Aan Leraar – Vertroulik

Personeel

Leraar: Dr Chris Saayman
Telefoon Nommer: 021 551 6704
Sel Nommer: 083 232 1817

Skriba: Me Celeste Vorster
Telefoon Nommer: 021 461 2682

Orrelis: Flippie Scholtz
Sel Nommer: 071 890 0136

Koster: Mnr Awie van Zyl
Sel Nommer: 084 077 8018

Bank Rekening Nommer

Bank: ABSA , Heerengracht Straat, Kaapstad
Rekening Nommer: 4067740998
Tak Kode: 506009
Rekening Houer: NG Kerk Tafelberg Gemeente