Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

1 TIMOTEUS-REEKS NO 1
1 Timoteus 1: 1-11
Tema: Die gesonde leer wat gesondmaak

Dit is só belangrik dat ons die gesag van die skrywer van die brief moet verstaan en erken sodat ons nie die inhoud enigsins ‘n titseltjie laer skat as absolute Woord van God nie.

Dis Paulus, ‘n Apostel van Christus Jesus.

En hy skryf in opdrag van God die Vader. Die gewigtigste woorde, want dit bepaal hoe ons die boodskap van die brief opneem. Veral ook daardie dele van die brief wat ons nie eintlik wil hoor nie of wat aanstoot gee of waarvan ons nie so baie hou nie.

Die apostels was immers God se unieke ooggetuies van Christus ná Sy opstanding en hulle gesag was dus ook uniek, outentiek en onherhaalbaar.

Paulus het homself gesien as ‘n man onder bevel! Dis ‘n opdrag van die Meester wat hy gepraat en bedien het.

God die Vader is voorts ook die bron/fontein/oorsprong van die verlossing van die uitverkorenes. En daarom noem die Apostel die VADER die Verlosser – omdat Hy die fontein is.

En Jesus is die Messias, die Christus, die gesalfde ware God – wat die gelowiges se hoop is. Dit beteken HY is self hulle vaste sekerheid wat betref die ewige toekoms. ‘n Christen is iemand wat sekerheid het oor die toekoms. Want Christus is self die sekerheid oor die toekoms!

Die woord HOOP in die NT beteken altyd toekomssekerheid. Met die klem op SEKERHEID.

Maar let op: Jesus GEE nie toekomssekerheid nie. Hy IS dit! Ja, ons sekerheid is ‘n Persoon – wat tot in alle ewigheid leef.

Timoteus was die Apostel Paulus se geestelike kind in die ware geloof – “geloof” bedoelende die geloofsinhoude – die waarheid van die Evangelieboodskap. Daar was absoluut niks verdag of vals aan Timoteus se verbondenheid aan Christus en aan die Waarheid van die Woord nie. Daar was ook niks verdag aan sy verhouding met die Apostel nie. Paulus was sy geestelike vader en hy sy geestelike kind. Dit beteken dat Timoteus deur Paulus se arbeid tot verlossingsekerheid in die Here Jesus Christus gekom het. En Paulus het hom in sy wandel met die Here begelei en gehelp.

Wat kan vergelyk word met geloofsverbondenheid tussen ware gelowiges? Niks kan daarmee vergelyk word nie. Dis hemels en mense wat buite Christus is, kan niks daarvan kleinkry nie.

Al hierdie dinge word daargestel deur die Here God se vrye guns (genade), barmhartigheid (lees: jammerhartigheid) en Sy vrede. Want dit is God se jammerhartigheid wat vergifnis en vryspraak van sonde tot gevolg het.

Dink net vir ‘n oomblik oor hierdie drie groot gawes van God aan onverdiende mense: vrye guns, vergewing/vryspraak en vrede. Vrede wat die vrug van die genade is.

Leer ‘n mens God se genade ken, is vrede die gevolg daarvan. ‘n Geneesde gewete: niks kla jou meer aan nie. Wanneer jy in die oggend wakkerword, hang daar geen skuldgevoel, geen ou koeie uit die verlede, geen klagstaat oor jou kop nie. Jy weet jy is reg met God op grond van Jesus se perfekte verlossingswerk in jou plek verrig en jy weet jy is reg met alle mense. Jy weet dat jy in geen kompromie met enige bewuste sonde leef nie. Die kettings en boeie is gebreek. En jy weet jou verlede is opgeruim. Die brûe agter jou is verbrand. Jou toekoms is blink, want Jesus is jou toekoms. Wat ‘n Evangelie! Wat ‘n inspirerende krag! SALIG is die mens wat dit ken en ervaar!

En al hierdie diepe goue waarhede is alles verpak net in die eerste twee verse van hierdie 1 Timoteus brief.

En nou skuif ons oor na verse 3-4. En ons is nuuskierig om te hoor en te verstaan wat die Heilige Gees in hierdie verse vir ons leer. Want dit is mos Sý verse. Kom ons luister.

Ons weet dat die Apostel Paulus twee maal in gevangenskap in Rome was. Die eerste keer was dit waarmee die boek Handelinge afsluit. U kan dit self gaan bekyk. Daarná was hy vry vir omtrent so 2 jaar en toe weer terug Rome toe waar hy uiteindelik tereggestel is. Die twee briewe aan Timoteus skryf hy juis kort voor sy dood.

In die twee jaar tussenpose was hy egter in Efese en het vir Timoteus daar agtergelaat as leraar. Maar daar was dinge in die gemeente in Efese wat nie reg was nie. En Timoteus, wat maar ‘n bietjie skrikkerig was, moes ten alle koste daar bly om vals leraars te beveg en die gemeente in die suiwer waarheid – dit is die leer van die apostels – te onderrig.

Dis duidelik dat daar baie vroeg reeds iets soos belydenisskrifte was, waar die leer van die Apostels bondig saamgevat is en wat die ouderlinge kon help om vals leraars se vals leer te onderskei van die waarheid. Vals leraars was reeds bedrywig van so vroeg as die jare 35-40 ná die uitstorting van die Heilige Gees.

In Efese was daar die sogenaamde Judaïste. Dit was Jode wat daarop aanspraak gemaak het dat hulle Christene was, maar eintlik wou hulle die ou Joodse wettiese werke- en reëls godsdiens met die Evangelieboodskap kombineer en was veral bekend vir hulle strydgesprekke en godsdienstige twisgesprekke soos om byvoorbeeld die OT-geslagsregisters te ontleed en dinge te leer wat tot absoluut geen geestelike opbou en stigting was nie. Dit was morsdood, daar was geen LEWE in hulle bediening nie.

Vals leer is altyd lynreg teenoor ware geestelike opbou wat geloofsvertroue in Christus en die Evangelieboodskap versterk. Ja, deur Sy Gees is God besig om kinders van die Here te vorm en te bou, maar Hy doen dit deur die ware leer van die Woord en op geen ander manier nie. Daarom moet Christene leer om te kan onderskei tussen die waarheid en subtiele dwaling en is dit alle Christene se plig om hulle by gemeentes te gaan voeg waar hierdie waarheid onvervals bedien word.

Maar WAAROM moet vals leraars ontmasker, bestraf en weerlê word?

Paulus se opdrag aan Timoteus in verse 3-4 is mos dat hy in Efese moet bly – hoe moeilik ookal – om vals leraars in hulle spore te stuit.

Sjoe, dit klink byna soos oorlogvoering. Konflik is op hande! En dit is so! Vir die Here en gesien uit SY oogpunt, is die onvervalste waarheid van Sy Woord ononderhandelbaar. Maar uit Paulus se opdrag KLINK dit byna of Timoteus heel liefdeloos te werk moes gaan. Die Judaïste se draadjie moes geknip word en klaar.

Maar kyk nou die verrassing in verse 5 en 6: Die doel van dit alles is juis liefde! Ja, die doel van hardhandig met dwaalleer en vals leraars werk, is JUIS om liefde te wek en te kweek. Liefde uit ‘n rein hart – onbesoedeld en ‘n goeie gewete. Onbesoedeld en ‘n stuk opregte geloofsvertroue. Dwaal jy HIERVAN af, word jou geloofsinhoud leeg en vrugteloos. En dis presies die plek waar die Judaïste (wat die Efesiese gemeente lastiggeval het) was.

Ons moet egter een ding goed verstaan: Die Evangelieboodskap pas soos ‘n legkaart. Alles BEGIN by die Waarheid. Dis die fondasie. Die fondasie moet goed gelê wees. Dwaalleer klink en lyk soos liefde, maar eintlik is dit haat. Die Apostel is daaroor baie duidelik: die ware leer van die Skrifte produseer die Goddelike liefde en kanselleer vrugteloosheid en skep sin en betekenis. Uit die liefde kom die geloofsvertroue wat rus op die fondasie van die Skrifwaarheid. En daarom is dit net logies dat hieruit voortvloeiend die gelowige se gewete en innerlike mens ook tot rus kom en sonder wroeging sal wees. Ja, ‘n gewete en innerlike mens wat stabiel is omdat die stabiliteit van die Waarheid self die fondasie is waarop die gewete en innerlike mens rus.

Dus, die vals leraars wat die gemeente in Efese lastiggeval het, was Judaïste en omdat hulle Jode was, het hulle gereken dat hulle lekker behendig was met die OT en in besonder die Wet van Moses. Hulle wou dus hulleself sien as leraars in die Wet. Hulle wou ander onderrig. Maar omdat die Here Jesus Christus afwesig was in hulle teologie en lering en godsdiens was hulle bravade leeg en sonder inhoud. Die Apostel draai nie doekies om nie. Hierdie mense is vals, sê hy. Vals leraars wat geen idee het hoe God se Evangeliewoord werk nie. Maar, hulle beïnvloed die Christene en verpes die gemeente.

Vandag is die aanslag net 1000 maal groter omdat ons deur middel van internet en ander media toegang het tot ‘n wêreld vol inligting – op ons selfone. ‘n Christen wat nie vasstaan en presies onderlê is in die waarheid nie, kan baie maklik mislei word. Veral diegene wat nie absoluut ingemessel is in ‘n ordentlike kerk waar Skrifonderrig absoluut akkuraat en solied is nie.

Vlug weg van kerke waar die bybelse Christus nie 100% sentraal is en die Woord en volle raad van God nie bedien word en die onfeilbare gesag van die Skrif nie tot op die been eerbiedig word nie. Vlug weg! Soos wat jy uit ‘n brandende gebou sal vlug.

Vals leraars, sê die Apostel, het baie woorde, hulle skroom nie om te preek nie. En hulle is oortuigend. En selfversekerd. Hulle kom op só ‘n manier oor dat mens hulle wil glo. Maar hoe die HERE daarna kyk is, dat hulle self nie verstaan waaroor hulle so oortuigend praat nie.

Bly maar liewer by die betroubare prediking en bly weg van alles wat sogenaamd “nuut” en opwindend is. Christus Jesus is AL wat saakmaak.

Dit is wat vers 7 leer.

Kom ons kyk hoe verse 8-11 daarby aansluit en daarmee voltooi ons die uitleg van die eerste paragraaf van die brief.

Die Judaïste het vir die Efesiërs vertel dat Christus se verlossingswerk eintlik aangevul moet word deur aspekte van die Wet van Moses soos byvoorbeeld die besnydenis en Saterdagsabbatsonderhouding. Ja Jesus…. MAAR…. en dan kom die aanvullings. Wat eintlik ‘n streep deur die genade trek. Daardie Christus is ‘n vals christus.

Paulus sê hierdie mense misbruik die Wet. Ja, God se wet is goed en reg omdat dit Sy perfekte morele wil uitdruk en omdat dit aan sondaars wys HOE verlore hulle is in sondeskuld (Rom 3:19) en dat hulle ‘n verlosser nodig het (Gal 3:24).

Maar die Judaïste het gedink die Wet bevestig hulle in hulle EIE geregtigheid omdat hulle so hard daaraan werk om sekere wetsvoorskrifte so mooi te probeer nakom. God sal hulle seker op die skouer klop daarvoor. Hulle het nie verstaan dat dieselfde wet hulle verdoem tot die ewige oordeel nie. En sodoende het hulle die gesonde leer – wat die Apostels bedien het – verag en weerspreek.

Die gesonde leer is die suiwere Evangelieboodskap van verlossing slegs uit genade en deur Christus se suksesvolle afgehandelde werk op die kruis – wat net maar geGLO kan word. En hierdie glo lei daartoe dat jy bekeer.

Die gesonde leer is die Evangelieboodskap waarvolgens die verlore sondaar sy geloofsvertroue op Christus se kruisdood en opstanding as sy ENIGSTE redding neersit – sonder allerlei menslike dit doen en dat doen fieterjasies.

Die gesonde leer maak mense gesond! Dit beteken dit verlos van skuld en sonde en bindinge en bande en dit lei tot ‘n heilige lewe van verlossing van sondes wat deur die wet veroordeel word. Die wet kan immers geen klag teen ‘n heilige lewe inbring nie.

Maar vals leer veroorsaak dat sonde floreer. Vals leer versterk sondaars se hande om te leef in dinge wat in stryd is met die gesonde leer.

Die apostel lys ‘n klomp van hierdie sondes. In vers 9 DIT wat die eerste deel van die Tien Gebooie skend en in vers 10 die dinge wat die tweede deel van die Tien Gebooie skend:

Hier is die lys (gegee onder leiding van die Heilige Gees):

Wetteloosheid, ongehoorsaamheid, goddeloosheid, onheiligheid, wêreldsheid, moord, moord op ouers, seksuele immoraliteit/hoerery, menseroof, leuens, valsheid en die beoefening van homoseksualiteit (of sodomie). Die Grieks praat van mans wat met mans intiem verkeer – presies soos die 2020 Afrikaanse vertaling dit het. Maar dit omsluit sekerlik ook lesbiese vroue, want Romeine 1:26 sluit hulle in.

In die kerklike debat oor homoseksualiteit sou u dalk al gehoor het dat sommige predikante sê dat dit net ‘n minder belangrike randsaak is wat niks met die kern van die Evangelieboodskap te doen het nie. Word homoseksuele praktyk gekondoneer, bedreig dit nie die hart van die Evangelie nie, sê hierdie leraars.

Maar die Apostel Paulus leer presies die teenoorgestelde as die hedendaagse leraars!

Hy sê dat homoseksuele gedrag indruis teen die gesonde leer! Dit het alles met die gesonde leer te make. En so ook saamwonery buite die huwelik. Dit is die immoraliteit waarvan hy praat. Die Griekse woord porneia beteken alle seksuele praktyke buite die huwelik tussen een man en een vrou! Porneia en homoseksuele gedrag sny in teen die gesonde leer net soos moord, leuens, valsheid, menseroof en alles wat in die lys genoem word. En wat is die gesonde leer? Die Evangelieboodskap! Die hele lys sondes is in stryd met die Evangelieboodskap! Dit is nie iets wat op die periferie lê nie!

Sien u hoe moet ‘n mens al die pratery wat jy hoor aan die SKRIF meet. Dan weet jy baie gou wat waarheid is en wat versinsel is.

Al hierdie dinge wat in hierdie sondelys genoem word, is in stryd met die Wet van God en ook in stryd met die gesonde leer en is die produk van vals leer en die prediking van vals leraars.

Gelowiges wat die waarheid liefhet en aan die Here getrou wil bly, moet onderskei tussen waar en vals en die gesonde leer omhels en najaag!

Vers 11 bevat weer eens ‘n belangrike mededeling.

Die Apostel het nie in die voorafgaande 10 verse sy eie mening gegee nie. As Apostel, is die waarheid van die Evangelie deur God aan hom toevertrou. Dit is waarom ons op die voorpunt van ons sitplekke moet sit en luister, want dit is nie menslike opinies waarna ons luister wanneer ons deur 1 Timoteus lees nie. Dis God se waarheid. Dis die Blye Boodskap wat die heerlikheid en glorie van die Drie-enige God verkondig en dit maak diegene wat dit omhels gesond. En die grootste voorbeeld van die gesondmakende krag van die suiwer Waarheid van die Evangelieboodskap, is Paulus self!

Ek sluit met die genesende hoop wat die Evangelieboodskap bring vir almal wat vasgevang sit in die kettings van die sondes wat in verse 9-10 genoem word.

Jy hoor hierdie woorde en jy besef dat die Here met jou praat en dat Hy met jou werk en dat jy ‘n brandende begeerte het om bevry te word en te weet dat jy vergewe is en deur God begenadig is.

In 1 Korintiers 6 noem Paulus ‘n soortgelyke sondelys as hierdie een in 1 Timoteus en dan sê hy in vers 11 hierdie wonderlike woorde:

“So WAS sommige van julle ook. MAAR nou is julle gewas, julle is gereinig, julle is vrygespreek in die Naam die Here Jesus Christus”.

Die Here Jesus se verlossingswerk op daardie kruis & Sy opstanding uit die dood, is sterk genoeg om nuut te maak en sondaars van hulle verknegting en belastheid te bevry.

Waarom nie jouself voor Hom verneder, Hom die eer gee en jou vertroue op Hom oorplaas nie?

Category 1 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)