Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

 

HOE OM IEMAND NA DIE HERE TE LEI – Deel 10

Elke situasie verskil, maar dit is belangrik om nasorg te probeer doen. Ons moet minstens die persoon se selfoonnommer neem en kontak behou. In ons verdere kontak met ‘n pasbekeerde, is die volgende belangrike aspekte om te onderstreep:

1 Dit is uiters belangrik dat die persoon by ‘n gemeente inskakel waar die Woord suiwer en sonder kompromie verkondig word.

2 ‘n Baie goeie Bybelboek om sistematies te begin lees is Johannes se Evangelie.

3 Die persoon moet geleer word dat Woord en gebed die twee fondamentstene van ‘n Christen se daaglikse lewe is. Lees Bybelboeke sistematies, maak aantekeninge, probeer memoriseer en gebruik die inhoud in gebed. Leer om Skrifgedeeltes “terug te bid”.

4 Die belangrikste middele tot geloofsgroei is: Die Bybel (1 Petr 2:2), gebed, verbondenheid aan ander Christene in ‘n gemeente (Hebr 10:25; Mat 28:19-20) en getuie wees/ sielewenner wees. Die persoon moet so gou moontlik self ‘n visser van mense word en aangemoedig word om dit wat gebeur het, met iemand anders te gaan deel (Spr 11:30). In kort: Die Christen moet sy/haar kennis vermeerder, tussen ander Christene wees en die Boodskap aan ander bring. Inasem en Uitasem – sonder ophou!

5 Help die persoon om sy/haar sekerheid van saligheid op God se beloftes te bou en nie op emosie of gevoel of ervaring nie. Hier is ‘n paar belangrike Skrifgedeeltes: Johannes 1:12. Johannes 6:36; Johannes 6:37, 1 Johannes 5:12. 1 Johannes 5:14

6 Nuttige Apps vir jou selfoon:

YouVersion – Bybels in baie vertalings

Remember.me ASOOK Navigators Topical Memory system – Help jou om Skrifgedeeltes te memoriseer

Dwell – luister hoe die Skrif voorgelees word (byvoorbeeld terwyl jy draf of motor bestuur)

PrayerMate – dit help jou om gebedslyste te maak vir voorbidding

 

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)