Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 10
Skriflesing: 1 Johannes 3: 11-18
Tema: Die gees van Kain en die gees van Christus!

Hierdie paragraaf staan nie op sy eie bene nie. Hy is gekoppel aan die voorafgaande vers (3:10). Kyk die woordjie IMMERS in vers 11. Vers 11 gee die rede vir die stelling in vers 10 gemaak. Vers 10: “Hieraan is dit duidelik wie kinders van God is en wie nie. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer (mede-Christen) liefhet nie, behoort nie aan God nie.”

Dan vers 11: IMMERS dit is tog die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar (mede-christene) liefhê… DUS – logiese konklusie: Wie nie mede-christene liefhet nie, gee daarmee te kenne dat hulle nie kinders van God kan wees nie.

Hou in u agterkop die destydse konteks: Daar was Cerinthius en sy makkers – vals geestelikes – wat die gemeentes verpes het en hulle was voorheen self deel van die gemeentes, maar het hulle rug op die gemeentes gedraai en hulle van hulle afgeskei.

Die apostel mik dus op hierdie mense – aanhangers van die sogenaamde Gnostiek (Cerinthius-hulle). HOE KAN HULLE WARE CHRISTENE WEES – wil die apostel weet. HULLE HET DAN NIE CHRISTENE LIEF NIE? Dit bewys mos dat hulle vals is en dat hulle self nie Christene is nie. DUS: WAAROM WIL JULLE VIR EEN OOMBLIK NA HULLE LUISTER? HOE KAN JULLE ENIGSINS WAARDE HEG AAN HULLE PREDIKING EN AAN HULLE INVLOED WAARDE HEG?

Dit is die kern van Johannes se argument.

Indien iemand nie ware Christene liefhet nie, dan haat hy hulle. Dis of die een of die ander.

Dit is die trant van die apostel se argument. En, weer eens, sien ons die tipies apostoliese wit/swart denke – geen grys/neutrale areas moontlik nie. Dit is OF waarheid OF leuen. Wie nie die broers liefhet nie, haat hulle. Wie die broers liefhet, is kinders van God. Wie nie die broers liefhet nie, is nie kinders van God nie (verwysende na Cerinthius-hulle).

En Johannes gebruik spesifiek vir Kain as ‘n klassieke voorbeeld van iemand wat nie liefgehad het nie. Dit is daardie selfde gees van Kain wat inkleef in die binneste van Cerinthius-hulle. Die gees van Kain staan dus TEENOOR die gees van Christus – die ware gees wat alle ware Christene deurdrenk.

Ons sou dus kon sê dat die tema van verse 11-18 is: Die gees van Kain teenoor die gees van Christus. Dit is: haat teenoor liefde. Dit is: ongered teenoor gered. Onverlos teenoor verlos.

Ek nooi u om kortliks saam met my deur die verse te stap en die ryke betekenis te ontgin en SO sal ons hoor wat die Heilige Gees vir ons kom sê. Ons sal Hom duidelik en helder hoor praat, want hierdie verse skroom nie, dit praat reguit en op die man af. En onthou: Die Gees praat deur die Skrif! Efes 6:17 > Die Woord is die swaard van die Gees.

VERS 11 > LEES DIT WEER

Vandat die gemeentes (aan wie Johannes skryf) die eerste keer die Evangelieboodskap gehoor het, het hulle ook die liefdesgebod gehoor. Van die begin af. Tewens, dit staan ook die hele OT vol. Wie in Christus aan God behoort, behoort ook aan mekaar. In en deur verbondenheid met die Here Jesus, is hierdie liefde sommer akuut.

En wat is die liefdesgebod? Liefde vir mekaar. En met “mekaar” bedoel hy mede-gelowiges, ware Christene, ware kerk.

Sommige was wel formeel lidmate van die gemeentes, maar die feit dat hulle in dwaling en onsuiwerheid verval het, was ‘n bewys dat hulle NIE regtig die mede-christene liefgehad het nie. En toe manifesteer dit ook prakties: Hulle verlaat die gemeentes.

Is dit nou maar net niks? Of raak dit die kern van die waarheid? Die apostel draai nie doekies om nie. Hy sê: Dit raak beslis die kern van die waarheid. Kyk nou wat ‘n kru voorbeeld gebruik hy….

VERS 12 > LEES DIT WEER…

Die apostel vergelyk diegene wat allergies is vir Christus-gelowiges, met Kain wat vir Abel doodgeslaan het! Wat? Ja! En die Heilige Gees sê Kain was nie ‘n verloste kind van God nie, maar hy het aan die Bose behoort (hy is uit die duiwel – Grieks).

Kain vermoor sy bloedvervant-broer, maar hoe verskil dit van ‘n geloofsverwant-broer, wil Johannes weet? Antwoord: Daar is geen verskil nie. Daarom gebruik hy juis Kain as voorbeeld!

Maar waarom het Kain so ‘n negatiewe hartsgesindheid teenoor Abel gehad? Die daad van doodslaan het tog voortgekom vanuit ‘n verkeerde hartsgesindheid. Jy slaan nie sommer iemand dood nie! Dit broei eers in die binneste, dit begin by ‘n gesindheid.

Waarom het Kain dan ‘n negatiewe hartsgesindheid vertroetel? Was dit omdat Abel dit verdien het? In teendeel, dit was omdat Kain jaloers was op Abel se wandel met God en ook Abel se lewe van Godsvrug. Sy haat was gebore uit jaloesie, afgunstigheid.

Nou vra die apostel: Moet die ware Christene dan enigsins verbaas wees indien mede gemeentelede – van wie blyk dat hulle nie die Here ken nie – met dieselfde gesindheid teenoor hulle optree? Haat gedryf deur afguns? Dis presies wat vers 13 vra.

LEES WEER VERS 13…..

Kyk mooi wat die apostel doen: Hy gebruik die woord WÊRELD wanneer hy oor medekerklidmate praat, wie se lewe aantoon dat hulle nie regtig die Here ken nie. En ons weet hy mik hier op die Cerinthiusbende.

Dit wys net weer hoe die begrip “wêreld” op verskillende maniere gebruik word – veral deur Johannes. HIER dui dit NIE op die antichristelike wêreldsisteem soos vroeër in die brief nie. Hier is dit spesifiek vals kerklidmate wat nie die Here ken nie. Hulle is jaloers op ware Christene se godvrugtige lewens en ‘n haat groei in hulle binneste – net soos by Kain.

Lig en duisternis meng net so min soos olie en water. Onweergebore kerklidmate trek nie werklik in een juk met weergebore kerklidmate nie. En die apostel is daaroor duidelik: Vals leraars kom uit die kerk voort, maar het nie ware Christene lief nie omdat hulleself nie regtig wedergebore is nie. Net soos Kain ‘n sondige hartsgesindheid teenoor Abel gehad het.

Moenie hieroor verbaas wees nie, sê vers 13. Dit is altyd ‘n kwessie van haat teenoor liefde. Dood teenoor lewe. Wie nie ware Christene liefhet nie, is dood. Wie ware Christene liefhet, is nie meer dood nie, maar het uit die dood oorgegaan in die lewe. Let op: Nie oorgegaan uit die lewe na die dood nie, maar oorgegaan uit die dood na die lewe! Oorgegaan uit GEESTELIKE dood (Efes 2:1-3) na GEESTELIKE lewe! Sien Johannes 5:24!

Kyk vers 14! LEES VERS 14…

Duideliker as wat vers 14 dit stel, kan dit nie gesê word nie!

Uit die ondubbelsinnige liefde en aangetrokkenheid wat jy binne in jou beleef teenoor alle mense wat uit God gebore is, wat Skrifgebonde wil leef en godvrugtig wil wees – jy soek hulle letterlik op – jy voel deel van hulle – wel, DAARUIT weet jy dat die Here vir jou iets in jou lewe kom doen het – ‘n werk van genade in jou binneste kom doen het. Jy weet daaruit dat jy (deur ‘n Godswonder) uit die dood na die lewe toe oorgegaan het. Jy is nie meer in die dood nie. Wie NIE so gesind is teenoor ware Christene (ware kerk) nie, HULLE is nog dood in die sonde. En hulle is allergies vir aan-die-brand Christene.

Het jy al gewonder waarom jou aanlyngewoontes so verander het?

Op YouTube en Facebook en Instagram is jy nou skielik besig met mense wat totaal uitverkoop is vir die Evangelie en vir Christus. Dis asof jou hart met ‘n punt trek na sulke mense. Jou siel is dorstig om meer te leer en uit te vind en jy hou van “fellowship” met sulke mense. Niemand anders hou daarvan nie, maar jy hou daarvan. WAAROM DAN?

Wel, dis duidelik dat jy uit die dood oorgegaan het na die lewe. Indien jy nog steeds in die dood was, sou jy van ander gehou het wat ook in die dood is. Maar nou hou jy jou besig met mense wat uit die dood oorgegaan het na die lewe. WAAROM? Die lewende God het jou gekies en Hy het iets in jou binneste kom doen. Hy het die weergeboorte in jou laat gebeur. Nou is jy ‘n totaal ander mens en jy kan nooit weer op jou vorige paaie teruggaan nie. Soos Israel nooit weer na Egipte kon terugkeer nie.

Sien jy hoe SKERP die apostel die lyne trek tussen gered en ongered, uit God gebore en duiwelsmens, dood en lewe, haat en liefde?!

Kyk byvoorbeeld nou in vers 15 hoe hy die mens wat NIE in fellowship met Christus-gelowiges lewe nie, kontrasteer met diegene wat wél so gesind is!

LEES WEER VERS 15…..

Onthou: met “broer” bedoel hy mede-christen. Geloofsverwant en nie bloedverwant nie. En met HAAT bedoel hy iets soos “allergies wees” vir ware Christus-gelowiges – . Die teenoorgestelde van om juis hulle doelbewus op te soek en te wil fellowship en alles te wil indrink en opslurp wat in die kring van ware Christene aangaan = LIEFDE dus. Hierdie teenoorgestelde, noem die apostel HAAT! So erg kontrasteer hy dit. HAAT! ‘n Bitter skerp kontras. Só sal ONS nooit daaroor dink nie, maar so praat die Heilige Gees.

Kain se uiteindelike moord op Abel het tog maar ook net begin by ‘n kriewelrigge gevoeletjie teenoor sy broer. Niks ernstig nie. Net ‘n irritasie wanneer hy Abel se toewyding aan die Here sien en besef dat hyself geestelik bankrot is. So ‘n titseltjie afguns is tog heeltemal normaal. Watter mens voel nie soms so nie?

Maar die apostel noem dit HAAT. Dit is moord. So iemand is ‘n moordenaar in God se oë. En omdat ‘n moordenaar nie die ewige lewe het nie, is so ‘n persoon nie ‘n verloste kind van die Here nie.

‘n Mens se mond hang oop van verdwaasde verbasing. Kan dit regtig wees wat in vers 15 staan? Beslis! Lees dit gerus weer. Hou in gedagte dat die begrip HAAT teruggryp op die voorbeeld van Kain in vers 12 wat in sy hart net maar afgunstig was op Abel se godvrugtige lewe.

Onthou weer: Cerinthius en sy mede-aanhangers van die Gnostiek was dus in werklikheid gevul met hierdie haat terwyl hulle juis van liefde en deernis gedrup het en daarin geroem het hoe geestelik hulle is en hoeveel hoëre geestelike kennis hulle besit.

Maar die apostel sê: Nee, hulle is gevul met haat. Want hulle het die gemeentes verlaat en dwaalleer begin aanhang en systap nou die ware Christene en systap die Apostels. Dis haat, nie liefde nie. Dis die hart van ‘n moordenaar.

Sien ons kans om hierdie stuk apostoliese onderrig waaragtig te aanvaar en na te spreek en toe te pas op vandag se praktyk? En in diepe sonde-erkentlikheid en sondebelydenis voor die Here neer te val in bekering en soeke na vergifnis, wanneer ek besef hoe intens ekself op hierdie gebied drooggemaak het en gesondig het teen die Here.

En daar is slegs een ding wat ‘n mens laat groot moedskep wanneer jy besef hoe jy die Here faal en dit is ‘n visie op Sy liefde. Jou eie mislukking word opgeslurp deur Sy liefde. En dit laat jou opstaan in nuwe krag!

Kyk vers 16 > LEES VERS 16 …….

Ons weet nou wat haat is, maar wat is liefde? Wat gee my die moed en krag om op te staan? En om dit te verstaan, wys die Apostel nie na een of ander OT-figuur as voorbeeld nie. Hy wys na Jesus self. Wat Sy lewe afgelê het vir alle Christus-gelowiges. Ons kry ons liefdesbesef van die Here Jesus self. Hy het nie iemand anders se lewe geneem nie (soos Kain), maar Hy het Sy eie lewe gegee! Sy onskuldige bloed gestort. Hy het van homself weggekyk en op ander gefokus. En dit is wat liefde is.

Die oomblik wat ek Christus se liefde raaksien en daarmee gevul word, dan smelt die besef van my eie verkeerddoen weg. Die kruisliefde smelt my eie haat weg. En ek word innerlik gemobiliseer om ook myself weg te gee vir ander se heil. Dit is presies dit wat broederliefde binne ‘n gemeente tot groot hoogtes neem. Lidmate gevul met Christus se liefde – wat ‘n doen-liefde en ‘n gehoorsaamheidsliefde is – nie ‘n emosie-liefde nie. Jy kan leeg van emosies wees, jy kan soos ‘n stuk kurk voel, en steeds liefhê.

Kyk hoe maak vers 17 dit prakties. LEES VERS 17……

Die liefde van God – soos gemanifesteer in Christus se aflê van Sy lewe vir sy vyande – is deur die Heilige Gees uitgestort in elke mens wat tot redding in Jesus kom (Rom 5:5).

Die liefde woon dus binne-in die gelowige – sonder mense toedoen – net deur God se toedoen.

En nou sien daardie gelowige ‘n mede-christen gebrek ly. Hoe kan sy/haar hart dan toegesluit wees? Hoe kan jou hart toegesluit wees teenoor iemand wat ook geestelike gebrek ly? Mense wat verlore is buite Christus? Hoe kan jy hulle verbystap en net niks doen nie? Maar spesifiek praat Johannes van ‘n BROER (mede-christen) wat moeites beleef.

Weer eens sien ons die wit/swart denke van die apostel – en ons weet dit is die Heilige Gees wat deur hom dink en praat. Woon God se liefde in jou, is jou hart oopgesluit vir ander. Is jou hart toegesluit vir ander, woon die liefde van God nie in jou nie.

Natuurlik verwys dit na ‘n daaglikse patroon en nie na ‘n sporadiese momentele geval waar ‘n toegewyde Christen byvoorbeeld ontdek en besef dat sy/haar hart toegesluit is vir ‘n broer in nood of vir ‘n verlore siel se geestelike nood nie. Alle Christene sal sulke momente beleef. Maar nee, die apostel praat van ‘n patroon van lewe, ‘n lewenstyl. Woon God se liefde in jou, sal die patroon van jou lewe die wees van lewe-aflê vir ander. Wat ‘n gehoorsaamheids-liefde is. Nie ‘n emosie-liefde nie.

Vers 18 maak dit so duidelik. LEES VERS 18 …..

Was Jesus se kruisliefde net praat, praat, praat? Net woorde? Net lippetaal? Of het Hy daadwerklik na die kruis gegaan? Sy gevoelens het hom in Getsemané reeds begewe. Maar Hy het nogtans doelgerig en in gehoorsaamheid aan Sy Vader se wil, na die kruis gestap. DIT IS LIEFDE, sê die apostel.

‘n Gemeente gevul met hierdie kaliber Christusliefde, sal nooit vir vals leraars – soos die Cerinthius-bende) ‘n skrefie oopmaak nie. Die Christusliefde forseer net eenvoudig die versuikerde haat van vals profete na vore en ontmasker hulle liefde vir wat dit regtig is, naamlik haat. In ‘n neutedop, is dit presies DIT wat hierdie hele paragraaf leer.

Dit gaan met ander woorde oor niks anders nie as praktiese Christen-wees.

Die Cerinthius-bende het ‘n groot vertoning gelewer en pragtig gepreek en mense meegevoer – maar eintlik wou hulle die ware Christene in die gemeentes wegrokkel van die Apostels se doktrines en prediking. Hulle was nie opreg nie. Hulle het nie die Christene liefgehad nie.

Dit is net soos om vandag te sê: “Ek wil liefde aan hierdie persoon bewys, dus gaan ek vir hom/haar sê die spesifieke sonde waarin hy/sy vasgevang is, is eintlik goed en okay en dra die Here se seën weg. Die Skrif sê nie so nie, maar EK sê so, want ek word deur liefde gemotiveer. Ek wil die Here se liefde aan die persoon betoon.”

Maar so ‘n liefde is juis haat, sê die apostel Johannes.

Sien u hoe bitter fyn moet ‘n mens onderskei?

Johannes kom met die oproep tot praktiese liefde. In opregtheid. Iets wat GEWYS word in stede van net te praat en te praat.

En so iets is net moontlik wanneer ‘n mens in ‘n band met die Here Jesus Christus leef. Soos ‘n loot in die wingerdstok.

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)