Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 2
Skriflesing: 1 Johannes 1: 5-10
Tema: Die Boodskap van Jesus Christus

Om deur 1 Johannes te lees of te preek, moet ‘n mens ‘n kompas hê wat jou deurstuur. Amper soos ‘n kaart van die hele prentjie, wat jou heeltyd op koers hou. Anders kan jy verdwaal raak tussen al die detail.

Kortliks net weer die kaart in ‘n neutedop:

Die gemeentes aan wie die apostel Johannes skryf, is deur moeilikheidmakers getref. Vals leraars, wie die apostel ANTICHRISTE noem. Hulle was aanvanklik deel van die gemeentes, maar het die kerk verlaat en sodoende ook wegbeweeg van die gesag van die leer van die apostels. Hulle het egter beweer dat hulle NIE die Christelike Geloof verlaat het nie, maar dat hulle ‘n beter en meer gevorderde weergawe ontdek het. ‘n Populêre weergawe. Wat ook meer aanvaarbaar sal wees vir die wêreld.

Johannes sê egter dat hulle ‘n heeltemal ander godsdiens gaan skep het – wat net onder die vaandel van die Christelike Geloof vaar – maar dit glad nie meer is nie. Dit is in werklikheid afgodery, sê hy.

Die oorhoofse toneel wat die hele brief beheers is dus – aan die een kant – die eerstehandse ooggetuies van Christus – die apostels se leer en hulle gesag en – aan die ander kant – die antichriste wat die gemeentes wou weglei van die apostels se leer. Maar, beweeg jy weg van die Apostels se leer, beland jy by die god van menslike fantasie – jy verdwaal tussen honderde sienings!

En tegelyk help die apostel die gemeentes om weer geloofsekerheid te kry. Om weer die regte fokus te kry. Hy troos hulle en onderrig hulle en gee vir hulle waarheidsfondasie onder hulle voete.

U sal agterkom dat, regdeur die brief, die apostel heeltyd rondspeel tussen negatief & positief. Hy ontbloot en hy bemoedig. Hy ontbloot die antichriste en bemoedig die ware kerk. Die hele brief deur doen hy hierdie twee dinge. Stel bloot en bemoedig. ‘n Ware prediker kan nie bemoedig sonder om die kwaad uit te wys nie. En kan ook nie kwaad uitwys sonder om te bemoedig nie! Ons sal dit nou in hierdie verse sien..

Binne hierdie landkaart, pas hoofstuk 1: 5-10 nou in en dit vra WAT PRESIES IS DIE BOODSKAP WAT DIE APOSTELS VAN GOD GEHOOR HET?

Maar voordat hy sê wat dit is, gee hy in die eerste sinnetjie van vers 5 die drie merktekens van egtheid waaraan sy lesers (asook die kerk van alle eeue) seker kan weet dat dit die outentieke boodskap is. Ons/die kerk kan nie enige vroom en mooiklinkende boodskap glo nie. Dit moet die merktekens van egtheid dra.

Vers 5 se eerste sinnetjie gee DRIE merktekens.

EERSTENS: Dit kom van Christus self. Hy sê: “Dit is die boodskap wat ons BY HOM gehoor het”. Eerstehands gehoor het – met eie oë en ore! Die ONS is die apostels – en niemand anders nie. Dis nie óns nie. Dit is ook nie almal wat vandag drome kry en visioene sien en stemme hoor nie. Dit is die Apostels.

TWEEDENS: Die outentieke boodskap is deur die APOSTELS gehoor.

DERDENS: Die Apostels het dit AAN ONS OORGEDRA.

Daar is die drie kenmerke van die enigste outentieke boodskap wat die kerk mag en sal glo. Dit klink vreeslik eenvoudig, maar was deur die antichriste in Johannes se tyd en tot by ons vandag links en regs geïgnoreer, vertrap en verbreek.

Die ENIGSTE boodskap wat ons glo, is die boodskap wat van God gekom het, deur die apostels & profete gehoor is en aan ons oorgedra is.

Daar is GEEN manier waarop iemand in 2021 die Woord van God kan hoor behalwe deur die bemiddeling van die eerste-eeuse profete en apostels nie (en voeg daarby die OT profete). Geen moderne “apostel” of “profeet” of “stemmehoorder” of “siener” nie. Die stemme/indrukke wat ek in my kop hoor, moet uit die Skrif kom, of aan die Skrif positief getoets kan word, anders hoor ek verkeerde stemme.

Alles wat jy hoor: Toets dit aan hierdie 3 merktekens: 1 > Van God gekom 2 > Deur die apostels en profete gehoor 3 > Deur HULLE aan ONS oorgedra

En WAT is die boodskap wat die apostels by God gehoor het en aan ons deurgegee het? Die res van vers 5 tot by vers 10 spel dit uit. Dis net mooi die teendeel van wat die Gnostici (Johannes noem hulle antichriste) vir die gemeentes gaan leer het. Kyk nou hoe speel hy heeltyd tussen waarheid en leuen. Met die waarheid bemoedig hy die gemeentes. En die dwaling ontmasker hy.

Die waarheid is: GOD IS LIG.

Die boodskap wat van God kom, is dat God lig is. En daar is geen duisternis in Hom nie.

God is heilig. Die mens is sondig. Die mens het daarom verlossing & ‘n Verlosser nodig.

As ‘n mens Johannes Evangelie saam met 1 Johannes lees, sien jy hoe die Apostel wys wie God regtig is. God is gees (Joh 4:24). God is lig. En God is liefde (1 Joh 4:8). God is nie ‘N gees, ‘N lig, ‘N liefde nie. Nee, Hy IS gees, lig en liefde. In die Grieks is daar geen lidwoord nie.

Dit is baie opvallend dat, wanneer die Apostel Johannes kom met die kern van die boodskap van God ontvang, dan is dit NIE dat God liefde is – soos wat ‘n mens vandag dikwels hoor nie. Later in die brief sê hy wel dat God liefde is. Maar voorop staan die heiligheid van God. Heeltemal andersom as die populêre hedendaagse boodskap.

Dat God lig is, beteken dat Hy heilig is. Hy is nie net liefde nie. Hy is ook heilig. Heilig beteken apartgeplaas. Hy is 100% apart van duisternis en sonde en leuen. Hy is nie goed en sleg nie. Daar is geen sprake van duisternis in Hom nie. Dit is waarom die serafs rondom die troon hulle gesigte bedek (Jes 6).

Die feit dat God die Vader lig is, heilig is, geld ook net so van Jesus Christus. “Wie my gesien het, het die Vader gesien”, sê Jesus vir Filippus. Dit is ook hoe Johannes kon sê: “Ons het van Hom gehoor God is heilig”, want hy het vir Jesus geken en dit van Hom gehoor en in Hom gesien.

Die duisternis in ons persoonlike lewe asook in die wêreld kan dus op geen ánder manier oorwin word, as deurdat mense met hierdie God ontmoet en met Hom begin wandel nie. Daar is eenvoudig geen alternatief nie.

Die vraag is hoe dit moontlik is dat ‘n mens dan wél aan Hom, wat lig is, deel kan hê en tegelyk die duisternis kan geniet – daarin kan voortlewe asof alles okay is? Dis presies wat die Gnostici (antichriste) gesê het gedoen kan word.

Die apostel gaan vanaf verse 6-10 en wys op drie vals aansprake waarmee die vals profete gekom het – in reaksie op hierdie kernboodskap van “God is lig en in Hom is geen duisternis nie”. Drie vals aansprake/ontkennings hieromtrent. Hier is hulle – die AS ONS BEWEER-aansprake:

EERSTE VALS AANSPRAAK > Verse 6-7 > Die Gnostici het gesê dat hulle ‘n hoër/ meer voortreflike verhouding met God het as wat gewone Christene het. Maar in hulle praktiese daaglikse lewenswyse was dit duidelik dat hulle nie sonde ernstig neem nie – hulle lewe steeds in die duisternis. Hulle BELY een ding, maar LEEF iets anders. “Goedkoop genade” soos Dietrich Bonhoeffer dit genoem het. “Solank jy net onder die genade is, maak jou sondelewe nie saak nie, God omarm jou in alle deernis en begrip”. Punt is: HY is lig en in Hom is geen duisternis nie. Hoe kan jy by Hom ingesluit wees en wél rustig wees oor die duisternis? Dis gewoon onmoontlik.

Die eerste vals aanspraak is dus: ‘n Mens kan in gemeenskap met God (wat lig is) leef en tegelyk prakties in vrede leef met jou sonde. Jy vergeet van iets soos sondebesef en vergeet van worstel-met -oorwinning-oor-sondes, want dit behoort tot jou verlede. Jy is in Christus ‘n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Daarom hoef jy nie enigsins op sonde te fokus nie – fokus liewer op jou nuwe status van reg-wees-in-Christus en vergeet rustig die worstelstryde teen oorblywende duisternis.

Die apostel Johannes sê: Indien jy só praat, LIEG jy en leef glad nie in die waarheid nie! Reguit en op die man af!

Waarom so? Want die reg-wees-in-Christus en nuwe-mens-wees-in -Christus lei JUIS tot ‘n erns met alle uitkruipsels van sonde en kan nooit in vrede en harmonie daarmee saamleef nie.

Hoor wat sê vers 7 (lees dit weer).

Vers 7 is die apostel se antwoord aan die antichriste.

Die mens wat in verbondenheid leef met Hom wat lig is – en wat dus in die lig lewe – kan nie en sal nie vrede hê met en rustig wees oor sonde van enige aard wat steeds as gewoonte gepraktiseer word OF wat net van iewers af opduik nie. Jy kan nie bely dat jy nuut is in Christus en sonde lig ag nie. Wie dit doen, lewe nie in die waarheid nie en moet tot bekering kom.

Die belydenis van die waarheid moet saamgaan met ‘n lewenswandel wat daarvan getuig. Die waarheid in die innerlike mens (Psalm 51:6) sal uitmond in ‘n praktiese lewe van geregtigheid wat heiligmaking najaag. “Lewe in die lig” beteken nie ‘n sondelose perfektheid nie. Nee, dit beteken om juis erns te maak met oorblywende sonde en voortdurend daarvan gereinig te word.

Volgens vers 7 sal “lewe in die lig” uitmond in twee dinge:

1 > Jy sal die deel-wees van ander gelowiges, wat ook in die lig lewe, opsetlik opsoek. Sulke mense het MET MEKAAR deel aan dieselfde gemeenskap. Mense wat allergies is vir deel-wees van ander wat in die lig wandel, bewys onmiddelik dat hulle nie in die waarheid leef nie en ook nie self in die lig leef nie. Dis óf die een óf die ander. Lewe-in-die-lig, trek jou aan na ander mense wat ook in die lig wil lewe.

2 > Wie in die lig lewe, ontdek dat die bloed (dood) van Jesus Christus as ‘n altyd-teenwoordige reiniging van sonde beskikbaar is. Let op die teenwoordige tydsvorm van die werkwoord REINIG in vers 7 = altyd-teenwoordig.

Nie net sonde in die algemeen nie, maar ELKE SONDE, bedoelende op die naam en individueel, word gereinig. En daardie voortdurende fontein van reiniging bestaan vir MENSE WAT ALREEDS IN DIE LIG WANDEL.

‘n Duidelike bewys dus dat die Gnostici se eerste aanspraak VALS is.

TWEEDE VALS AANSPRAAK > Vers 8-9 > Die antichriste beweer dat gelowiges nie meer sonde het nie. Daar is dus beslis nie iets waaroor jy hoef wakker te lê en wroeg nie. Wie dit wel doen, wys hoe onkundig hulle oor die evangelie is, sê die antichriste. Die Blye Boodskap is mos dat die mens wat in Christus is, nie meer sonde het nie, sê hulle.

Maar Johannes sê dit is die antichris wat so stroperig en mooi praat. Sulke mense bedrieg hulleself en die waarheid is glad nie in hulle nie. Weer eens: Reguit en op die man af. DIT is vals en DIT is die waarheid.

Wel, wat IS die waarheid?

Vers 9 sê wat dit is: Iemand wat in die lig lewe, sê NIE dat hy/sy sonder sonde is nie (ontkenning), maar hy/sy BELY die sonde en ontvang reiniging en vergifnis op ‘n deurlopende basis! Die ONS waarna hy verwys is mense wat reeds in Christus is! Dit is hyself – as apostel – en die mense van die gemeentes aan wie hy skryf! En dit is weer eens alles in die teenwoordige tydsvorm.

Mense wat reeds in Christus is BELY hulle sondes. Dit beteken: Om saam te stem met God se oordeel daaroor – met gebrokenheid en erkentlikheid. BELY beteken om saam te stem. Jy staan nie op jou eie opinie nie, maar val in by GOD se opinie – in diepe erkentlikheid.

En wat gebeur dan?

God is getrou en regverdig om daardie spesifieke sonde te vergewe en die ongeregtigheid skoon te maak.

GETROU > Hy bly by Sy belofte om dit te doen. Hy is getrou aan Sy eie woord om dit te doen. Hy het (byvoorbeeld) in Jesaja 1:18 beloof en gesê: “Al is jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu”. En Hy is getrou daaraan.

REGVERDIG > God vergewe nie sonde net omdat Hy so liefdevol en goed is nie, maar Hy vergewe omdat daardie sonde in Christus se kruisdood gestraf is.

Wanneer God vergewe, moet Hy terselftertyd regverdig bly. Hy kan nie vergewe deur sonde onder die mat in te vee nie. Iewers moet dit met die ewige dood gestraf word. Iemand moet betaal. Dit was Christus Jesus se dood. Nou bly God regverdig wanneer Hy die sonde vergewe wanneer die sondaar IN CHRISTUS is. In Christus kan God die sonde vergewe en nog steeds regverdig bly – want daardie sonde is perfek gestraf in die Middelaar op die kruis. Jesus se dood het God se regverdige toorn oor sonde gestil.

Daarom kan niemand buite-om Christus vergewe word nie. Niemand kan vergewe word op grond van God se goedheid of liefde nie, want dan sou God nie regverdig wees wanneer Hy vergewe nie. Dis sou wees soos ‘n regter wat ‘n skuldige vrylaat sonder dat die straf uitgedien is.

Nee, Goddank, Hy reinig omdat Hy GETROU en REGVERDIG is.

DERDE VALS AANSPRAAK > Vers 10 > Dit is seker die ernstigste van die drie vals aansprake. Nie net sondig ek nie nou meer nie (die tweede vals aanspraak), maar ek het nog nooit gesondig nie. Die werkwoord verander nou na die verlede tyd toe.

Hierdie vals aanspraak ontken duidelike Bybelse uitsprake soos byvoorbeeld Rom 3:23 en Rom 6:23 asook Jesaja 53:6. Alle mense het gesondig.

Dit klink vreemd dat iemand kan beweer dat hy/sy nooit teen God gesondig het nie. Maar ons sien dit by die publiek waar ons die Woord van God in die openbare domein verkondig. Sommige skud die kop in ontkenning: “Nee, dit is nie van my waar nie.” Die graad van arrogansie en selfverheffing teen Bybelse waarheid, ken geen perke nie.

Maar wat is die apostoliese antwoord hierop? Johannes sê net: So iemand maak vir God tot leuenaar en God se woord is nie in so ‘n persoon nie. Weer eens reguit en op die man af.

Op al hierdie vals aansprake en dwaalleer, ken die Skrif net drie antwoorde:

1 > Die mens wat in die lig lewe, sal gekenmerk word deur ‘n gebrokenheid en ootmoed voor God oor eie sonde en tegelyk ook die vreugde van voortdurende vryspraak. Soos Jesaja: “Weë my, want ek is ‘n man van onrein lippe en my oë het die Koning gesien, die Here Almagtige. Toe het die engel sy lippe met ‘n kooltjie van die altaar aangeraak en gesê: ”Jou skuld is weg en jou sonde versoen”.

2 > Die mens wat in die lig lewe, sal geestelik groei. In stede van in kompromie met sonde te leef, sal hy/sy toeneem in heiligmaking en godsvrug. Die Bybel en gebed word meer en meer kosbaar en die deel-wees van ander Christene ‘n vreugde.

3 > Die mens wat in die lig lewe, sal met al hoe meer oorgawe die Here God dien en Hom volg – onder Sy sê te buig en eie sê neer te lê.

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)