Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

TAFELBERG BYBELSKOOL 2015 Sewendedag Adventisme   Teen die middel van die 19e eeu, was daar in Europa ’n oplewing in wederkoms-belangstelling. Die wederkoms van Christus = “Tweede advent” (“Advent” = “koms”). Veral Daniël en Openbaring was onder die soeklig. Uit Daniël 8:14 is afgelei dat die wederkoms in 1843 sal plaasvind. ’n Sekere New Yorkse…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010 Godsdienste & Kultusse No 7: Scientology Lank, lank gelede (75 miljoen jaar gelede, om presies te wees) was daar ‘n buite-ruimtelike leier, en sy naam was Xenu. Xenu was in beheer van al die planete aan hierdie kant van die melkweg, asook ons eie planeet Aarde. Xenu het ‘n probleem gehad. Al…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010 Godsdienste & Kultusse No 6: Christian Science The Church of Christ (Scientist) is deur Mary Baker Eddy in 1862 gestig. Sy was ‘n semi-invalide wat deur haar man geleer is watter moontlikhede daar is in genesing sonder die gebruik van medisyne. Sy het beweer dat sy só genees is ná ‘n groot…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010 Godsdienste & Kultusse No 5: Die Nuwe Apostoliese Kerk (NAK) Die stigter was die Skotse prediker, Edward Irving (gebore in 1792). Hy het vurig gepreek dat die einde van die wêreld naby is en dat die Kerk swaar gesondig het deur nie al die ampte van Efes. 4:11 in te stel nie…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010 Godsdienste & Kultusse No 4: Islam Lees: Romeine 3: 20-24 1. Die Islam (beteken: onderworpe) is ’n ná-christelike godsdiens. Dit het in die 7e eeu n.C. ontstaan tydens die lewe van Mohammed. Deur die eeue het die kerk relatief min sending-aandag aan die Islam gegee. Intussen het die Islam só gegroei dat…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010 GODSDIENSTE & KULTUSSE NO 3: HINDOEÏSME Hindoeïsme is die godsdiens van Hindustan (oftewel Indië). “Hindustan” beteken “plek van die Indus(rivier)”. Niemand weet wanneer die Hindoeïsme ontstaan het nie. Niemand spesifiek het daarin ‘n rol gespeel nie. Die eintlike naam van die godsdiens is Sanatana Dharma (ewige wet) wat ‘n sameflansing is van…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2010 GODSDIENSTE EN KULTUSSE NO 2 Boeddisme Streng gesproke is Boeddisme nie ‘n godsdiens nie, maar ‘n filosofiese lewenskode waarin geen godheid enige rol speel nie. Boeddisme leer dat die bron van blydskap (nirvana) binne in die mens self geleë is. Die begrip “buddhi” beteken “om te ontwaak”. Siddartha Gotama was ‘n Nepalese…

TAFELBERG BYBELSKOOL 2015 Godsdienste & Kultusse No 2: Rooms-Katolieke Kerk 1 In 313 is die Edik van Milaan deur Keiser Konstantyn uitgevaardig. Dit het godsdiensvryheid gewaarborg, maar die kerk het aan die staat onderhorig geword. Die Keiser was die “baas” van die kerk. Gaandeweg is die direkte koningskap van Christus in Sy kerk ondermyn deurdat…

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)