Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

2 TIMOTEUS – REEKS NO 6
Tema: Twee stutpilare
Skriflesing: 2 Timoteus 3: 10-17

LEES WEER VERS 10-11

Sopas – in die vorige paragrafie – het die Apostel Paulus hom skerp uitgespreek teen die teenstanders van die Evangelieboodskap – die boodskap wat hy as Apostel gepredik het.

En nou, in hierdie paragraaf 10-16, rig hy hom tot sy geestelike seun, Timoteus – wat leraar was in Efese. Paulus wil sy waardering uitspreek vir Timoteus se getrouheid en hom aanspoor om op hierdie manier te volhard en voort te gaan.

Dieselfde aansporing kom egter ook – deur die Heilige Gees – na ONS toe!

Van al die apostel se medewerkers, het Timoteus die langste met hom saamgeloop – hy was regtig sy ware navolger.

Kyk net die kragtige beskrywing in vers 10 (lees dit weer). Timoteus het vir Paulus met noukeurigheid nagevolg. Nie net wat betref die inhoude van sy doktrine en prediking nie, maar ook sy lewenswandel, lewensdoel, geloofsvertroue, geduld, liefde, volharding, vervolging en ontberings.

Dit is PRESIES wat apostoliese gesag impliseer. Selfs in swaarkry-omstandighede was die apostels unieke voorbeelde vir die ganse kerk oor 2000jr heen – voorbeelde van hoe ‘n Christen in swaarkry en beproewing optree.

En let nou op: VOLG ek en jy die apostoliese voorbeeld in die krag van die Heilige Gees, sal die GEVOLGE vir ons ook dieselfde wees as wat dit vir hulle was:

VOLG ons die inhoud van die apostoliese prediking en doktrine, die eenvoud van lewenstyl, die vurige passie vir Jesus Christus en die verspreiding van die Woord, die hardnekkige en onwrikbare vertroue op God se beloftes en Christus se kruisbloed, die liefde vir die Here en vir Sy Woord, die volhardende voortgaan en aanhou hiervan en soeke na ‘n heilige lewe … wel, DAN SAL vervolging en ontbering ook op een of ander manier oor ons pad kom.

Dit is presies wat die apostel hier vir Timoteus sê. En ook vir ons, want hy praat deur die Gees.

Maar nog iets sal gebeur: Die Here sal ook vir ons sorg, ons uitred en dra tot by die dag van die wederkoms OF die dag wat Hy bepaal het dat ons sal sterf. Net soos dit die geval was met Paulus.

O, sal elkeen wat hierdie Godswoord hoor, dan nie opnuut vlamvat en voluit gaan vir die Waarheid en vir Christus nie?! Ons word ondersteun deur soveel beloftes en onderskraging!

LEES WEER VERSE 12-13

Paulus en Timoteus se persoonlike ondervinding van vervolging en ontbering ter wille van Christus en die Skrifwaarhede, is geen uitsondering nie. Dit staan absoluut vas dat ALMAL wat daarna verlang en dors om godvrugtig te lewe, op een of ander manier vervolg sal word. In Johannes 16:33 het Jesus dit reeds gesê.

Die nadruk in vers 12 val op die woord ALMAL. Daar is dus geen uitsonderings nie. Maar dan gaan dit natuurlik nie oor die skyn-gelowiges van vers 5 nie, maar almal wat IN CHRISTUS JESUS aan God die Vader toegewy wil leef. Diegene wat dus in verbondenheid met die Here deur geloofsvertroue leef. Of anders gesê: Wie INGESLUIT is by Christus.

En mense wat so met die Here leef, WIL mos so graag die Waarheid liefhê en verdedig en verkondig. En dis presies op hierdie punt waar die teenstand van die kant van die skyngelowiges en wêreldse mense en louwarm Christene kom. Louwarm belydende Christene bied soms die meeste weerstand, meer as wat wêreldse mense doen.

Indien hulle die Here Jesus gehaat en vervolg het, sal hulle dit ook met Sy volgelinge doen.

Die hele kerkgeskiedenis getuig van hoe waar dit is.

Waag dit net om openlik en spesifiek vir die HERE JESUS CHRISTUS by name, op te staan en… die vonke spat.

LEES WEER VERSE 14-15

Dit kan so maklik gebeur dat swaarkry ter wille van die Evangelieboodskap ‘n Christen-gelowige laat moedopgee en selfs agter afwykende leraars laat aangaan.

Maar Timoteus hoor by die Apostel Paulus dat hy ten alle koste standvastig moet bly by wat hy by die ware Apostels geleer het en wat hy vas glo. Vervolging as gevolg van die Waarheid moet ons VASTER aan die waarheid laat kleef.

Timoteus het dus twee rotsvaste stutte gehad:

1 > Die Evangelieboodskap wat hy by die Apostels self geleer het en

2 > die Heilige Skrif (die OT) wat hy van kleins af ken.

Die leer van die apostels (no 1) BEVESTIG die leer van die OT (no 2).

Op hierdie punt – waar die apostel hier besig is om vir Timoteus te skryf – was alreeds ongeveer 15 jaar sedert Timoteus se bekering in Listre. Sederdien was hy konstant onder die Apostel se onderrig.

In ons dag – hier is 2022 – besit ons nog presies dieselfde twee stutte – naamlik die OT en die NT – want die NT is die skriftelike neerslag van die apostoliese leer en die OT is dieselfde geskrif as wat Timoteus gehad het (ook ‘n vertaling – net soos wat ons vertalings gebruik: Die LXX = Griekse vertaling van die OT).

SAAM is dit dus die Heilige Skrif, die onfeilbare, absoluut totaal gesaghebbende Woord van die enigste ware lewende God. Dis nie MENSE se nadenke OOR God nie. Dit is GOD se openbaring DEUR mense. Die menslike skrywers was slegs God se mondstukke.

Hierdie Skrifte besit geweldige herskeppende krag, sê die Apostel. En almal wat werklik Christus-gelowiges is, weet dit deur ondervinding en ken iets van daardie krag.

Die groot bedoeling van die Heilige Skrif is om kennis van verlossing deur vertroue op Christus Jesus te verleen. Sonder ware KENNIS, kan VERTROUE nie bestaan nie. Vertroue anker op KENNIS van die Waarheid. Eers die kennis, dan die vertroue. En kennis VRA vertroue.

Dis eers wanneer die mens se hart deur die Heilige Gees lewendgemaak word, dat daar vertroue op Christus kom en DAN val die Skrif vir jou oop. Skielik verstaan jy al meer hoe alles pas en WAT die OT se eintlike sentrale waarheidsboodskap is, naamlik nie allerlei wetgewing en reëls en interessante geskiedenis nie, maar die lewende Persoon van die Here Jesus Christus wat op ELKE bladsy van die OT teenwoordig is.

Dis wanneer ‘n mens – soos Timoteus – HIERDIE dinge begin ontdek, wat afwykende leer nie jou hart in die hande kan kry nie!

LEES WEER VERSE 16-17

Uiteraard verwys vers 16 terug na vers 15, waar die apostel van die “HEILIGE SKRIF” gepraat het – bedoelende die OT wat Timoteus se Bybel was omdat die NT uiteraard nog nie volledig was nie.

Van die NT geld presies dieselfde as van die OT, naamlik dat dit in geheel deur “God uitgeasem is”.

In 2 Petr 3: 15-17 plaas die apostel Petrus die apostel Paulus se briewe op presies dieselfde vlak van gesag as die OT. Ja, die HELE Skrif (Grieks: Elke aparte deel daarvan) is deur God geïnspireer – letterlik: UITGEASEM – of – deur God ingegee. Hy het die skrywers van die heilige Skrif op só ‘n manier in diens geneem, dat hulle SY Woord geskryf het!

2 Petrus 1:21 bevestig dit. LEES DIT ASB

Dit word verder bevestig in die hele manier waarop die OT in die NT aangehaal word – byvoorbeeld in Handelinge 1:16, Markus 12:36 waar gesê word dat Dawid in die Psalms DEUR DIE GEES GEPRAAT HET.

Die HELE Skrif is dus onfeilbaar en gesaghebbend BO enige vorm van menslike denke.

Juis omdat die Heilige Skrif God se Woord is, is dit nuttig en het dit baie waarde in die praktyk van elke dag om gelowiges op te bou en diegene wat dwaal, tereg te wys.

Primêr moet die Skrif aan ander geleer en onderrig word, ja, maar OOK om ander tereg te wys. Die Heilige Skrif beskik oor die dinamiet-krag om mense se lewens in ooreenstemming met die Here se wil te bring. Dit is immers die swaard van die Heilige Gees soos Efes 6:17 dit stel.

Slegs EEN DING kan kinders van God help om skerp te onderskei tussen lig en duisternis, waarheid en leuen, sonde en geregtigheid – en dit is die Heilige Skrif.

Daarom moet ware Christene hulleself GEE aan die Skrif – dit eet en drink. Want die Skrif is die instrument wat die Here lieflik en kragtig gebruik om almal wat in Sy diens is – nie net Timoteus nie – maar almal wat aan die Here behoort – toe te rus vir dienswerk in Sy koninkryk.

Die Skrif verander en transformeer ons denke, ons begrip, ons insig, ons siel, hart en gees. En daarom ons lewenswandel. Dit dring oral in – soos Hebr 4:12-13 sê. En bring vernuwing.

Eer aan die Here God vir Sy Skrifwoord!

Category 2 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)