TAFELBERG GEMEENTE is ‘n tipiese klein middestad gemeente geleë in die hart van Kaapstad. Ons lidmate woon verspreid oor die groter Kaapstad tot sover as Stellenbosch en die Paarl. Daarom het ons die tradisionele wyke-stelsel afgeskaf en die lidmate alfabeties ingedeel in een van vyf omgeegroepe. Die leiers van die groepe dien op die kerkraad.
Die groepe se name is Bet-El, Braambos, Elim, Patmos en Sion. Die leiers is begeesterd en die groepe kom soms en doen dinge saam. Indien jy wil deel word van ‘n omgeegroep, kontak vir Celeste by 0837008279. Jy is welkom!