Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 4 Stel jou voor ‘n Graad 8 outjie vra sy 4-jarige boetie om hom met ‘n wiskundesom te help! Belaglik! ‘n Vierjarige kan nie! Net so kan ‘n mens redeneer dat geen mens God se morele wil (soos vergestalt in Sy Wet) kan gehoorsaam nie. Hoe oud jy ookal is. Dit het…

By HK Sondag 2 het ons gesien hoe diep gevalle alle mense is. In ons binneste en in ons relasie tot God en ons medemens gaan dit voorwaar nie goed nie. Maar hoe het dit dan gebeur? Die eerste mensepaar was tog nie so nie. Hulle was die mooiste werkstukke van God (Gen 1:26). Hulle…

  HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 2 Op skool is dit ‘n wet: jy mag nie tydens eksamens afkyk nie. En as jy betrap word, word jy gestraf. Waarom dan hierdie wet? Vir jou eie beswil. Anders word jy skelm en lui en wil nie leer nie. En ook om ander leerders te beskerm. God se Wet…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 1 Van kinds af weet ons wat dit beteken om troos nodig te hê – en te kry – soos ‘n kind by sy ouers byvoorbeeld. Stel jou voor die klein seuntjie wie se nuwe nie-waterdigte horlosie in die swembad val of ‘n kind wat só uitgesien het om ‘n eie selfoon…

WAAROM IS DAAR SO BAIE INTERPRETASIES VAN DIE BYBEL? As die Bybel dan so duidelik is, waarom is daar so baie interpretasies? Net die bestaan van die duisende verskillende kerkdenominasies en groepies is getuienis van hoe Christene onder mekaar verskil oor Bybelinterpretasie! Die Rooms Katolieke het ‘n maklike uitweg: Slegs die Pous en sy “magisterium”…

IS DIE PROTESTANTISME NOU UITGEDIEN? 501 jaar gelede het die Protestantisme amptelik begin toe Martin Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur in Wittenberg vasgekap het. Dit was sy protes teen die Roomse kerk se afdwaling van die Woord. Sederdien is die Protestantse kerkerewêreld veronderstel om steeds te protesteer – nie net teen Rome nie,…

 ‘N VERLORE SKAKEL IN DIE TRANSGENDER-GESPREK Sommige mense voel binne-in of hulle ‘n ander geslag/gender (hoewel gender en geslag nie presies dieselfde is nie, hanteer ons dit as sodanig vir die doeleindes van hierdie praatjie) is as wat hulle liggame aandui hulle is. En die geslagte hoef nie noodwendig net manlik of vroulik te…

      IS DIT SONDE OM DAGGA TE ROOK? Is dit sonde om dagga te rook? Wel, in die verlede sou ons so sê omdat dit onwettig was. Maar deesdae beweeg ons in die rigting waar jy daggaplante in jou tuin mag kweek en rook. Is dit nog steeds verkeerd? Die antwoord is JA….

IS BELYDENISSKRIFTE NIE OORBODIG NIE? Behalwe vir geloofsbelydenisse soos die “Apostoliese Geloofsbelydenis” wat die hele Christelike Kerk bely, is daar ook belydenisse wat spesifieke segmente van die Protestantse kerkerewêreld saambind soos byvoorbeeld die gereformeerdes se “Heidelbergse Kategismus” of “Westminster Confession”. Ons hoor al meer stemme wat sê dat ons nie sulke belydenisse nodig het nie,…

   WAS JESUS ‘N GELOOFSGENESER? Wat se soort ding is ‘n “geloofsgeneser”? Mens hoor dikwels daarvan en sien dit op sekere TV kanale. ‘n “Geloofsgeneser” is soos die “Lochness Monster” en Klaas Vakie. Dis iets wat nie regtig bestaan nie. Dalk sê jy: “Wag so ‘n bietjie, maar sê die Bybel dan nie…

Page 2 of 9 1 2 3 4 9
Vraagtekengebeure in die Bybel
‘n Lewe van Oorwinning
Die doop
Godsdienste en kultusse
Rigters
Jesaja
Nuwe Verbond
Legkaart van die evangelie
Dit is wat ons glo
Kosbare goud
Hoe om iemand na die Here te lei
Onder die vergrootglas van die Woord
Heidelbergse Kategismus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)