Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 10

Jy ry op die snelweg. ‘n Ander voertuig se band bars. Met ‘n 2 sekonde gaping vlieg hy rakelings by jou motor verby. Jy bly ongedeerd. Dan sê jy: “O, die hand vd Here was oor my, want as dit 2 sekondes later was…” Maar, kom ons gestel die ander voertuig het jou getref. 2 Sekondes te laat. Groot ongeluk. Ernstige beserings of selfs lewensverlies. Wat sê ons dan? Was die hand vd Here ook dáárin teenwoordig?? Toe die wonderkind Isak gebore is, was die Vaderhand so duidelik teenwoordig. Maar, wat toe Abraham vir Isak moes gaan offer (Gen 22)? Wanneer ‘n gelowige griep kry is dit nog goed, maar wanneer hy kanker kry? En, die Here doen absoluut niks om die vermeerdering van kankerselle te stuit nie?? Is dit moontlik om te bely dat die Here alles deur Sy voorsienigheid regeer? Regeer die satan en die toeval en noodlot nie dalk 70% van alles nie? 1. Ons Vader regeer in alles Toe Abraham vir Isak moes gaan offer, sien hy nie sy omstandighede as toeval, noodlot, sameloop v omstandighede, duiwelswerk nie. Hy sê vir die slawe: “Ek en die seun gaan om te aanbid!!” Toe dit sleg en onverstaanbaar gaan, blý hy wonderbaarlik geduldig. Nie opstandig. Iemand wat aan die noodlot glo, kan nie geduldig bly nie! Raak opstandig. As dit goed gaan: hoogmoedig, nie dankbaar! Dit voel mos soms asof al die goeie dinge wat gebeur normaal is. Dit is vanselfsprekend normaal om gesond te wees, veilig te reis, genoeg geld te hê, genoeg te ete te hê. Maar, siekte is abnormaal. Armoede ook. Besef ons nog werklik dat gesondheid, rykdom, veiligheid nie normaal is nie??!! Dit is genadegawes! Om blomme te sien blom in die tuin, om veilig te arriveer na ‘n motorrit, om gesond op te staan in die oggend, om kos op die tafel te hê – dis genadegawes aan mense wat ten diepste die dood verdien! Mag ons so gewoond raak aan dit alles dat ons nie meer die hand vd Vader daarin sien nie?? Maar, beteken dit nou dat God die Vader die oorsaak is van slegte dinge wat gebeur? Veroorsaak Hy dan siektes en droogtes en dood? Nee, die Here gebruik hierdie dinge in Sy kinders se lewens. Hy staan nie magteloos en toekyk hoedat die vrugte vd sondeval Sy kinders se lewens/skepping verwoes nie! Hy regeer steeds te midde van hierdie dinge. Hy buig dit om sodat dit ook binne Sy plan inpas. Hy gebruik selfs die duiwel vir Sy eie plan. Die slegte en onverstaanbare dinge het nie die laaste sê nie!! Om hierdie rede bely ons dat ons alles uit die Vaderhand ontvang. Wanneer ‘n jong vrou ‘n weduwee word met 3 kindertjies of ‘n jongman van 25jr in ‘n rolstoel te lande kom omdat ‘n inbreker hom geskiet het, is dit deel van die vrug van die Sondeval. MAAR: Die Here word nie onkant gevang deur hierdie dinge wat gebeur nie Sy almag beteken dat Hy juis hierdie dinge inkorporeer by Sy plan vir Sy kinders. Voorbeeld: Josef – Genesis 50:20. Dáárom kan die Psalmdigter al die negatiewe goed wat met hom gebeur, aan GOD toeskryf. Psalm 87: 7 (U het my in put laat beland), 8 (U het golwe oor my laat breek), 9 (U het my bekendes ver van my af laat staan), 19 (U het my vriende ver van my af laat staan). Hy skryf niks aan satan toe nie!! Uiteindelik is dit nie die satan, die bose, die gevalle skepping, die goddelose mens wat triomfeer nie. Dit is die Vader van ons Here Jesus wat triomfeer. Daarom kan die gelowige altyd weer teruggaan na die Vader toe. 2 Ons Vader KAN vertrou word Hoe wonderlik om te mag weet: my lewe word nie aan die toeval/noodlot oorgelaat nie. Sommige mense reken dat dit ‘n absolute vrome gedweep met godsdiens is om die Vader se hand in alles te erken. Tog is dit geen dwepery nie. Dit is geloof wat in die Skrif gegrond is. Die Here is nie ‘n handlanger wat in ons diens is om ons begeertes uit te voer nie! Hy is die magtige Koning wat self die ellende op aarde inkorporeer by Sy plan. Op Golgota het Hy bewys dat Hy die uiterste ellende – die dood van Sy eie Seun – gebruik om mense te red. Die opstanding is die bewys dat Hy doelgerig besig met planeet aarde en sy mense. Ek kan in geloof na ‘n regtige Vader teruggaan en met Hom gaan stoei met my twyfelvrae en opstandigheid.

Heidelbergse Kategismus Sondag 10
27 Vraag: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God (a) waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer (b) dat lower en gras, reën en droogte (c), vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte (d), rykdom en armoede (e) en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom (f). >> (a) Hand 17:25-28; Jer 23:23, 24; Jes 29:15, 16; Eseg 8:12. (b) Heb 1:3. (c) Jer 5:24; Hand 14:17. (d) Joh 9:3. (e) Spr 22:2. (f) Matt 10:29; Spr 16:33.

28 Vraag: Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Antwoord: Dat ons in alle teëspoed geduldig (a) en in voorspoed dankbaar (b) kan wees. Verder dat ons ook vir die toekoms ‘n vaste vertroue in ons getroue God en Vader (c) kan stel dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie (d), aangesien alle skepsels so in sy hand is dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie (e). >> (a) Rom 5:3; Jak 1:3; Ps 39:10; Job 1:21, 22. (b) 1 Tess 5:18; Deut 8:10. (c) Ps 55:23; Rom 5:4. (d) Rom 8:38, 39. (e) Job 1:12; 2:6; Spr 21:1; Hand 17:2.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)