Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 13

Hoe die aanneming van ‘n kind werk, verduidelik ‘n sekere kernaspek van die Evangelieboodskap die beste – naamlik die begrip “aangeneem tot kind” (Gal 4:5; Efes 1:5; Rom 8:16). ‘n Mensie wat voorheen op geen manier deel was van ‘n gesin nie, word wettiglik aangeneem en dan is hy/sy meteens ten volle deel van die gesin en word selfs ‘n erfgenaam! Die Here Jesus is die enigste Seun van God. Dit verwys in hoofsaak na die feit dat Hy God is, presies soos die Vader (sien Joh 5:18; 10:33-36). Geen mens kan ooit hierin deel nie. Maar dit is IN Christus wat sondaars tot God se kinders aangeneem word. Die verlore mens wat sy/haar vertroue op Christus stel vir verlossing, word deur God as kind aangeneem op grond van Christus se kruisverdienste. Wanneer ‘n kind aangeneem word, kos dit dikwels die aanneemouers veel. Benewens die finansiële implikasies, word ‘n opoffering gemaak. Christus het ons aanneming tot kinders met Sy lewe en bloed betaal. Soos wat ‘n kind deur aanneemouers uit pure guns aangeneem word, so ook met die Christus-gelowige. Geen ouerpaar het enige verpligting om ‘n kind aan te neem nie. Dit is suiwere onverdiende guns en genade en ontferming alleen. Die aanneem tot kind van God spruit ook voort slegs uit God se vrye guns sonder dat die mens op enige iets aanspraak kan maak. Dis absoluut onverdiend. Om net te dink dat die verlore sondaar van God niks anders verdien as die ewige dood nie, maar Jesus Christus kom en verlos en bevry alle mense wat ooit tot geloof sou kom van hulle sondes en van die duiwel se heerskappy – en Hy doen dit met Sy eie lewe en bloed – Hy koop hulle los soos slawe in die antieke tyd losgekoop is. En dan – wanneer hierdie mense hul vertroue op Christus oorplaas, neem God hul aan tot kinders. Wettiglik. En hulle word Sy erfgename. Dit is waarom Jesus die HERE is – die Kurios – die heerser bó alle heersers. Hy besit die heer-skappy en mag.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 13

33 Vraag: Waarom word Christus die “eniggebore Seun van God” genoem terwyl gelowiges tog ook kinders van God is?

Antwoord: Omdat alleen Christus die ewige natuurlike Seun van God is (a), terwyl ons om sy ontwil uit genade tot kinders van God aangeneem is (b) >>> (a) Joh 1:14; Heb 1:1, 2; Joh 3:16;1 Joh 4:9; Rom. 8:32. (b) Rom 8:16; Joh 1:12; Gal 4:6; Ef 1:5, 6.

34 Vraag: Waarom noem jy Hom “ons Here”?

Antwoord: Omdat Hy ons na liggaam en siel van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het (a) >>>> (a) 1 Pet 1:18, 19; 2:9; 1 Kor 6:20; 1 Tim 2:6; Joh 20:28.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)