Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 11

Deesdae vlam die gesprek rakende interreligie (gelykstel van godsdienste) weer op met kerkleiers wat onlangs in die openbaar gesê het dat aanhangers van ‘n bepaalde nie-Christelike godsdiens ook “kinders van God” en Christene se “broers en susters” is. Dit kom voor asof hulle insinueer dat aanhangers van ander godsdienste goedskiks in daardie godsdienste kan bly, met geen nodigheid dat hulle tot Jesus Christus bekeer nie, want hulle is wel op een of ander manier gered. Dit maak dan ook evangelisasiewerk oorbodig en trek eintlik ‘n streep deur die Evangelieboodskap. Dit laat die vraag ontstaan wat ons dan moet sê van die aansprake van die nie-Christelike godsdienste – húlle wat ons Here Jesus as enigste Verlosser verloën – en daarop aanspraak maak dat húlle ook net so reg is as die Bybelse Evangelie. Hulle sê daar kan nie slegs EEN weg van verlossing wees nie. Ja, Jesus IS die Verlosser, maar naas Hom moet ons ruimte laat vir al die ander godsdienste ook. Hulle sê ons mag nie oordeel nie en moet meer verdraagsaam wees. Ons moet insluitend en nie uitsluitend wees nie.. En, nou kom daar die groot twyfel by baie… Volgens die Skrif is daar slegs twee opsies: OF: ek HET alles in Jesus, OF ek het nie alles in Jesus nie. Daar is geen middeweg nie. 1 Tim 2:5 > Daar is net een God en net een Middelaar tussen God en mens, die man Jesus Christus wat Homself as losprys gegee het. Om hierdie boodskap aan ander te verkondig is die grootste liefde – dit is liefde om iemand te waarsku oor die gevaar waarin hy verkeer en aan hom die enigste ware uitredding te bring. Vals leraars kom met valse liefde: die “liefde” wat mense in hul sonde kondoneer en laat bly en hulle in valse gerustheid laat voortgaan op pad na die afgrond (Jer 23:14-17). Volgens 1 Kor 10:20 buig diegene wat vals gode aanbid in werklikheid voor bose geeste. Om gered te kan word en in die hemel te wees, moet ‘n mens versoen wees met God en dit kan nie deur jou goeie werke gebeur nie, maar slegs deur ‘n Plaasvervanger se dood. En daar was net Een wat deur God aanvaar is – Christus. Galasiërsbrief maak dit juis duidelik dat alles wat die mens as ‘n plus by Christus wil voeg, ‘n streep deur die genade trek. Die Here Jesus het ‘n harde oordeel oor die Jode wat Hom as Messias verwerp het uitgespreek: “As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het van God gekom. Hy het my gestuur. Maar julle verstaan nie wat ek sê nie en kan my woord nie verdra nie, want die duiwel is julle vader en julle doen wat hy wil hê.” (Joh 8:42-45). Indien iemand dus nie die Here Jesus Christus ken nie, aanbid so ‘n mens nie die ware God nie. 1 Joh 2:23 sê “niemand wat die Seun verloën het die Vader nie.” Dit skakel ook die Islam uit, want hulle reken dit is Godslastering om te sê dat God ‘n Seun het. Hulle sê Jesus is nie self God nie, Hy is net ‘n profeet. Luister wat sê Koran Sura 4:171 > “Die Messias, Jesus, seun van Maria, was net ‘n boodskapper van Allah. Julle moet net in Allah en sy boodskappers glo. En moenie sê DRIE nie. Allah is net een god. Hy kan nie ‘n seun hê nie..” Maar wat sê die Skrif? Johannes 3:35-36: “Wie nie die Seun het nie, het ook nie die Vader nie en die toorn van God bly op so ‘n mens.” Aanhangers van nie-Christelike godsdienste moet die Evangelie van die Here Jesus Christus hoor en dit verstaan en hulle bekeer van die misleiding waarop hulle vertrou en die waarheid in Jesus Christus omhels om gered te word. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur die Here Jesus Christus nie (Joh 14:6). Slegs Hy is die weg, waarheid en lewe. Slegs diegene wat deur die Vader aan die Seun gegee is en na Hom toe kom, aanbid en dien die enigste ware God. Daar is geen ander Naam gegee waardeur ‘n mens gered kan word nie, slegs Jesus (Hand 4:12). Leraars wat beweer dat nie-Christelike godsdienste ook ‘n manifestasie van die waarheid is, verloën die Here Jesus met woord en daad – alhoewel hulle met die mond in Hom glo. Hulle verloën die Skrif in sy kern, onder die voorwendsel van “liefdevolle insluitende verdraagsaamheid”. Dit kan en mag egter nie. Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie ‘n volkome Verlosser nie, of dié wat Hom met ‘n ware geloof aanneem, besit in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 11

29 Vraag: Waarom word die Seun van God genoem: Jesus, wat Verlosser beteken? Antwoord: Omdat Hy ons van al ons sondes verlos (a) en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie (b) —>>> (a) Matt 1:21; Heb 7:25. (b) Hand 4:12; Joh 15:4, 5; 1 Tim 2:5; Jes 43:11; 1 Joh 5:11.

30 Vraag: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus? Antwoord: Nee, maar hulle verloën met die daad die enigste Verlosser as Heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in Hom roem (a). Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie ‘n volkome Verlosser nie, of die wat hierdie Verlosser met ‘n ware geloof aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is (b) —>> (a) 1 Kor 1:13, 30, 31; Gal 5:4..(b) Heb 12:2; Jes 9:6; Kol 1:19, 20; 2:10; 1 Joh 1:7.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)