Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 11
Skriflesing: 1 Johannes 3: 19-24
Tema: Vrymoedigheid by God!

Die apostel Johannes openbaar so ‘n diepe pastorale omgee vir die lidmate van die gemeentes aan wie hy skryf. ‘n Mens sien regtig ‘n ware herdershart by hom. Hy probeer werklik om die Christene te herverseker van hulle saligheid in die Here Jesus en hy laat nie na om gevare uit te wys nie. Hy ontmasker die vals profete. ‘n Ware herder sal mos nie sy kudde aan wolwe oorlaat nie.

Dink ‘n mens aan die feit dat die apostel se brief basies oor sekerheid van saligheid gaan, is dit nie vreemd dat hy ook met die kwessie van TWYFEL handel nie. Want twyfel is iets wat ‘n Christen se vrymoedigheid teenoor God kniehalter. En vir iemand wat regtig ‘n kind van die Here is, is vrymoedigheid teenoor God wesenlik belangrik. Wanneer daardie vrymoedigheid ontbreek, kan ‘n Christen in groot spanning en donkerte en slegte tye ingaan.

Johannes besef baie goed dat – in die lig van wat hy tot op hierdie punt geskryf het – daar beslis sommige lidmate sal wees wat – in hulle eie oë – verdoem en veroordeel sal voel. En dit sal lei tot depressie en gebrek aan sekerheid. Dit wil hy ten alle koste verhoed.

Ons weet byvoorbeeld watter lewensfunksies Johannes aan die gemeente voorgehou het en hoe hulle daaraan kan weet dat hulle regtig tot lewe gekom in Christus.

Die laaste lewensfunksie wat hy genoem het, is aan die einde van die vorige hoofstuk en ook weer vers 18 van ons gelese gedeelte, naamlik die praktiese liefde, wat nie net by lippediens bly nie, maar prakties na vore tree.

LEES WEER VERSE 18-19

Kyk nou mooi wat hy sê. Liefde wat nie net by woorde bly nie, maar tot dade oorgaan in alle opregtheid voor God – DAARUIT – wanneer ‘n Christen dit by hom/haarself eien – kan die Christen weet dat hy/sy aan die ware God behoort. Bedoelende: waarlik gered is. ‘n Geredde kind van God is. En die woord WEET beteken SEKERHEID HÊ.

Sien jy dus hierdie lewensfunksie by jouself, wakker dit sekerheid aan. En wanneer jy sekerheid besit, is jou gewete rustig voor die Here. Jou gewete kla jou nie aan nie. En wanneer jou gewete jou nie aankla nie, het jy vrymoedigheid teenoor/voor God. En vir iemand wat uit God gebore is, is daar niks lekkerder as juis dit nie!

Wanneer die paramedikus die persoon wat in die ongeluk was, se polsslag voel en hartklop waarneem (die lewensfunksies), kom daar skielik sekerheid en opgewondenheid! HY LEWE skree die paramedikus en die persoon se vrou/man wat daar staan, skep ongelooflike moed.

Dit is wat die apostel in verse 18-19 sê.

Daar is inderdaad sulke geestelike lewensfunksies.

Sonder om nou weer die lysie op te noem wat ons reeds bestudeer het, let ons slegs op hierdie een in vers 18: die opregte liefde van God in my – wat in die dade oorgaan.

Dit is daar, ek kan dit duidelik sien. Ander mense sien dit ook by my. Dit beteken dus – te same met die ander lewensfunksies – dat ek waarlik lewe! Ek is nie meer in-sonde-dood-en-verlore nie. En hierdie wete bring my gewete tot rus. En die vrymoedigheid teenoor God stroom in.

Die volgorde is dus: 1 > Ek eien die feit dat die lewensfunksie by my teenwoordig is 2 > Dit wakker sekerheid van my redding aan 3 > Dit lei daartoe dat my gewete my nie voor God aankla nie 4 > Dit gee vrymoedigheid teenoor God

Hierdie saak was veral belangrik vir die spesifieke gemeentes aan wie Johannes skryf, omdat die aanhangers van die kettery van die Gnostisisme hulle erg laat twyfel het. Hulle geloofsfondamente is ondergrawe. En wat was die gevolg? Hulle gewete veroordeel hulle en weg is die vrymoedigheid teenoor die Here. ‘n Aaklige, onuithoudbare toestand vir enige mens wat waarlik uit God gebore is en in wie die Heilige Gees woon.

Wanneer jy nuutgemaak is in Christus, is dit onuithoudbaar om nie vrymoedigheid teenoor God te kan hê nie. Vir die ongeredde mens is dit van geen belang om daardie vrymoedigheid te hê nie, maar die verloste kind van God kan nie daarsonder bestaan nie – dit voel asof sy/haar bodem uitgeval het.

Maar wat presies bedoel die apostel hier in vers 19 met “hart”?

Die 1983 Vertaling vertaal dit tereg met GEWETE. ‘n Hart wat tot rus gekom het voor God is dieselfde as ‘n gewete wat rustig is voor God. Die hart/gewete tree dus op as die aanklaer by God wat (byvoorbeeld) aanhoudend sê: “daardie lewensfunksie van praktiese liefde registreer nie by jou nie, nee wat, jy het dit nie, jy is onder deur, jy is nie ‘n ware kind van God nie, jy maak dit nie, jy skiet te ver tekort. Hou maar op bid, hou maar op getuig, jy is nikswerd.” ‘n Veroordelende/slegte gewete voor God, dus.

En wat dan? Weg is die vrymoedigheid teenoor die Here. En indien die vrymoedigheid weg is, en jy glo wat jou eie hart vir jou vertel, wil jy nie God se Woord lees nie, jy wil nie bid nie, want jy is huiwerig om voor die Here te staan. Want jou gewete kla jou aan. Gevolglik ly jou wandel met die Here skade. En een ding lei tot ‘n ander, want dan kom sonde maklik in en kry die oorhand. Op die ou end sit so ‘n Christen in ‘n groot gat van donkerte, want die fokus is heeltemal weggedraai van Christus af, weggedraai van Sy volmaakte versoeningswerk. Die hele fokus is nou net op myself en op my eie innerlike. Dit is die verkeerdste ding ooit.

Maar hou nou dop hoe draai die apostel die fokus weer reg. En die oomblik wanneer die fokus reg is, klaar die miswolke op.

Die miswolke word veroorsaak deur ‘n slegte gewete. In plaas daarvan dat die gewete tot rus gebring word wanneer jy die lewensfunksies in jou lewe sien werk, gebeur net die teenoorgestelde. Jou gewete kla jou aan, want jou gewete/hart vertel vir jou dat jy eintlik baie misrabel is wanneer dit kom by daardie lewensfunksies.

‘n Veroordelende gewete/hart.

Hoe nou gemaak?

LEES VERS 20-21

Kyk wat sê die apostel hier. Is jou oog gefokus op jou eie hart, sal jou hart jou mislei en veroordeel. Maar, draai jy jou fokus WEG van jou eie hart af en plaas jy dit op God en Sy enorme trou, dan kom die hart tot rus. En wat is die gevolg? Die vrymoedigheid teenoor God word herstel.

U sien, die Here God en Sy beloftes en Sy trou is 1000 keer groter as jou hart. En HY weet wat die waarheid is. Jou hart mislei jou. Jeremia 17:9 sê die hart is bedriegliker as enigiets anders.

Wat sal gebeur wanneer jy jou vertroue probeer bou op iets wat bedrieglik en misleidend is? Antwoord: Jy sal vou. Jy sal twyfel en onseker wees. Donkerte sal op jou toesak.

En wat sal gebeur wanneer jy jou vertroue bou op iets wat standvastig en betroubaar en waar is? Iets wat baie groter as jou eie hart/gewete/gevoel is? Antwoord: Jy sal soos ‘n rots staan en sekerheid sal in jou inkom.

Wel, hier sê die Apostel nou WAT groter is as ons eie hart. Eintlik WIE groter is. Naamlik God. Hy sê: GOD is groter as ons hart/gewete en Hy het kennis wat jou hart glad nie besit nie. Jou hart is bedriegliker as enigiets (Jer 17:9). Jou hart vertel vir jou dinge aangaande jouself wat glad nie gebaseer is op wat God weet nie. Jou hart kyk na hoe ver jou liefde te kort skiet. En dan veroordeel jou hart jou. Maar God kyk na hoe jou liefde toegevou is in die perfekte liefde van Jesus Christus. En dan hou God van wat Hy sien. Jou praktiese liefde staan nie op sy eie nie. Dit is ingesluit by CHRISTUS se perfekte slaagsyfer. Romeine 8:1 > Daar is geen veroordeling vir diegene wat IN Christus Jesus is nie!

Daardie klompie lewensfunksies wat positief registreer indien jy weergebore is en wat jou sekerheid onderskraag, hulle is almal toegevou in die geregtigheid van Jesus Christus! DIT is die kennis wat God die Vader oor Sy kind het. Hy kyk nie na hoe ver jou lewensfunksies te kort skiet nie. Hy kyk na hoeveel dit SLAAG binne-in die slaagsyfer van Jesus Christus! 1 Kor 1:30 > CHRISTUS is ons geregtigheid en ons heiligmaking. Christus is die kind van God se slaagsyfer voor die heilige God.

Veroordeel jou hart jou? God is self groter as jou hart. En Hy het ‘n kennis aangaande jou wat jou eie hart nie besit nie. Sy kennis aangaande jou, is hoe perfek Sy Seun se geregtigheid vir jou tel. En besef jy dit en glo jy dit, hou jou hart op om jou te veroordeel. Want nou is jou fokus reggedraai. Jou fokus is nou weggedraai van jouself af en op die Here Jesus self gerig. En kyk jy na Hom, het jy meteens vrede en rus en sekerheid en vloei die praktiese liefde nog te meer uit jou na vore! En belangrikste van alles, sê vers 21, jou vrymoedigheid jeens die Here word herstel. Ewe skielik het jy weer vrymoedigheid om na die Here te gaan en met Hom te wandel. En veral om te bid.

Kyk wat sê vers 22 (LEES DIT)

Mens sien hier in vers 22 wat bedoel word met vers 21 se laaste woorde: “vrymoedigheid om na God te gaan”. Vers 22 se eerste woorde sê dit verwys spesifiek na gebed. Want hy sê: WAT ONS VAN HOM VRA verkry ons. Met ander woorde: Gebed is effektief. Dit lewer vrug. Dit is nie ‘n sinnelose gegorrel in die wind nie. Vir die Christengelowige wat op die God-wat-groter-is-as-sy-hart fokus en begerig is om Hom in gehoorsaamheid te volg, is gebed beslis nie ‘n leë gegorrel, ‘n sinnelose gepraat-in-die-wind nie. En gehoorsaamheid behels in die eerste plek (en die wegspringplek is altyd) geloofsvertroue op Jesus Christus en liefde vir ander mense (huisgenote van die geloof asook verlorenes) kom daaruit voort. Die twee loop hand-aan-hand: Geloofsvertroue op Christus en liefde vir ander.

LEES OOK VERS 23

Dit is ‘n erg belangrike vers, want dit sê eintlik opsommend waaroor al God se gebooie nog al die tyd gegaan het. Die ware inhoud van alle gebooie in die OT-tyd was JESUS CHRISTUS!

Indien ‘n mens probeer gehoorsaam wees losstaande van om Christus se kruisdood en opstanding te vertrou vir jou saligheid, is jy eintlik net besig met religie/godsdiens soos enige nie-Christelike godsdiens. Die Moslem (byvoorbeeld) doen allerlei goeie werke om in sy god se goeie boekies te probeer kom, maar tevergeefs – hy is nie salig in dit wat Christus in sy plek gedoen het nie. Hy doen goeie werke BUITE OM vertroue op Christus. Dit is nuttelose godsdiens.

Presies dit wat Martin Luther ontdek het en wat daartoe gelei het dat hy die evangelie ontdek het en sy vertroue op Christus begin bou het. Dit het gelei tot die Groot Reformasie van die 16de eeu. Waarvan ons kinders is. LEES GERUS DIE PAMFLET WAT BY DIE UITGANG BESKIKBAAR IS. DIT VERDUIDELIK WAAROOR HERVORMINGSFEES (31 OKTOBER) GAAN. BY DIE LEES DAARVAN SAL U SIEN HOE WONDERLIK DIT AANSLUIT BY HIERDIE SKRIFGEDEELTE WAT ONS NOU BESTUDEER.

In Johannes 6:28 vra die onverloste godsdienstige Jode vir Jesus: “Wat moet ons dan doen om die werke van God te kan doen?” Waarop Jesus antwoord: “DIT is die werk van God – dat julle glo in Hom wie God gestuur het”.

Wat julle moet doen, is nie om te probeer om die Tien Gebooie na te kom nie. Wat julle moet doen is om julleself pens en pootjies op Christus Jesus te werp. Bou vertroue op dit wat Hy vir jou redding gedoen het. En daardie vertroue is per slot van rekening God se werk in julle. En DAARVANUIT begin die liefde as vrug van die Gees vloei. En waar die liefde vloei, kom die goeie werke byna vanself.

Dit is 100% die ontdekking wat Martin Luther gemaak het en wat die verwydering tussen hom en die Rooms Katolieke Kerk gebring het.

Alles, alles, alles gaan oor ‘n hartsfokus op Jesus Christus. Dit is die Christelike Geloof in essensie. En broederskap met ander mense wat dieselfde hartsfokus het, kom spontaan daaruit voort. Jy WIL eenvoudig sulke mense bevriend en kan ure en ure praat. En daar het jy die kern van Christenwees. Dit is dit. En hoe kan ‘n mens so iets vir jouself hou? Daarom moet die boodskap uit. Só kom daaglikse getuienis en sielewenner-wees na vore.

Vers 24 voeg egter iets by wat ons nie moet miskyk nie. Vers 24 is gepak met sulke kosbare waarhede.

LEES VERS 24…

Indien ‘n mens in ongehoorsaamheid aan die Here God leef, sal jy altyd baie twyfel of jy werklik gered en weergebore is. Onsekerheid oor jou saligheid sal in jou binneste knaag. Ongehoorsaamheid MAAK jou nie verlore nie, maar dit ondermyn jou “fellowship” met God en die afwesigheid daarvan werk twyfel in die hand.

Die teenoorgestelde is ook net so waar.

‘n Christen wat toegewyd en oorgegee leef en wat passievol is om die Here in gehoorsaamheid na te volg, se sekerheid van saligheid sal sterk gewortel wees. Daardie lewenstyl van oorgegewenheid word deur die Heilige Gees gewerk en dit maak die Heilige Gees se teenwoordigheid baie tasbaar.

En daarom WEET jy net eenvoudig dat jy waarlik God se kind is. Nee, gehoorsaamheid BEWERK nie sekerheid van saligheid nie. Dit is ‘n genadewerk van die Heilige Gees. Maar die ervaring/belewenis van: “My hart smag om oorgegewe en toegewyd en ‘n gehoorsame volgeling van Christus te wees” – DIT laat my net besef dat die Heilige Gees regtig in my lewe kwaai aan die werk is. En Romeine 8 is duidelik: Wie die Heilige Gees ontvang het, is beslis ‘n ware kind van God.

Jy sien weer eens die lewensfunksies! Vroeër in die brief is omtrent 5 sulke lewensfunksies genoem – waaraan ‘n Christen – wanneer jy hierdie lewensfunksies by hom/haarself waarneem – met sekerheid kan weet dat hy/sy waarlik tot lewe in Christus gekom het.

Die 5de lewensfunksie was in vers 18 > Die liefde…

Hier is die 6de lewensfunksie: Ek merk die teenwoordigheid en werking en krag van die Heilige Gees in my lewe op. En herken ek dit, WEET ek dat die Here regtig in my bly/teenwoordig is. En ek bly ook in Hom.

Daar is ‘n wedersydse ingesluitheid. Hy is in my en ek is in Hom. Nie fisies nie, maar deur die Persoon van die Heilige Gees wat in my werksaam is. Dit is die wonderbaarlike inwoning van die Heilige Gees wat veroorsaak dat die lewende God IN MY BLY en ek IN HOM BLY. Soos die loot-in-die-wingerdstok. Dit is die allerlieflikste saamwees. ‘n Mens kan nie dink hoe NABY Hy aan Sy kind is en Sy kind aan Hom is nie! En die Christen-gelowige kan dit nooit weer verloor nie. Selfs ná die dood, gaan dit net voort. Want sterf my liggaam, sterf die Heilige Gees nie (Rom 8:10-11).

Maar, let net ten slotte op die wisselwerking:

Indien ek gehoorsaamheid aan God liefhet en dit begeer, sal ek gemeenskap met God ervaar.

En ook: Indien ek gemeenskap met Christus begeer en daarna dors, sal ek die krag tot gehoorsaamheid beleef.

En dit wat dit alles veroorsaak, is die Heilige Gees se werk van genade.

En wanneer ek sodoende die Heilige Gees se werk in my bespeur, skep dit sekerheid. Die sekerheid van: Hy bly regtig ook in MY!

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)