Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 9
Dis belangrik vir ‘n Christus-gelowige om te weet Wíé presies jou Vader is! Die Vader is nie anders as wat die Here Jesus is nie. Agter Christus skuil daar nie ‘n Vader wat die “negatiewe-kwaai” alternatief vir Christus is nie. Jesus het gesê: “Wie My gesien het, het die Vader gesien” (Joh 14:9). Christus het juis aan ons kom bekendmaak Wie die Vader is (Mat 11:27). Tog is die Vader ‘n ánder Persoon as Christus binne die Triniteit. Hy beskik oor ander fokuspunte soos die volgende:

Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, is EWIG! Jy sal nooit weer sonder Hom wees nie en jy sal nooit weer ophou bestaan nie!
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, is die SKEPPER wat letterlik alles wat bestaan uit niks (ex nihilo) geskep het. Dink net Wie is vir jou!
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, VOORSIEN EN ONDERHOU steeds alles. Hierdie voorsiening is ook tot jou beskikking.
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, REGEER. Hy beskik oor absolute gesag. Omdat jou Vader die regeerder is, het jy alle vrees vir teenstaanders verloor.
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, is jou VERSORGER. Met alles wat nodig is vir jou na siel en liggaam!
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, ontlok VERTROUE in jou hart. Hy is alle vertroue waardig!
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, skep SEKERHEID in jou gemoed. Dis ‘n sekerheid wat nie afhanklik is van jou omstandighede, ander mense of jou gemoedstemminge nie!
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, HEERS OOR DIE KWAAD. Jy lewe steeds binne ‘n gebroke werklikheid waar allerlei negatiewe dinge oor jou pad kom. Jou Vader laat dit wel toe, maar Hy verander dit tot jou beswil. Hy het dit op Golgota opgevang sodat Hy dit nou ombuig tot jou beswil.
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, is ALMAGTIG. Onmeetlike potensiaal is tot jou beskikking.
Die Persoon wat jou Vader op persoonlike vlak is, is GETROU. Hy is die Vader van die Verbond. Op Sy getrouheid is die vastigheid en sekerheid van jou heil gebaseer.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 9

26 Vraag: Wat glo jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde?

Antwoord: Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks geskep het (a) en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer (b), ter wille van sy Seun Christus my God en Vader is. (c) Op Hom vertrou ek so dat ek nie daaraan twyfel dat Hy my, met alles wat vir liggaam en siel nodig is, sal versorg nie (d). Hy sal ook al die kwaad wat Hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander (e), omdat Hy dit as ‘n almagtige God kan (f) en ook as ‘n getroue Vader wil doen (g). — (a) Gen 1 en 2; Eks 20:11; Job 33:4, 38, 39; Hand 4:24; 14:15; Ps 33:6; Jes 45:7. (b) Heb 1:3; Ps 104:27-30; 115:3; Matt 10:29; Ef 1:11: (c) Joh 1:12; Rom 8:15; Gal 4:5-7; Ef 1:5. (d) Ps 55:23; Matt 6:25, 26; Luk 12:22. (e) Rom 8:28: (f) Jes 46:4; Rom 10:12. (g) Matt 6:32, 33; 7:9-11.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)