Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 14 Die maagdelike geboorte van die Here Jesus bly altyd ‘n taai toffie vir die tipe teoloë wat nie kan (of wil) glo aan Godswonders wat Koning Mens se logika en verstand troef nie! Vir hulle is die Bybel immers nie God se onfeilbare openbaring aan die mens nie. Dis eerder net…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 13 Hoe die aanneming van ‘n kind werk, verduidelik ‘n sekere kernaspek van die Evangelieboodskap die beste – naamlik die begrip “aangeneem tot kind” (Gal 4:5; Efes 1:5; Rom 8:16). ‘n Mensie wat voorheen op geen manier deel was van ‘n gesin nie, word wettiglik aangeneem en dan is hy/sy meteens ten…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 12 In Anthiochië is die gelowiges vir die eerste keer “Christene” genoem (Hand 11:25) “Christen” is ‘n erenaam. Aanvanklik was dit ‘n soort skeldnaam vd ongelowiges se kant af. Tog is die woord “Christen” afgelei van “Christus”. Al hét die ongelowiges dit as ‘n skeldnaam gebruik, is dit vir die gelówige ‘n…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 11 Deesdae vlam die gesprek rakende interreligie (gelykstel van godsdienste) weer op met kerkleiers wat onlangs in die openbaar gesê het dat aanhangers van ‘n bepaalde nie-Christelike godsdiens ook “kinders van God” en Christene se “broers en susters” is. Dit kom voor asof hulle insinueer dat aanhangers van ander godsdienste goedskiks in…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 10 Jy ry op die snelweg. ‘n Ander voertuig se band bars. Met ‘n 2 sekonde gaping vlieg hy rakelings by jou motor verby. Jy bly ongedeerd. Dan sê jy: “O, die hand vd Here was oor my, want as dit 2 sekondes later was…” Maar, kom ons gestel die ander voertuig…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 9 Dis belangrik vir ‘n Christus-gelowige om te weet Wíé presies jou Vader is! Die Vader is nie anders as wat die Here Jesus is nie. Agter Christus skuil daar nie ‘n Vader wat die “negatiewe-kwaai” alternatief vir Christus is nie. Jesus het gesê: “Wie My gesien het, het die Vader gesien”…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 8 Reeds aan die begin van jou lewe, kom verbind die Vader, Seun, Heilige Gees Homself aan jou persoonlik, op jou naam as VADER: Ek is soos ‘n Pa vir jou, SEUN: Ek is jou Verlosser en Heelmaker, GEES: Ek werk in jou lewe en verlaat jou nooit. Nêrens sien ’n mens…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS – SONDAG 7 Vir die mens se logika maak dit net sin dat, soos alle mense in Adam verlore gegaan het, alle mense weer in Christus gered sal word. Deur die eeue was daar altyd enkele voorstaanders van die sogenaamde “universalisme” wat beteken dat alle mense uiteindelik salig sal wees. Dis ‘n kettery…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 6 Sondag 5 het met ‘n raaisel geëindig: WIE is die Plaasvervanger en Middelaar wat ware mens en ware God in EEN Persoon is en nie deel het aan die Sondeval nie? Dit is die Here Jesus Christus. Hoe weet ons dit? Slegs uit die Bybel. God het gekies om dit slegs…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 5 God kan nie ‘n skuldige sondaar vryspreek net omdat Hy barmhartig is nie, want Hy is ook heilig en regverdig. Sy geregtigheid eis dat die sonde wat teen Sy majesteit gepleeg is, met ewige strawwe gestraf moet word. Vir God om die skuldige vry te spreek eis dat daar aan Sy…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 4 Stel jou voor ‘n Graad 8 outjie vra sy 4-jarige boetie om hom met ‘n wiskundesom te help! Belaglik! ‘n Vierjarige kan nie! Net so kan ‘n mens redeneer dat geen mens God se morele wil (soos vergestalt in Sy Wet) kan gehoorsaam nie. Hoe oud jy ookal is. Dit het…

By HK Sondag 2 het ons gesien hoe diep gevalle alle mense is. In ons binneste en in ons relasie tot God en ons medemens gaan dit voorwaar nie goed nie. Maar hoe het dit dan gebeur? Die eerste mensepaar was tog nie so nie. Hulle was die mooiste werkstukke van God (Gen 1:26). Hulle…

  HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 2 Op skool is dit ‘n wet: jy mag nie tydens eksamens afkyk nie. En as jy betrap word, word jy gestraf. Waarom dan hierdie wet? Vir jou eie beswil. Anders word jy skelm en lui en wil nie leer nie. En ook om ander leerders te beskerm. God se Wet…

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 1 Van kinds af weet ons wat dit beteken om troos nodig te hê – en te kry – soos ‘n kind by sy ouers byvoorbeeld. Stel jou voor die klein seuntjie wie se nuwe nie-waterdigte horlosie in die swembad val of ‘n kind wat só uitgesien het om ‘n eie selfoon…

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)