Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 12
Skriflesing: 1 Johannes 4: 1-6
Tema: Ondersoek die geeste!

Hierdie 6 inleidende verse tot hoofstuk 4 staan nie op hulle eie bene nie. Hulle haak aan die laaste vers van hoofstuk 3.

Aan die einde van hoofstuk 3 het die apostel Johannes gesê dat die ware Christus-gelowige mens regtig die HEILIGE GEES ontvang het en dat die Christen kan WEET dat hy/sy die Heilige Gees ontvang het, want jy kan Sy werkinge in jou bemerk. In verlede week se studie het ons gesien wat daardie werkinge behels.

Maar o aarde, nou is daar ‘n groot probleem! Die Gnostici (die vals leraars wat die destydse gemeentes verpes het) bely dat ook húlle die Heilige Gees ontvang het! Hulle sê selfs dat al die nuwe leringe wat hulle aanhang en verkondig, deur ‘n openbaring van die Heilige Gees aan hulle gegee is. Dit is juis waarom almal op aandag moet staan wanneer hulle preek. Almal beter luister na wat húlle predik, want dit kom van die Heilige Gees af. So beweer hulle.

Die Heilige Gees praat direk in hulle harte, sê die Gnostici. Hulle hoor Hom, woord vir woord. “Maar foeitog, die Apostel Johannes en die Christene in die gemeentes beweer dat hulle kamma ook die Heilige Gees ontvang het, maar ag, hulle kan Hom nie eens hoorbaar hoor praat nie. Die apostels sê vir die Christene dat hulle na die apostels se leringe moet luister en die OT moet lees om die Heilige Gees te hoor praat. Siestog, dis mos nou baie duidelik dat ONS baie meer geestelik gevorderd is as die arme apostels en die gemeentes wat hulle op ‘n dwaalweg lei.”

Dit is met hierdie tipe praat wat die destydse gemeentes gekonfronteer is.

So, hoe antwoord Johannes nou hierop?

LEES WEER VERS 1 …

Hy sê: “Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is baie vals profete in die wêreld. Julle moet liewer elkeen van hulle op die proef stel. Ondersoek hulle. En kyk of sy gees van God afkomstig is.” (vers 1).

Vandag hoor ons die stemme wat sê: “Jy mag nie oordeel nie. Wie is jy om te oordeel? Wie het jou aangestel om my te oordeel?”

En dit terwyl die Woord van God ons beveel en sê: “Julle moet ‘n regverdige oordeel fel”. (Joh 7:24). Jesus sê: Julle moet oordeel. Die post-moderne wêreld sê: Jy mag nie oordeel nie. Wie moet ons glo? Jesus of die post-modernisme?

Daardie eerste gemeentes het min of meer dieselfde moeite ondervind as ons vandag. Hoe moet hulle weet watter soort gees praat? Praat die Gnostici uit die Heilige Gees? Hulle praat so mooi en geestelik. Dit KLINK of hulle die waarheid praat. Het hulle dalk regtig nuwe openbarings van God ontvang?

Wel, Johannes die Apostel beveel (dis ‘n apostoliese opdrag): “Moenie enigeen glo wat sê dat hy die Heilige Gees het nie, maar stel hom op die proef! Toets en ondersoek. Want, dit kan wees dat daardie gees ‘n vals gees is. ‘n Gees wat deur Satan geplant is. Jy wil tog sekerlik nie die duiwel glo nie? Jy wil tog sekerlik nie ‘n verkeerde gees met die Persoon van God die Heilige Gees verwar nie!?”

Met ander woorde: Nie alles wat ‘n gees kwytraak is vanselfsprekend van God nie. Dis baie gevaarlik om onkrities alles wat in die “Naam van die Here” gesê word sommerso te aanvaar. Elkeen wat op ‘n privaat, innerlike openbaring aanspraak maak, hoor nie noodwendig die stem van die Here nie. Die destydse Gnostici het nie!

Die apostel sê ons moet ‘n LEERTOETS doen om tussen die geeste te onderskei. Dis baie belangrik om te weet of iets VAN GOD AFKOMSTIG is – ‘n frase wat in vyf van die ses verse in hierdie paragraaf gebruik word. Sekere geeste is nie van God afkomstig nie.

Met die begrip PROFEET word bedoel iemand wat namens God praat. Iemand wat God se Woord praat.

Vandag sou dit beteken om die Skrif binne sekere kontekste akkuraat te spreek.

Maar in die tyd van die apostels was die NT nog nie voltooi nie en het profete uit die OT en uit die apostels se leer (wat hulle gehoor of gelees het) gepraat. Benewens dit het hulle ook direk van die Here lering ontvang – juis omdat die NT nog nie voltooi was nie. Die direkte openbarings van die Here was dus nodig, maar dit was nooit in stryd met die OT en Apostels se lering nie. Alles – wat van die Heilige Gees gekom het – was perfek in lyn.

Dit is juis op laasgenoemde punt (direkte openbarings van die Gees) waar die skeeftrekking en vervalsing so maklik kon inkom. Want sê nou maar net dit is NIE die Heilige Gees wat deur so ‘n persoon praat nie? Dit is waarom Jesus self ook so ernstig teen vals profete gewaarsku het (Mat 7:15).

Wat die saak egter kompliseer, is die feit dat die vals profesie op ‘n druppel water soos die waarheid klink. Dit is moeilik om net op die inhoud (dit wat jy hoor) alleen ‘n oordeel te vel. Die vraag is wat die BRON van die woorde is. Is dit die Heilige Gees of dit demonies? Is dit die Here of is dit Satan wat praat? Satan se woorde klink so heilig en rein en perfek en liefdevol en deernisvol en omarmend. Hy is mos ‘n engel van die lig (2 Kor 11:14).

Dus: Hoe weet ‘n mens?

KOM ONS LUISTER NA VERS 2 (LEES DIT WEER)

Dit is vir ‘n vals gees net eenvoudig onmoontlik om korrek oor die Here Jesus Christus te praat. Dit is SLEGS die Heilige Gees wat Christus Jesus korrek kan bely. So eenvoudig soos dit.

Dit is die LEERTOETS wat die gemeentes moes aanlê en toets wat die bron is van die gees wat praat. WAT WORD GESÊ OOR DIE HERE JESUS CHRISTUS?

In die brief is daar DRIE plekke waar Johannes vertel van hoe die Gnostici oor Jesus Christus verkeerd gepraat het – dis ernstige sake:

1 > In 2: 22-23 > Ontken dat Jesus die Christus/Messias is

2 > In 4:2-3 > Ontken dat Jesus regtig ‘n ware mens geword het

3 > In 5:6 > Ontken dat Jesus as Messias kon gesterf het

Mens moet dit dus saam lees om die volledige prentjie te kry. As ons mooi kyk, sien ons hoedat die volle ware Christus in hierdie drie beskrywings verloën word en dit impliseer letterlik ALLES wat die NT oor Christus Jesus leer.

DAT JESUS DIE CHRISTUS IS, WARE GOD EN WARE MENS impliseer letterlik alles oor Hom – wat sou beteken dat – indien jy afwyk van letterlik enigiets, jy van Hom ‘n afgod sou konstrueer. Hy word dan die christus van menslike fantasie. Terwyl die volle waarheid juis in HOM beliggaam is. Geen wonder dat vals profete altyd hulle pyle op HOM afskiet nie. En altyd gee hulle voor dat hulle vas in die waarheid staan. Hulle het maar net hier en daar verskilletjies oor wie/wat Jesus is – so sê hulle.

Maar dit is nie hoe die Apostel Johannes daaroor oordeel nie….

KYK NA VERS 3 > LEES DIT WEER ….

Of dit die Heilige Gees is wat praat en of dit ‘n vals gees is, word bepaal deur wat presies dit van/oor Jesus Christus sê. Dit is waarna daar fyn geluister moet word.

Hier is ‘n eenvoudige voorbeeld…

Indien ‘n persoon in die Naam van die Here praat en die persoon kom op subtiele manier en vergoeilik die een of ander sonde wat in die Skrif veroordeel word, praat daardie persoon nie deur die Heilige Gees nie. En so ook ENIGIETS wat strydig is met die leer van die Woord.

Maar, wat het dit dan met die identiteit van Jesus Christus te make, sou ‘n mens kon vra.

Wel, alles wat die Skrif leer het met die identiteit van die Here Jesus te make. Dis onmoontlik om enigiets van Hom los te maak. Alles haak op die een of ander manier aan die Here Jesus se waaragtige Godheid, Sy waaragtige mensheid, Sy versoeningsterwe as die Gesalfde van God, die Christus.

Dis soos ‘n wiel met speke. AL die speke spruit voort uit die AS. Maak EEN speek los, dan is dit los van die AS.

Indien iemand byvoorbeeld sou praat en sê dat dit heeltemal in orde is om ongetroud saam te woon, praat so ‘n persoon nie uit die Heilige Gees nie. Dis ‘n onrein gees wat deur daardie persoon praat. Dis die gees van die antichris. Hoe weet ons dit? Want hy/sy praat verkeerd oor Jesus.

Hoe dan so? Want Christus Jesus – waarlik God en waarlik mens – se verhouding met Sy ware kerk word uitgebeeld deur die aardse verhouding tussen man en vrou in die huwelik (Efes 5). Tas die huwelik aan – soos God dit ingestel het – en jy tas Christus se verhouding met Sy kerk aan. En net die antichris (wie ANTI/TEEN Christus is) sal dit wil doen.

Ja, dis waar dat daar uiteindelik ‘N antichris sal kom – by die wederkoms van Jesus – maar die gees van die antichris is van die begin af in die wêreld werksaam. En hy boots die Heilige Gees na (vals profeet = Openb 13) en praat deur mense. Hy praat selfs SKRIFverse deur mense, maar praat verkeerd oor Jesus. Hy praat ALTYD verkeerd oor Jesus.

Hoe weet ons dus of die Heilige Gees in iemand woon en deur hom/haar werk en praat?

Ons luister hoe die persoon oor die identiteit van Jesus Christus praat (en dus oor die hele Skrif).

Die spesifieke aspek van Christus se identiteit wat hier in vers 2-3 genoem word is dat Hy werklik IN DIE VLEES GEKOM HET. Iemand wat vanuit hart en lewe bely dat Jesus IN DIE VLEES GEKOM HET, besit die Heilige Gees en lewe in gemeenskap met die ware God.

Sommige mense SÊ dit met die mond, maar in hulle koppe heg hulle ander betekenisse aan wat hulle sê. Hulle sê dit wat reg is, maar glo in hulle binneste iets anders. Hulle glo nie regtig dat die Here Jesus EEN PERSOON IS wat beide ware God en ware mens is nie. Hulle dink in hulle binneste dat Jesus net ‘n gewone man is wat buitengewone gawes besit. God het Hom maar net vir ‘n spesiale taak geroep en gebruik. Dis tog nie moontlik dat God ware MENS kon word nie – reken hulle.

Wel, Johannes sê: dit is die gees van die antichris wat so praat.

Ons moet verstaan wat die apostel Johannes met die woord BELY bedoel. Dit gaan nie maar net oor ‘n blote herkenning van wie Jesus is nie. “Goed ja, dit en dit is wat die NT oor Jesus leer, ja dit is goed en reg, ek aanvaar dit” nie. Nee, onthou die demone het Hom ook herken en selfs bely dat Hy die Seun van God is (Mark 1:24). Jakobus 2:19 gaan selfs so ver as om te sê dat die duiwel waarhede oor God glo, soos byvoorbeeld dat daar net een God is. En tog praat die duiwel nie deur die Heilige Gees nie. Hy BELY nie die waarheid nie. Hy erken net die waarheid.

BELY beteken dus iets wat met die persoon se lewe gesê en geleef word. Dit is nie net lippetaal nie. Dit kom voort vanuit ‘n stuk verbondenheid aan Christus. ‘n Lewensverbondenheid. En dit wat uiterlik gesê word, klop met dit wat innerlik geglo word. Dit bots nie. Dit is dieselfde.

En dan volg in vers 4 ‘n baie treffende stelling wat betref diegene in wie die Heilige Gees woon – dit is alle ware volgelinge van Christus. Kyk hoe skakel Johannes oor na JULLE…. Dit is HULLE teenoor JULLE…. HULLE praat deur die antichris-gees, maar JULLE behoort aan die Here en praat deur die Heilige Gees in noue korrelasie met die Skrif….

In die volgende 3 verse kontrasteer hy die HULLE en JULLE sodat ‘n mens die verskille kan sien en sodat ‘n mens kan onderskei tussen die Gees van waarheid en die gees van dwaalleer. Daar is niks tussen-in nie. Dit is Gees van waarheid OF gees van dwaalleer – geen middelgrond moontlik nie.

LEES WEER VERSE 4-6 as ‘n eenheid….

Kan u die HULLE-JULLE kontras raakhoor?

En let op die einde van vers 6 >> HIERAAN kan ons (dit is heel moontlik en dit MOET) die GEES VAN WAARHEID en die GEES VAN DIE DWAALLEER onderskei.

Sien u dat – wanneer ons in die kerk van waarheid en dwaling praat, kom dit vanuit die Skrif self op? Dis nie iets wat ons self uitgedink het nie. Dit sit hier in ons teks.

En dit is die Here se duidelike wil dat ons moet kan onderskeidingsvermoë hê.

Kom ons kyk ten slotte na verse 4-6 as ‘n eenheid.

LEES WEER VERSE 4-6…..

Kyk mooi en u sal sien dat die apostel van DRIE groepe praat: HULLE, JULLE en ONS.

HULLE > Diegene wat deur die verkeerde gees praat en verkeerd praat oor Christus

JULLE > Die gemeentes aan wie Johannes skryf – wat deur die Heilige Gees praat

ONS > Johannes as apostel plus die ander apostels – diegene wat die ware evangelieboodskap gevestig het

NO 1 > WAT IS WAAR VAN DIE “HULLE”?

A > Hulle is alreeds deur die kinders van God oorwin
B > Hulle behoort aan die anti-christelike wêreldsisteem
C > Wat hulle praat (prediking/lering) is van die wêreld afkomstig
D > Die wêreld luister graag na hulle
E > Hulle luister nie na die apostels nie

NO 2 > WAT IS WAAR VAN DIE “JULLE”?

A > Hulle behoort aan God
B > Hulle het die HULLE klaar oorwin
C > Christus, wat IN hulle woon, is groter as Satan wat die wêreldsisteem aandryf

NO 3 > WAT IS WAAR VAN DIE “ONS”

A > Hulle behoort aan God
B > Diegene wie aan die Here behoort, luister na hulle

Aan hierdie kentekens word die Gees van die waarheid en die gees van dwaalleer onderskei.

Die hele saak skarnier aan die apostels se leer. Die HULLE is daarvoor allergies en krities daarteenoor en die JULLE omhels dit van harte.

Omdat die HULLE krities is oor die apostels se leer, behoort hulle nie aan God nie, behoort hulle tot die wêreld, het hulle alreeds verloor en is hulle die lekker leraars vir wie die wêreldse mense altyd respek het en komplimenteer.

Omdat die JULLE die apostels se leer omhels en van harte daarop vertrou, het hulle alreeds die HULLE oorwin en woon Christus in hulle. En Hy is groter as wie ookal uit die wêreld is.

Wanneer ‘n mens die SKARNIER raaksien, help dit jou ontsaglik baie om reg te onderskei!

Enige, enige, enige sweempie van:

a Disrespek teenoor NT-skrywers
b wantroue in ENIGIETS in die Skrif
c kritiese ingesteldheid teenoor ENIGE Bybelse leer
d pogings om ANDERS te dink as die apostoliese leer

wat ‘n mens by enige leraar of kerk of groep of kursus agterkom, moet die waarskuwingsliggies in jou kop laat flikker.

Ek sluit af deur die groot positiewe waarheid te beklemtoon: Jesus Christus is regtig IN die ware gelowige. En Hy is groot. Groter as enigiemand en enigiets. Groter as die wêreldsgees.

Dat Hy IN die Christus-gelowige is, beteken nie dat Hy fisies inwoon nie. Hy woon in deur die bediening en werk van God die Heilige Gees en die gelowige mens beleef Hom deur Hom te glo daarvoor. Want die Apostels het dit so geleer. En ware Christene omhels die apostoliese leer. En hulle steek nie hulle geloofsvertroue onder ‘n maatemmer weg nie. Hulle rig hulle tot ander mense. En dit trek ander Christene nader. Hulle stoot mense weg wat wêrelds is, maar hulle trek magneties aan diegene wat die waarheid liefhet. Hulle ontdek geesgenote-in-die-waarheid.

Ons Skrifgedeelte moedig ons aan om openlik en onbeskaamd op te staan en uit te staan vir Christus en vir die Waarheid. Doen dit en kyk hoeveel vrede en blydskap sal jou vervul. En hou dop hoe dit die regte mense aantrek.

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)