur. Ek eer U vir U liefde.”

3 SEKERHEID

Jy bid nou weer vir die persoon – ter versterking en versekering. Die persoon se sekerheid is slegs in God se Woord geleë. Daarom is dit goed om ‘n paar beloftes uit die Skrif in gebed te verwoord. Dit kan soos volg gedoen word: “Here Jesus U het self belowe dat U niemand wat na U toe kom, sal wegstoot nie (Joh 6:37). En nou het XX na U toe gekom. Daarom kan hy/sy weet dat U hom/haar aanvaar. Dis nie nodig vir hom/haar om vir gevoelens of emosies te wag nie. U Woord en beloftes is genoeg. Werk die versekering van U liefde in sy/haar hart”.

Gee vir die persoon ‘n belofte soos 1 Joh 5:14-15: As ons enigiets volgens Sy wil vra, weet ons dat ons ontvang het wat ons gevra het.

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 9

Die gawe van die ewige lewe word deur GELOOFSVERTROUE ontvang! GEBED is ‘n manier waarop hierdie geloof uitgedruk word (Rom 10:9,10,13). In Hosea 14:2 sê die Here vir die volk: “Neem woorde en draai na die Here en sê vir Hom…” Baie mense bid van kleins af, maar daar is een gebed wat ‘n mens net een keer in jou lewe bid en talle mense kom nooit daarby uit nie!

UITNODIGING TOT GELOOFSVERTROUE-GEBED

Gebruik hierdie woorde: “As dit regtig is wat jy wil doen, kan ek vir jou in gebed lei en dan vertel ons vir die Here wat jy nou so pas vir my gesê het.” Die persoon mag nie aan homself oorgelaat word nie. Hy moet begelei word. Dit beteken jy moet vir hom bid en hy moet saam met jou bid. Dit kan in drie dele verdeel word:

1 VOORBEREIDING

Jy bid kortliks vir die persoon – 1) Dank die Here vir Sy werk in die persoon se lewe 2) Dank die Here vir die persoon se begrip van die Evangelieboodskap 3) Dank die Here dat die Heilige Gees die persoon op Christus laat vertrou vir verlossing

2 VERTROUE OORPLAAS

Nou bid die persoon sinnetjie vir sinnetjie agter jou aan. Hou die sinnetjies kort en duidelik. Die belangrike is nie wat presies gebid word nie, maar die bedoeling van die hart. Niemand word gered op grond van die korrektheid of kwaliteit van sy/haar gebed nie, maar op grond van die sukses van Christus se kruisverlossing. Die gebed kan so klink: “Here Jesus ek is ‘n sondaar en U Naam het in my lewe so baie oneer gely. Wil U asb U eer en U Naam in my lewe herstel. Dankie dat U my met U kruisdood op Golgota gered het. Ek vertrou op U daarvoor en ontvang dit dankbaar. Laat U Heilige Gees my hele lewe oorneem en bestuur. Ek eer U vir U liefde.”

3 SEKERHEID

Jy bid nou weer vir die persoon – ter versterking en versekering. Die persoon se sekerheid is slegs in God se Woord geleë. Daarom is dit goed om ‘n paar beloftes uit die Skrif in gebed te verwoord. Dit kan soos volg gedoen word: “Here Jesus U het self belowe dat U niemand wat na U toe kom, sal wegstoot nie (Joh 6:37). En nou het XX na U toe gekom. Daarom kan hy/sy weet dat U hom/haar aanvaar. Dis nie nodig vir hom/haar om vir gevoelens of emosies te wag nie. U Woord en beloftes is genoeg. Werk die versekering van U liefde in sy/haar hart”.

Gee vir die persoon ‘n belofte soos 1 Joh 5:14-15: As ons enigiets volgens Sy wil vra, weet ons dat ons ontvang het wat ons gevra het.

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 9

Die gawe van die ewige lewe word deur GELOOFSVERTROUE ontvang! GEBED is ‘n manier waarop hierdie geloof uitgedruk word (Rom 10:9,10,13). In Hosea 14:2 sê die Here vir die volk: “Neem woorde en draai na die Here en sê vir Hom…” Baie mense bid van kleins af, maar daar is een gebed wat ‘n mens net een keer in jou lewe bid en talle mense kom nooit daarby uit nie!

UITNODIGING TOT GELOOFSVERTROUE-GEBED

Gebruik hierdie woorde: “As dit regtig is wat jy wil doen, kan ek vir jou in gebed lei en dan vertel ons vir die Here wat jy nou so pas vir my gesê het.” Die persoon mag nie aan homself oorgelaat word nie. Hy moet begelei word. Dit beteken jy moet vir hom bid en hy moet saam met jou bid. Dit kan in drie dele verdeel word:

1 VOORBEREIDING

Jy bid kortliks vir die persoon – 1) Dank die Here vir Sy werk in die persoon se lewe 2) Dank die Here vir die persoon se begrip van die Evangelieboodskap 3) Dank die Here dat die Heilige Gees die persoon op Christus laat vertrou vir verlossing

2 VERTROUE OORPLAAS

Nou bid die persoon sinnetjie vir sinnetjie agter jou aan. Hou die sinnetjies kort en duidelik. Die belangrike is nie wat presies gebid word nie, maar die bedoeling van die hart. Niemand word gered op grond van die korrektheid of kwaliteit van sy/haar gebed nie, maar op grond van die sukses van Christus se kruisverlossing. Die gebed kan so klink: “Here Jesus ek is ‘n sondaar en U Naam het in my lewe so baie oneer gely. Wil U asb U eer en U Naam in my lewe herstel. Dankie dat U my met U kruisdood op Golgota gered het. Ek vertrou op U daarvoor en ontvang dit dankbaar. Laat U Heilige Gees my hele lewe oorneem en bestuur. Ek eer U vir U liefde.”

3 SEKERHEID

Jy bid nou weer vir die persoon – ter versterking en versekering. Die persoon se sekerheid is slegs in God se Woord geleë. Daarom is dit goed om ‘n paar beloftes uit die Skrif in gebed te verwoord. Dit kan soos volg gedoen word: “Here Jesus U het self belowe dat U niemand wat na U toe kom, sal wegstoot nie (Joh 6:37). En nou het XX na U toe gekom. Daarom kan hy/sy weet dat U hom/haar aanvaar. Dis nie nodig vir hom/haar om vir gevoelens of emosies te wag nie. U Woord en beloftes is genoeg. Werk die versekering van U liefde in sy/haar hart”.

Gee vir die persoon ‘n belofte soos 1 Joh 5:14-15: As ons enigiets volgens Sy wil vra, weet ons dat ons ontvang het wat ons gevra het.

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 9

Die gawe van die ewige lewe word deur GELOOFSVERTROUE ontvang! GEBED is ‘n manier waarop hierdie geloof uitgedruk word (Rom 10:9,10,13). In Hosea 14:2 sê die Here vir die volk: “Neem woorde en draai na die Here en sê vir Hom…” Baie mense bid van kleins af, maar daar is een gebed wat ‘n mens net een keer in jou lewe bid en talle mense kom nooit daarby uit nie!

UITNODIGING TOT GELOOFSVERTROUE-GEBED

Gebruik hierdie woorde: “As dit regtig is wat jy wil doen, kan ek vir jou in gebed lei en dan vertel ons vir die Here wat jy nou so pas vir my gesê het.” Die persoon mag nie aan homself oorgelaat word nie. Hy moet begelei word. Dit beteken jy moet vir hom bid en hy moet saam met jou bid. Dit kan in drie dele verdeel word:

1 VOORBEREIDING

Jy bid kortliks vir die persoon – 1) Dank die Here vir Sy werk in die persoon se lewe 2) Dank die Here vir die persoon se begrip van die Evangelieboodskap 3) Dank die Here dat die Heilige Gees die persoon op Christus laat vertrou vir verlossing

2 VERTROUE OORPLAAS

Nou bid die persoon sinnetjie vir sinnetjie agter jou aan. Hou die sinnetjies kort en duidelik. Die belangrike is nie wat presies gebid word nie, maar die bedoeling van die hart. Niemand word gered op grond van die korrektheid of kwaliteit van sy/haar gebed nie, maar op grond van die sukses van Christus se kruisverlossing. Die gebed kan so klink: “Here Jesus ek is ‘n sondaar en U Naam het in my lewe so baie oneer gely. Wil U asb U eer en U Naam in my lewe herstel. Dankie dat U my met U kruisdood op Golgota gered het. Ek vertrou op U daarvoor en ontvang dit dankbaar. Laat U Heilige Gees my hele lewe oorneem en bestuur. Ek eer U vir U liefde.”

3 SEKERHEID

Jy bid nou weer vir die persoon – ter versterking en versekering. Die persoon se sekerheid is slegs in God se Woord geleë. Daarom is dit goed om ‘n paar beloftes uit die Skrif in gebed te verwoord. Dit kan soos volg gedoen word: “Here Jesus U het self belowe dat U niemand wat na U toe kom, sal wegstoot nie (Joh 6:37). En nou het XX na U toe gekom. Daarom kan hy/sy weet dat U hom/haar aanvaar. Dis nie nodig vir hom/haar om vir gevoelens of emosies te wag nie. U Woord en beloftes is genoeg. Werk die versekering van U liefde in sy/haar hart”.

Gee vir die persoon ‘n belofte soos 1 Joh 5:14-15: As ons enigiets volgens Sy wil vra, weet ons dat ons ontvang het wat ons gevra het.

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 9

Die gawe van die ewige lewe word deur GELOOFSVERTROUE ontvang! GEBED is ‘n manier waarop hierdie geloof uitgedruk word (Rom 10:9,10,13). In Hosea 14:2 sê die Here vir die volk: “Neem woorde en draai na die Here en sê vir Hom…” Baie mense bid van kleins af, maar daar is een gebed wat ‘n mens net een keer in jou lewe bid en talle mense kom nooit daarby uit nie!

UITNODIGING TOT GELOOFSVERTROUE-GEBED

Gebruik hierdie woorde: “As dit regtig is wat jy wil doen, kan ek vir jou in gebed lei en dan vertel ons vir die Here wat jy nou so pas vir my gesê het.” Die persoon mag nie aan homself oorgelaat word nie. Hy moet begelei word. Dit beteken jy moet vir hom bid en hy moet saam met jou bid. Dit kan in drie dele verdeel word:

1 VOORBEREIDING

Jy bid kortliks vir die persoon – 1) Dank die Here vir Sy werk in die persoon se lewe 2) Dank die Here vir die persoon se begrip van die Evangelieboodskap 3) Dank die Here dat die Heilige Gees die persoon op Christus laat vertrou vir verlossing

2 VERTROUE OORPLAAS

Nou bid die persoon sinnetjie vir sinnetjie agter jou aan. Hou die sinnetjies kort en duidelik. Die belangrike is nie wat presies gebid word nie, maar die bedoeling van die hart. Niemand word gered op grond van die korrektheid of kwaliteit van sy/haar gebed nie, maar op grond van die sukses van Christus se kruisverlossing. Die gebed kan so klink: “Here Jesus ek is ‘n sondaar en U Naam het in my lewe so baie oneer gely. Wil U asb U eer en U Naam in my lewe herstel. Dankie dat U my met U kruisdood op Golgota gered het. Ek vertrou op U daarvoor en ontvang dit dankbaar. Laat U Heilige Gees my hele lewe oorneem en bestuur. Ek eer U vir U liefde.”

3 SEKERHEID

Jy bid nou weer vir die persoon – ter versterking en versekering. Die persoon se sekerheid is slegs in God se Woord geleë. Daarom is dit goed om ‘n paar beloftes uit die Skrif in gebed te verwoord. Dit kan soos volg gedoen word: “Here Jesus U het self belowe dat U niemand wat na U toe kom, sal wegstoot nie (Joh 6:37). En nou het XX na U toe gekom. Daarom kan hy/sy weet dat U hom/haar aanvaar. Dis nie nodig vir hom/haar om vir gevoelens of emosies te wag nie. U Woord en beloftes is genoeg. Werk die versekering van U liefde in sy/haar hart”.

Gee vir die persoon ‘n belofte soos 1 Joh 5:14-15: As ons enigiets volgens Sy wil vra, weet ons dat ons ontvang het wat ons gevra het.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)