Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

2 TIMOTEUS – REEKS NO 7
Tema: Net een ding om te doen
Skriflesing: 2 Timoteus 4: 1-8

LEES WEER VERSE 1-2

Kyk, die Apostel Paulus is bitter, bitter ernstig oor HIERDIE opdrag aan Timoteus (en aan ons): VERKONDIG DIE WOORD! En só is die Heilige Gees ernstig DEUR die apostel. Dit is dus die HERE se erns wat hier in aksie is – want dit manifesteer deur Sy apostel. En dit is hoe ONS van Sy erns te wete kom! Die erns van God rakende die Groot Opdrag! GAAN en verkondig die Evangelieboodskap!

Maar, hy stel die opdrag in die vorm van ‘n beswering: “Ek BEVEEL jou dit VOOR GOD EN VOOR CHRISTUS JESUS”. Paulus stel letterlik vir Timoteus in die onmiddelike teenwoordigheid van God om hom te laat besef dat die uitdra van die Woord iets is waarvoor hy verantwoording moet gaan doen teenoor God self en NIE mense tevrede mag stel nie.

Om dit nog verder in te skerp, voeg hy by: “Christus wat die lewende en dode sal oordeel”. En daarby nog meer: “Christus wie se koms op hande is asook Sy sigbare koningskap oor alles wat op hande is”. Twee dinge: SY KOMS en SY KONINGSKAP is op hande!

Dit is ‘n geweldige manier wat Paulus gebruik, om die erns van die verantwoordelikheid van die uitdra van die Woord te beklemtoon. En daarmee vol te hou! Nie te verslap nie. Nie vir ‘n dag nie. Selfs in die aangesig van teenstand. Tydig en ontydig. In elke omstandigheid en te eniger tyd – die bereidheid om die waarheid van die Evangelieboodskap te laat hoor!

Die Boodskap moet letterlik UITGEROEP (herout) word sodat wie ookal wat bereid is om te luister, kan hoor. Duidelik en verstaanbaar en met passievolle erns. Want mense se ewige bestemming is op die spel. Die eer van die ewige Naam van die lewende God is op die spel.

Hier is geduld – as vrug van die Gees – broodnodig (“hou daarmee vol”).

Uit die MENS is geduld natuurlik nie haalbaar en moontlik nie. Maar op die aarde NIKS kan die stukrag van die Heilige Gees kniehalter nie. En daarom besit die Christen geduld. Omdat dit van die Gees afhang.

Die verkondiging bestaan uit vele fasette.

Geduldige aanhoudende onderrig gee, is seker die belangrikste. Tydig en ontydig. Maar daar is ook bemoediging nodig en selfs weerlegging en bestraffing in die geval van diegene wat die Waarheid teenstaan.

Al hierdie aspekte kan en mag slegs uit die Skrif geskied en nooit deur eie vrome idees of boodskappe wat uit drome/stemme/visioene ontvang word nie. Net die Bybel alleen. Net die Skrif alleen. Sola Scriptura. Dit is óf uit die Skrif of daar is niks.

WANT: Christus Jesus gaan verskyn. En Hy sal oordeel. Hy is die Koning. En Hy besit ewige Koningskap. Daar is rekenskap wat gegee sal moet word. Ook Christus-gelowiges sal rekenskap gee. Moenie vir een oomblik dink u kan ‘n kind van die Here wees en die Groot Opdrag met ‘n knippie sout neem en nie rekenskap daaroor gee nie. Nee, vers 1 sê: Lewendes en dooies sal voor Hom staan. En juis met die oog op Sy koms, moet die Evangelieboodskap so roekeloos oral verkondig word.

Soveel mense rondom ons is totaal verlore en sal op die Groot Dag skuldig staan voor God vir hulle miljoene sondes teen Sy heilige Naam gepleeg – buite Christus sal hulle wees. Juis daarom moet ons die Evangelie so dringend verkondig en die Here vertrou om die Saad van die Woord in harte te plant en te laat ontkiem. Slegs God alleen kan laat groei. Maar mense doen die saaiwerk. Nie engele nie. MENSE!

LEES WEER VERSE 3-4

Hier is nog ‘n rede waarom gehoorsaamheid aan die uitvoering van die Groot Opdrag en suiwere, volhardende verkondiging van die Woord noodsaaklik is – dit is omdat daar toenemende teenstand teen die waarheid sal wees.

Dis byna asof verse 3-4 vir VANDAG geskryf is.

Die onverloste mens, in wie die Heilige Gees nie werk nie, kan eenvoudig nie prediking van sonde, oordeel, verlossing in Jesus se kruisoffer, heiligmaking ens. verdra nie. Hierdie soort prediking – wat gesond maak – verruil hulle eerder vir inhoude van siek maak en die gehoor streel en hulle in die hel besorg.

Dis die hoofsaak vir Koning Mens: Hy wil hoor dat alles wel is met sy siel. Dat alles reg is. Dit wat gerusstellend, vertroostend, interessant, nuut, boeiend, emosioneel-opwindend en sensasioneel is – DIT wil die gevalle sondige hart van die verlore mens graag hoor. DIT is die tipe kerk waarvan hy hou. Maar glad nie die verontrustende, bestraffende, gewete-kwellende kruisevangelie nie!

Dit is waarom mense na kerke gaan waar vals leer subtiel (of openlik) verkondig word. Die Apostel sê glashelder-duidelik: Hulle soek vir hulle leraars wat verkondig dit wat hulle graag wil hoor. Wat volgens hulle smaak is. En dit is nooit moeilik om sulke leraars te vind nie. Dis juis ‘n teken van die naderende wederkoms: Dat afwykende leraars toeneem (Mat 24:24).

Die waarheid van die ware Evangelieboodskap is nie aantreklik vir die verlore, onverloste hart van die mens nie, sê 1 Kor 2:14. Dis geen aanloklikheid nie. Veel eerder keer hulle die rug op die waarheid en omhels verdigsels, sê vers 4. Mites. Fabels. Want die godsdiens wat volgens die smaak en hart van die gevalle mens is, is verdigsel. Dis niks anders as mensuitgedinkte fabels nie. Dit gaan oor selfverlossing. Hoe die mens NIE 100% verlore is en 100% op Jesus Christus as enigste Verlosser moet vertrou vir saligheid nie. Maar hoe die mens eintlik homself op ‘n manier kan help.

Daar is net EEN antwoord op al hierdie sieklike verskynsels – die onverpoosde, aanhoudende, getroue verkondiging van die Waarheid wat gesondmaak – die gesonde leer!

LEES WEER VERS 5

Wat ‘n wonderlike vers! VIER kort kragtige bevele wat die Goddelike roeping van Timoteus-in-diens-van-die-evangelie in ‘n neutedop saamvat. Hier is die vier:

1 >> IN ALLES, NUGTER > Dit beteken: Bly op jou hoede!! Altyd! Moenie geïmponeer word deur die bedwelming van afwykende leraars se mooiklinkende teologie nie! Geestelike en teologiese bedwelming is lewensgevaarlik!

Die manier om nugter te bly, is om voluit te fokus op die onvervalste leer van die OORSPRONKLIKE OUTENTIEKE APOSTELS en dit daadwerklik met mag en daad te verkondig!

Nugtere verkondiging van die Evangelieboodskap lok egter teenstand uit… en daarom…..

2 >> LY/VERDRA VERDRUKKING > Dit beteken nie dat Timoteus probleme moes gaan soek of dit skep nie, maar dat hy wel bereidwillig moes wees om dit te verdra wanneer dit wél kom! Daar is nie tyd vir bangwees en terugdeins nie.

En dan die bevel:

3 >> DOEN DIE WERK VAN ‘N EVANGELIS > Dis eintlik regtig die opdrag aan die adres van alle, alle ware Christene. Doen die werk van ‘n evangelis! Wees ‘n sielesoeker. Met ander woorde: GAAN UIT met die Evangelieboodskap die wêreld in. Bereik ANDER met die Goeie Nuus!

Dis nie ‘n spesiale amp wat net sekere mense kan beklee wat die een of ander Heilige Gees-gawe daartoe ontvang het nie. Nee, ALLE MENSE wat deur die Gees weergebore is, IS geroepe om evangeliste te wees. Timoteus was dit net soos Paulus, Petrus, Johannes ensovoorts. En so ook ek en jy. Wonderlik. ONS moet sorg dra dat die Groot Boodskap alle mense bereik. DOEN die werk van ‘n evangelis. Dit is ‘n Bybelse opdrag.

En dan die volgende bevel:

4 >> VERVUL JOU BEDIENING > Dit behels alles wat tot die versorging van die gemeente dien. Dit gaan dus doodgewoon oor getrouheid/getrouwees. Wees getrou in alles wat van jou verwag word. Dis so jammer dat sovele belydende Christene tekortskiet wanneer dit kom by getrouheid. Maar, dit mag nie, want dit is ‘n vrug van die Heilige Gees. En daarom sal HY dit in ons uitwerk.

LEES WEER VERSE 6-7

Die streng opdragte aan Timoteus van die vorige verse, gaan onder andere ook dáároor dat die Apostel Paulus geweet het dat sy eie heengaan op hande is en hy wou hê dat die Timoteus die vort moes hou die toekoms in. 2 Timoteus-brief wás ook inderdaad die apostel se heel laaste brief.

Timoteus was jonk en het nog sy lewe voor hom gehad, maar die Apostel Paulus kon nou nog net deur sy eie dood vir Christus Jesus getuienis aflê. Hy word ALREEDS as drankoffer uitgegiet, sê hy. Hy het dus geen hoop op vrylating gehad nie en voorbereiding vir sy teregstelling was aan die gang.

In die OT-tempeldiens was die drankoffer ‘n vorm van wyn/vrugtedrank wat teen die brandofferaltaar uitgegiet was en dit het versimboliseer dat alle goeie gawes van die Here kom en weer aan Hom teruggegee word.

Paulus wy dus sy lewe aan die Here tot die laaste druppel. Hy sien sy vinnig-naderende dood as ‘n daad van offer aan die Here, aan wie hy in lewe en sterwe behoort.

Hy praat in vers 6 van sy dood as sy HEENGAAN – soos ‘n skip wat anker lig om by die hawe uit te vaar die oseaan in. HEENGAAN beteken dus vir ‘n Christus-gelowige nie ‘n einde nie, maar ‘n deurbeweeg van een lewe na die teenwoordigheid van die Here self. Dis ‘n terugkeer huistoe.

Die apostel se vertrek na die huis van sy Vader, is op hande. Hy het immers – soos ‘n atleet – die wenstreep bereik. Die GOEIE stryd van in diens van die Evangelieboodskap te wees, is gestry en voltooi. Deur geloofsvertroue op God se beloftes, het hy eenvoudig aangehou en aangehou en volhard deur GOD se volharding met hom! Al die aanvegtinge en stryde, het hom net vaster aan Christus en die waarheid laat kleef. Hy WEET dat hy aan die Here alleen behoort – dood of te nie. Dis op geen manier menslike inspanning en verdienste wat hier geld nie. Dis die Here God se vashou van hom – slegs gegrond op die absolute sukses van Jesus se opstanding.

LEES WEER VERS 8

Slegs die ware Christus-gelowige kan hierdie woorde uiter. Niemand anders kan ooit hierdie kaliber sekerheid en vaste toekomshoop hê nie.

Dink weer aan die beeld van die atleet wat aan ‘n wedloop deelneem. TERWYL die atleet nog op die baan is, is die oorwinnaarskroon reeds gereed vir die wenner.

Die kroon lê ook vir die apostel Paulus gereed en sal by die Here se koms oorhandig word. Dis die “hoop wat vir ons weggelê is in die hemele” waarvan Kolos 1:5 praat. Dis die KROON VAN GEREGTIGHEID sê die Grieks. Want Christus is self die gelowige se geregtigheid volgens 1 Korint 1:30.

Dis juis waarom Paulus – terwyl hy nog op die baan is – alreeds so SEKER is dat die kroon vir hom wag, want hy besit dit eintlik alreeds in Christus vanaf die dag van sy verlossing. Christus is dus self die kroon. En indien Christus nou reeds deur Sy Gees in my woon, het ek sekerheid oor die lewe hierná.

Dis die rede waarom slegs die mens wat in Christus ingekom het, hierdie woorde van vers 8 – hierdie belydenis – kan hê.

Alle ander mense hou maar net duim vas dat alles reg sal wees ná die dood. Maar, daar is geen jubelende SEKERHEID nie. Tragies!

Die apostel stel dit baie duidelik: Nie net hyself nie, maar ALMAL wat die Here liefhet en uitsien na Sy koms, sal hierdie kroon ontvang. Dis iets wat dus waar is van almal wat deur die Heilige Gees weergebore is.

Maar, vir die ander, is dit nie waar nie.

Dit is dus vals dat ALLE mense op die een of ander manier ‘n tipe hemelse godsaligheid ná die dood sal geniet. Nee, slegs diegene wat tydens hulle aardse lewe IN CHRISTUS JESUS was.

Die ganse mensdom van alle eeue is dus in slegs TWEE groepe verdeel. Buite Christus en in Christus. En DIT bepaal jou eindbestemming.

Category 2 Timoteus

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)