Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 8

Reeds aan die begin van jou lewe, kom verbind die Vader, Seun, Heilige Gees Homself aan jou persoonlik, op jou naam as VADER: Ek is soos ‘n Pa vir jou, SEUN: Ek is jou Verlosser en Heelmaker, GEES: Ek werk in jou lewe en verlaat jou nooit. Nêrens sien ’n mens die werklikheid van die Drie-eenheid soos in die Doopsformule nie (Mat 28:19). God is DRIE-ENIG. Hy is EEN God, maar daar is DRIE PERSONE wat dinamies met mekaar omgaan en wat ook so met ons omgaan. Drie Persone, maar een God! Ons verstaan nie waarom Hy met ons wil omgaan nie. Hy het ons tog nie nodig nie! Hy is nie eensaam nie. Maar, Hy wil nie sonder ons leef nie!! Hy gee Homself die heeltyd weg aan ons as die gewende God. Die Vader, Seun en HG gee hulself die heeltyd aan mekaar en so gee Hy Homself ook heeltyd weg aan ons. Sy wese is liefde en liefde is nie selfgesentreerd nie, maar op-die-ander-gefokus (1 Kor 13). Die Drie-eenheid is nie ‘n vae droombeeld nie. Hy is dinamies. Ek beleef gelowiglik hoe die VADER in Sy sorg by my betrokke is. Ek beleef gelowiglik hoe die SEUN my heel konkreet verlos van sondes. Ek beleef gelowiglik hoe die GEES in my werk. Ek beleef gelowiglik hoe die Gees my nadertrek na Christus toe terwyl ek in my kar ry, hoe Hy my van sonde oortuig en hoe Hy my van vergifnis oortuig. Die drie-eenheid is nie ‘n veraf stuk droë, dorre kopkennis nie! Ek beleef Hom, daagliks, deur die geloof in Sy Woord. Ek besef: Hy is die grootste werklikheid waarmee ek ooit te doen kan kry. DIE DRIE-EENHEID is die liefdesopenbaring van ’n gebroke God – die God wie se hart gebreek het oor die ellende van Sy mense – toe skeur Hy Sy Eniggebore Seun van Sy hart af en stuur Hom as redder na die mense toe en toe die mense Hom doodmaak, red Hy hulle met hul eie kruis, die kruis wat Sy Seun gebreek het en toe stort Hy Sy Gees as Trooster op hulle uit om hulle hande vas te hou tot die einde kom. Daar was nooit ‘n tyd wat God óóit ‘n abstrakte, koue, gesiglose, kliniese wese iewers in die veraf heelal was nie. Nee, daar was nooit ‘n tyd wat Hy nie Vader/Seun/HG was nie. Hy is uit en uit ‘n verhoudingswese. Die enigste rede waarom ons dit alles weet is omdat Hy Homself só aan ons in die Woord bekendgemaak het. Nee, daar is nie ‘n spesifieke teksvers wat sê dat God drie-enig is nie. Maar die totale getuienis van die Skrif leer dit vir ons – ondubbelsinniglik. Lees gerus deur die Skrifverwysings by Vraag en Antwoord 25 van die HK onderaan hierdie bladsy. En daar is nog veel meer!

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 8

24 Vraag: Hoe word die Apostoliese Geloofsbelydenis ingedeel?

Antwoord: In drie dele: die eerste handel oor God die Vader en ons skepping; die tweede oor God die Seun en ons verlossing; die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking.

25 Vraag: Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike Wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees (a)?

Antwoord: Omdat God Hom so in sy Woord geopenbaar het (b) dat hierdie drie onderskeie Persone die enige, ware en ewige God is. (a) Deut 6:4; Ef 4:6; Jes 44:6; 45:5; 1 Kor 8:4, 6. (b) Jes 61:1; Luk 4:18; Gen 1:2, 3; Ps 33:6; Jes 48:16; Matt 3:16, 17; 28:19; 1 Joh 5:7; Jes 6:1, 3; Joh 14:26; 15:26; 2 Kor 13:13; Gal 4:6; Ef 2:l8; Tit 3:5, 6.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)