Gevangenisbediening

Gershwin Nehemia en sy eggenote Magdalene is ons gemeente se sendelinge in Pollsmoor en Drakenstein gevangenisse en van tyd tot tyd ook elders in Suid-Afrika.

Gerswhin se bediening is vir ons almal ‘n inspirasie. Ons het hulle in Februarie 2012 amptelik uitgestuur as “sendelinge”. Hulle doen ook opheffingswerk onder die kinders van Bonteheuwel ‘n voorstad van Kaapstad. Gershwin dien op ons kerkraad en bereidwillig om kragtig te werk in die diens van die Here om mense aan Jesus bekend te stel.