Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2015 Godsdienste & Kultusse No 2: Rooms-Katolieke Kerk 1 In 313 is die Edik van Milaan deur Keiser Konstantyn uitgevaardig. Dit het godsdiensvryheid gewaarborg, maar die kerk het aan die staat onderhorig geword. Die Keiser was die “baas” van die kerk. Gaandeweg is die direkte koningskap van Christus in Sy kerk ondermyn deurdat…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 4: STORT OF BAD Aangaande die metode van doop, was daar deur al die eeue verskil van mening binne die universele kerk – óók vanweë die feit dat die Skrif geen direkte aanduidings gee nie. Alles word dus op afleidings baseer. Die volgende metodes word deur die eeue gebruik:…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 3: BLOED TOT WATER ‘n Sterk argument ten gunste van kinderdoop, is dat die “doop in die plek van die besnydenis gekom het”. Bedoelende dat kinders van gelowiges gedoop behoort te word net soos seuntjies in die bedeling vóór Christus se koms besny is. Nêrens in die NT staan…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 2: SWART OP WIT In die vorige lesing het ons gesien dat die sakramente in beginsel versekeringe is. Eintlik is die Belofte van die Evangelieboodskap (naamlik dat God ons in Christus die ewige lewe gegee het – 1 Joh 5:11) die versekering (want God se Woord is betroubaar), maar…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2011 DIE DOOP: DEEL 1: DIE GROOT MISTERIE Dis moeilik om te erken, maar álle doopbeskouings is gebaseer op afleidings wat gemaak word o.g.v. Bybelse gegewens. Hoe selfversekerd sommige van hul saak mag klink, is hul beskouings gebou op afleidings. Dit behoort almal nederiger te stem. Die Bybel sê byvoorbeeld glad nie presies…

Page 9 of 9 1 7 8 9
Vraagtekengebeure in die Bybel
‘n Lewe van Oorwinning
Die doop
Godsdienste en kultusse
Rigters
Jesaja
Nuwe Verbond
Legkaart van die evangelie
Dit is wat ons glo
Kosbare goud
Hoe om iemand na die Here te lei
Onder die vergrootglas van die Woord
Heidelbergse Kategismus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)