Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 12

In Anthiochië is die gelowiges vir die eerste keer “Christene” genoem (Hand 11:25) “Christen” is ‘n erenaam. Aanvanklik was dit ‘n soort skeldnaam vd ongelowiges se kant af. Tog is die woord “Christen” afgelei van “Christus”. Al hét die ongelowiges dit as ‘n skeldnaam gebruik, is dit vir die gelówige ‘n eretitel. Iets om op jaloers te wees. “Christus” is natuurlik nie Jesus se naam nie. Sy Naam is JESUS. Maar, “Christus” wys vir ons dat die Vader Hom regtig aangestel het om ons te verlos. Beteken: Gesalfde. Wanneer ‘n koning in die OT gesalf was, was dit die bewys dat God hom aangestel het vir die taak van koning. Dit is wat “Christus” beteken. God die Vader het Hom werklik aangestel om ons werklik te mag verlos. Hy is gesalf daartoe. Romeine 1:4: Op grond van Sy opstanding uit die dood, is Hy deur die Gees aangewys as die Seun van God wat met mag beklee is. Dit beteken: Jesus is nie ‘n soort indringer wat ons dalk om die bos lei nie. Hy het nie homself aangestel nie. Hy kom gee nie voor wat Hy nie is nie!! Geen gelowige sal eendag uitvind: “Genugtig, ek was die heeltyd mislei deur my geloof in Jesus Christus” nie. Geen gelowige sal ooit uitvind : “ek het na die Vader gekom in Jesus se Naam, en tog bly die deur vir my geslote” nie. Geen gelowige sal ná die dood met ‘n skok uitvind: “Ek was al die tyd met die verkeerde godsdiens besig gewees” nie. Geen gelowige word om die bos gelei nie Waarom nie? Want, Jésus is Christus. Hy is werklik aangestel deur die Vader ook as hoogste Profeet (leraar) wat God se Woord volkome aan ons bekendmaak. Maar ook as Priester wat ons met die unieke offer van Sy eie liggaam verlos het en steeds by die Vader vir ons intree. Ook is Hy gesalf tot Koning en dus deel ons in Sy heerskappy en beskerming. Dit is HIERBY wat die Christus-gelowige ingelyf is. Die gelowige is IN Christus en deel dus in die vrug van Sy salwing. Dit is die rede waarom die gelowige vir die Here kan leef en ook stry teen die sonde en die vyand – want ons weet ons leef VANUIT die oorwinning en nie op pad na die oorwinning nie!

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 12

Waarom word Hy Christus, wat Gesalfde beteken, genoem? Antwoord: Omdat Hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is (a) tot ons hoogste Profeet en Leraar (b), wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het (c); tot ons enigste Hoëpriester (d), wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het (e) en met sy voorbidding gedurigdeur by die Vader vir ons intree (f); tot ons ewige Koning, wat ons met sy Woord en Gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar (g). — (a) Ps 45:8; Heb 1:9; Jes 61:1; Luk 4:18. (b) Deut 18:15; Hand 3:22; 7:37; Jes 55:4. (c) Joh 1:18; 15:15. (d) Ps 110:4. (e) Heb 10:12, 14; 9:12, 14, 28. (f) Rom 8:34; Heb 9:24; 1 Joh 2:1; Rom 5:9, l0. (g) Ps 2:6; Sag 9:9; Matt 1:5; Luk l:33; Matt 28:18; Joh 10:28 Op 12:10, 11.

32 Vraag: Waarom word jy ‘n Christen genoem (a)? Antwoord: Omdat ek deur die geloof ‘n lid van Christus is (b) en daardeur deel aan sy salwing het (c) sodat ek sy Naam kan bely (d), myself as ‘n lewende dankoffer aan Hom kan toewy (e) en in hierdie lewe met ‘n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry (f) en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer (g) — (a) Hand 11:26. (b) 1 Kor 6:15. (c) 1 Joh 2:27; Hand 2:17. (d) Matt 10:32; Rom 10:10. (e) Rom I2:1; 1 Pet 2:5, 9; Op 1:6; 5:8, 10. (f) 1 Pet 2:11; Rom 6:12, 13;. Gal 5:16, 17; Ef 6:11; 1 Tim 1:18, 19. (g) 2 Tim 2:12; Matt 25:34.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)