Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 JOHANNES – REEKS NO 4
Skriflesing: 1 Johannes 2: 3-6
Tema: Lewensfunksies

Daar is baie min Christene wat nie knaende twyfel oor redding en saligheid ken nie. Dit is gewoonlik juis diegene wat sekerheid behoort te hê, wat twyfel. En diegene wat veronderstel is om te twyfel, is nie veel bekommerd nie. Met húlle gaan alles net altyd klopdisselboom – wat hul geestelike lewe aanbetref.

Binne kerkgeledere is daar dikwels twee soorte mense:

A > Iemand soos Klaas Vakie. Klaas gaan graag eredienste toe, hy lees redelik gereeld sy Bybel en lewe eintlik ‘n mooi morele lewe. Maar hy het nog nooit werklik tot ‘n beslissing gekom vir Christus se aansprake op sy lewe nie. Die bonatuurlike nuwe lewe van die weergeboorte het nog nie in sy lewe deurgebreek nie. Alhoewel hy godsdienstig is. En ‘n goeie mens is. Maar verlore. En tog hinder iets soos twyfel-oor-saligheid hom glad nie. Hy sal beslis hemel toe gaan, so dink hy. Alles gaan net wonderlik.

B > Iemand soos Rooikappie. Sy was ook altyd godsdienstig en baie betrokke by haar gemeente. En toe – op ‘n stadium – begin sy bewus word van die feit dat sy – ten spyte van haar mooi lewe – eintlik ‘n slaaf van sonde is en dat sy voor die oordeel van God moet gaan staan. Die Heilige Gees begin haar oortuig van sonde. Sy lê in die nagte wakker. Haar hart begin verlang na geloofsekerheid van verlossing en redding van die gevolge van haar sonde. God het die nuwe lewe in haar kom skep. Deur die genade van die Here kon iemand haar help om rus in Christus Jesus se kosbare bloed en wonde te vind. Sy weet nou sy is ‘n kind van God – uit genade gered.

Maar later kom die periodes van knaende twyfel in Rooikappie se binneste. “Sê nou maar net..” En sy verloor oog op God se swart op wit beloftes in Sy Woord. En hoe Hy haar omsluit het by haar doop. En sy kyk na haarself. Sy probeer gered VOEL. Sy wonder waarom sy nog so onvolmaak is. Dieselfde versoekings kom nog steeds. Selfs erger as ooit. Waarom sy nog so baie struikel. Is sy regtig ‘n kind van die Here, wonder sy. “Hoe kan ek ooit weet of ek regtig die Here ken?”

Die apostel Johannes het sy brief geskryf aan mense soos Rooikappie. Sy brief wil VERSEKERING gee aan Christene wat alreeds sekerheid het, maar deur die invloed van vals leraars – antichriste soos hy hulle noem – deurmekaargekrap is. Hy wil met sy brief dus HERVERSEKERING gee. Iets soos: “Moenie na al die honderde dwaalstemme luister nie. Julle IS waarlik verlostes, weet dit met sekerheid. Die tekens van weergeboorte is duidelik sigbaar in julle lewens. Daaraan weet julle DAT julle werklik geestelik lewe”

Dis byna soos by iemand wat in ‘n ongeluk was en op die grond lê. Op die oog af lyk dit of die persoon dood is, maar die paramedikus kyk vir sekere pertinente lewenstekens soos polsslag, asemhaling, oogrefleks, temperatuur, bloeddruk. Aan hierdie vyf lewensfunksies weet die paramedikus met sekerheid dat die persoon lewe – al lyk hy dood.

Net so – sê die Apostel Johannes – kan jy ook met sekerheid weet of jy geestelik lewe en of die Heilige Gees ‘n ware werk in jou lewe gedoen het.

Hy gee naamlik in sy 1ste brief ‘n hele aantal sulke lewensfunksies om sy lesers te help om met sekerheid te weet dat hulle rustig van die antichriste se mooiklinkende storietjies kan vergeet.

Die woordjie “weet” kom meer as 20 keer in 1 Johannes voor. ‘n Groot blydskap kom in ‘n mens se hart wanneer jy ontdek dat die Here ‘n egte werk in jou lewe gedoen het, nie waar nie?

Natuurlik berus ‘n mens se sekerheid altyd primêr op God se Woord/beloftes, soos verseël deur die doop, en nie op iets wat jy in jouself sien/voel nie. Wanneer ‘n mens se vertroue op Christus se kruisredding & God se belofte rus, produseer dit egter outomaties sekere lewensfunksies in jou hart & lewe en wanneer jy dít eien/raaksien, versterk/onderstreep dit jou sekerheid.

En hier is nou – in 2: 3-6 – ‘n paar sulke lewensfunksies.

NO EEN > vers 3 > GEHOORSAAM ons die gebooie van God, WEET (sekerheid) ons daaraan dat ons Hom ken.

Iemand wat egter sê/bely EK KEN HOM, maar ‘n ongehoorsame lewenstyl het, is ‘n leuenaar. Die waarheid is nie regtig in hom/haar nie (soos Klaas Vakie).

Die Gnostici het mos so baie gemaak van KENNIS – dat hulle God op ‘n hoër vlak ken.

Nou sê Johannes: Ja, ons WEET ons KEN God omdat ons in ons eie lewens kan raaksien dat daar regtig ‘n nuwe begeerte is om Hom tot op die been te wil gehoorsaam. Dis geen perfekte gehoorsaamheid nie, maar die begin daarvan het beslis deurgebreek en die begeerte is daar. Die lewenskoers het omgeswaai wég van gehoorsaamheid aan die eie self en mense en wêreldse dit-en-dat NA gehoorsaamheid aan die Here God. Die ware God en Sy Woord. Al struikel ons ‘n 1000 keer, die kompasnaald draai weer en weer noordwaarts!

Die AS aan die begin van vers 3 moet dus gelees word as WANNEER en nie AS in die sin van ‘n voorwaarde nie.

Johannes is nie besig om die gemeentes te ondervra nie. Hy is besig om hulle te herverseker.

Hy sê nie: “Gehoorsaam die gebooie van God en dan sal jy kan weet dat jy Hom ken” nie. Hy maak nie die ken-van-God (die sekerheid daarvan) afhanklik van die nakoming van ‘n voorwaarde (gehoorsaam die gebooie) nie. Want dan sou geen Christen ooit enige sekerheid van saligheid kon hê nie, want jy sal altyd faal en altyd te kort skiet en altyd mismoedig voel. Nee, God se genade skarnier NIE aan menslike gehoorsaamheid nie.

Wat Johannes sê is: WANNEER julle gewaar dat daar ‘n stuk gehoorsaamheid aan Hom by julle is, en ‘n verlange om gehoorsaam te wees, kan julle daaruit WEET dat julle wel vir God ken – dat die nuwe lewe/weergeboorte deurgebreek het. Maak nie saak wát die antichriste vir julle vertel van die soort KENNIS wat húlle het en wat julle nog kortkom nie! Nee, WANNEER (NA MATE) julle by julleself ‘n stuk dors om Hom te gehoorsaam sien, kan julle weet dat julle Hom ken.

Waarom so? Want die ongeredde gevalle natuur van die mens wil nie aan God gehoorsaam wees nie! Wil jy Hom dus wél gehoorsaam, beteken dit net een ding: God het iets in jou lewe kom doen! Jy het ‘n nuwe natuur van Hom ontvang. Jou gevalle sondige natuur slaan nie meer die kitaar nie en is nie meer die grootbaas nie.

Maar wat bedoel hy met “die gebooie van God gehoorsaam”? Bedoel hy met GEBOOIE die Tien Gebooie (Dekaloog)?

Wel, hou in gedagte wat die Gnostici/antichriste vir die gemeentes vertel het. Hulle wou ‘n Christendom hê wat vry is van die Apostels se gesag! Hulle wou nie hê die gemeentes moes onder God se Woord sit, soos dit deur die Apostels geleer is nie.

“Gehoorsaam aan God se gebooie” het niks te make met legalisme/wettisisme nie. Goed doen om in God se goeie boekies te kom nie. Nee, dit is die honger van die lewe wat in Christus weergebore is en waar die Heilige Gees kom inwoon het – die honger om HOM nou te begin volg en myself neer te lê en Sy wil te soek en te doen.

Die Heilige Gees lei altyd die Christus-gelowige in Christus se waarheid. Johannes 16:13 > Wanneer Hy, die Gees van die Waarheid kom, sal Hy julle in die hele waarheid lei.

Dit is onmoontlik om die Heilige Gees los te maak van Christus en die Waarheid. Waar die Heilige Gees ‘n mens se lewe in beslag geneem het, sal Hy jou aan die Waarheid vasknoop. En daardie waarheid is klinkklaar deur die Apostels geleer.

Maar die antichriste wou die gemeentes aan wie Johannes skryf, weglei van die apostels se leer/doktrines en gesag. En deur die eeue doen hulle dit steeds. Dit is waarom geleerde teoloë iets kan sê soos: “Ek verskil ‘n bietjie van Paulus”. Of ‘n leraar van die kansel af: “Ek dink Paulus het sielkundige probleme gehad.” Hulle sê: “Die apostels was maar net kinders van hulle tyd en kultuur, maar vandag sien ons sake in ‘n ander lig en weet ons selfs beter as die apostels”.

Die Heilige Gees sal NOOIT sulke taal praat nie. Hoor ons so iets, weet ons dit is die gees van die antichris wat praat. Die Heilige Gees knoop ons aan Christus se Woord en Christus se werke. En die hart wat aan Hom behoort, wil Hom volg en gehoorsaam. Dit begin ‘n lewenstyl word. DIT is ‘n aanduiding dat jy regtig tot lewe gekom het, sê Johannes. ‘n Lewenstyl van gehoorsaamheid, is die eerste lewensfunksie waaruit ons weet of iemand regtig die Here ken.

Die TWEEDE LEWENSFUNKSIE is in verse 4-5. Hy voeg nou iets by. Gehoorsaamheid wat uit LIEFDE voortkom. Die teenwoordigheid van die liefde van God, is die stukrag wat agter die gehoorsaamheid sit en dit voortstu, sê vers 5.

Dit is altyd kosbaar om te sien hoe die apostels nie grys/neutrale denke gehad het nie. Dit is OF só OF só! Die hedendaagse twyfel oor alles en kompromieroetes, was ongekend in die tyd van die apostels. Indien u my nie glo nie, kyk na vers 4.

“Iemand wat sê/bely EK KEN DIE HERE, maar nie ‘n lewenstyl van dorstigheid na gehoorsaamheid openbaar nie, is ‘n leuenaar en die waarheid is nie in hom nie.”

Kan u sien?

‘n Belydenis sonder gehoorsaamheid, is ‘n vals belydenis. ‘n Belydenis waar God se liefde tot gehoorsaamheid aanspoor, is eg. Daar is niks tussen-in nie. Geen middelgrond nie. Elke mens op aarde bevind hom/haarself in een van hierdie twee groepe. Die waarheid is in die mens wie se belydenis dat hy/sy die Here ken, gestaaf word deur godsvrug – sigbare, aanduibare godvrugtige lewenswyse. Andersins is die waarheid afwesig, sê die Apostel Johannes in vers 4. Dis so eenvoudig soos ABC.

Vers 5 skets die egte, ware belydenis. Daar is gehoorsaamheid sigbaar. Nie soseer groot woorde en belydenisse dat hy/sy vir God ken nie, maar veel meer ‘n lewenswyse van gehoorsaamheid en ‘n berou en bekering waar gehoorsaamheid te kort skiet of ontbreek, want met gehoorsaamheid word nie volmaakte, perfekte gehoorsaamheid bedoel nie – want so iets bestaan nie duskant die graf nie. Maar waar die liefde van God regtig teenwoordig is, sal dit gesien kan word. Dit kom prakties na vore.

Lees weer vers 5 ….

Die frase LIEFDE VAN GOD moenie verwar word met LIEFDE VIR GOD nie. In die Grieks is dit LIEFDE VAN GOD. God se liefde en nie die mens se liefde vir God nie. Grammatikaal is dit in die Grieks ‘n kwalitatiewe genitief. Dit beteken liefde wat in die natuur van God ingebed is. Dis wie Hy is. Dis glad nie die liefde vir God van die gelowige kant nie. Nee, dit is God se eie liefde wat Hy – deur die werk van die Heilige Gees – in die gelowige kom uitstort het (Rom 5:5).

DAARDIE liefde produseer iets by die ontvanger daarvan. Dit produseer gehoorsaamheid. Is die gehoorsaamheid dus sigbaar, beteken dit dat die ingestorte liefde sy doel bereik het. Daardie liefde het ‘n kragtige uitwerking tot gevolg. Dis onmoontlik om God se liefde te ontvang en dit mond nie uit in ‘n lewe van gehoorsaamheid nie – dan is dit huigelary – dis gewoon vals. Johannes 14:15 > “As julle my liefhet, sal julle doen wat ek beveel.”

Kyk mooi na wat Jesus daar sê. Hy sê nie dat liefde die enigste riglyn is en dat alles wat uit liefde voortkom, aanvaarbaar en reg is nie. Alles is reg en goed, mits dit net nie iemand leed aandoen nie. Ek kan dus (byvoorbeeld) ongetroud met iemand saamwoon, want dit doen niemand kwaad nie en kom voort uit liefde. Nee, daardie liefde is vals, want dit verbreek die sewende gebod! LIEFDE OPSIGSELF is nie die riglyn nie.

Jesus sê: “As jy my liefhet, sal jy my opdragte gehoorsaam”.

Sien die verskil? Dis GOD se liefde in my uitgestort deur die Heilige Gees. DIT produseer liefde by my. En daardie liefde kom prakties tot uiting deur in die spore van God se wil te loop. En Sy wil is oral in die Skrif. HIERAAN weet ons dat ons in Hom is (vers 5b).

Die teenwoordigheid van Sy liefde is dus ‘n tweede lewensfunksie waaruit ek kan weet dat ek nie ‘n geestelike lyk is nie, maar dat daar inderdaad lewe is!

Ten slotte vers 6 (lees dit weer)…

Dit klink kompleet of die apostel hier ‘n ongenaakbare bevel gee: LEWE SOOS JESUS GELEWE HET. En dan is almal meteens moedeloos, want wie is daartoe instaat! Dit is tog ‘n onmoontlike opdrag!

Maar nee, lees die hele vers en nie net die tweede helfte nie!

WIE BEWEER DAT HY IN HOM BLY, behoort ook te leef soos Jesus geleef het.

Hier is ‘n derde lewensfunksie!

Voortvloeiende uit die feit dat jy INGESLUIT IS BY CHRISTUS, kom ‘n lewenswandel wat meer en meer Christusgelykvormig SAL wees. Weer eens: Nie perfekte, volmaakte Christusgelykvormigheid nie – want dit is nie moontlik duskant die graf nie. Maar ‘n besliste praktiese koersverandering in my lewe – deurdat Christus Sy eie lewe deur my kom leef. Soos Hy ook self op aarde geleef het. Die duidelike tekens daarvan, is sigbaar. Want ek is ingesluit by Hom – hoe kan dit dan anders?

Dis die ingesluitwees by die wingerdstok, wat veroorsaak dat die loot die eienskappe van die wingerdstok begin aanneem (Joh 15). Die loot opsigself is niks – net ‘n droë stokkie. Maar INGESLUIT by die wingerstok, vloei die lewensap van die wingerdstok algaande deur die loot en produseer later druiwe/vrug. Die wingerstok self neem gestalte aan in die loot.

Dit is presies wat vers 6 leer.

Die belydenis van: Ek ken Hom, ek is in Hom, ek is ingesluit by Hom – produseer iets in jou lewe: jy begin self ook al hoe meer leef soos Jesus gelewe het.

En dit is die derde lewensfunksie waaruit jy kan weet dat jy nie ‘n geestelike lyk is nie.

Die drie lewensfunksies is dus: 1 > Lewenstyl van gehoorsaamheid 2 > Teenwoordigheid van God se liefde 3 > Christus Jesus se eie lewe wat in my handel en wandel begin deurbreek

Dit is soos drie metertjies waarvan die naaldjies sal roer wanneer daar lewe teenwoordig is. En roer een naaldjie, dan sal die ander twee ook roer. Al drie werk te same.

En kom ‘n mens agter dat dit regtig so is, kom daar by jou ‘n groot blydskap en opgewondenheid. ‘n HERversekering. Die lewende God het REGTIG ook in MY lewe iets kom doen!

En dit is presies wat Johannes die Apostel met sy brief wou doen. Hy wou sy eerste lesers wegruk uit die greep van die Gnostici se idees en hulle weer vestig op die vaste rots van God se waarheid. Hy wou hulle sekerheid herstel en hulle ‘n stuk HERversekering bied deur te sê: “Kyk na hierdie lewensfunksies en weet dat julle die Here ken en bou daarop voort en vergeet wat die antichriste julle wil kom wysmaak.”

En natuurlik: by diegene waar die naaldjies nie beweeg nie, is daar die genade van bekering. Dit is die wekroep om erns te maak met die Evangelieboodskap. Besef en erken dat jy ‘n verlore sondaar is – sonder lewe – en werp jouself onvoorwaardelik op dit wat Christus in Sy dood en opstanding gedoen het.

Category 1 Johannes

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)