Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tema: Die laaste lag
Skrif: Psalm 2

In Jerusalem was Dawid koning (vanaf 1010vC tot 970vC). Nie baie mense was opgewonde oor sy koningskap nie. Daar was voortdurend komplotte teen hom. Maar die Here het oorheers en Dawid het koning gebly ten spyte van alle pogings om hom te onttroon.

En in Psalm 2 skryf hy oor sy ondervindinge in dié verband.

Dawid was egter ‘n skadubeeld/heenwysing na die Groter Dawid wat sou kom, die Messias, Christus Jesus. God se wil was dat, wanneer iemand na Dawid kyk, die komende Messias ágter Dawid gesien moes word. Baie van die dinge wat in Dawid se lewe gebeur het, was heenwysings & prentjies van wat – 950jr later – met Christus sou gebeur.

Wanneer Dawid dus in Ps 2 skryf van mense wat sy koningskap opponeer, moet ons sien hoe Jesus teëgewerk sou word en hoe die mensdom Sý koningskap sou verwerp.

Wanneer Dawid verduidelik dat – wat ookal mense doen – hy koning SAL bly, moet ons sien hoe vas & stewig Jesus se koningskap sal wees ten spyte van die mensdom se planne om met Hom weg te doen. Drie maal in die NT word ons herinner dat hierdie Psalm eintlik oor Jesus gaan. Nie een keer word gesê dat dit oor Dawid handel nie – alhoewel dit wel in die eerste plek oor Dawid handel! En tog is dit éíntlik ‘n prentjie van Christus en die hele mensdom se houding teenoor Hom.

As ‘n mens aan die Here Jesus dink, sou jy dink dat alle mense hul bitter graag aan Sy sê oor hulle lewens sal wil onderwerp. Blinde oë het Hy siende gemaak en dooies opgewek. Mens sou dink dat álmal Hom as Koning sou wou hê. Nadat Hy Lasarus opgewek het, sou mens dink ALMAL sou Hom wou dien. As onskuldige het Hy in helverdiende sondaars se plek op ‘n kruis gesterf. Mens sou dink man-en-muis sal só ‘n koning wil dien. Dink net: Die KONING – wat Sy lewe vir Sy vyande aflê..

FEITE IS EGTER dat Jesus se koningskap van A-Z met bittere opposisie teengestaan word. Geen enkele mens op aarde wil hê dat Hy oor hul moet heers nie. Niemand wil hê Hy moet Koning wees nie. Nie één mens nie! Dit is die skokkende feit wat Psalm 2 vir ons wys.

Die oppervlakkige sentimentele idee dat alle mense basies eintlik maar goed is en dat die meeste mense aan God se kant is, word deur Psalm 2 weerspreek en vernietig. As God na die wêreld kyk, sien Hy hoe ‘n ganse mensdom eendragtig téén die koningskap van die gesalfde Koning, Jesus Christus gekant is. Daar is nie één mens wat (van nature) die Here soek nie, nie één nie, sê Psalm 14:3. Die een ding wat die hele mensdom tot ‘n eenheid smee, is opposisie teen die ware God en teen die Waarheid van Sy Woord. Dit geld van nasies, wêreldleiers, maar ook van die individu. En het u geweet dat ‘n mens eers hierdie feit m.b.t. jouself moet erken alvorens jy ‘n besef sal vorm van hoe nodig jy die Verlosser het?

Die gedagte dat mense in beginsel goed is en aan Gods kant is, is juis die leuen wat mense weghou van God af!

Kyk na Psalm 2 en u sal dit sien. Daar is ‘n onsigbare universele bedreiging waarteen die mensdom saamspan/planne smee/in opstand is (vv 1-2).

En wat is die bedreiging? Moeilik om te glo, maar Psalm 2 sê: Die bedreiging is God & Sy gesalfde Koning – Jesus van Nasaret.

In die OT is profete, priesters en konings in die Here se Naam met olie gesalf tot hul taak. Jesus was/is al drie in een. God het Hom daartoe gesalf. Daarom word Hy CHRISTUS genoem (gesalfde). Die mensdom het dit teen God-en-Sy-gesalfde. God die Vader en Jesus Christus.

Maar wát is dit van die ware God wat alle mense – man & muis – so verskriklik haat? Psalm 2 toon absolute Goddelike insig in die menslike hart wanneer hy vir ons wys waarom die mens Christus se Koningsheerskappy so haat. Vers 3: Elke mens op aarde dínk dat God hom/haar van sy vryheid wil beroof. “Kom ons maak ons vry en gooi God & Sy gesalfde Koning se juk/boeie van ons af.”

Ons weet mos hoe mense tot die bitter einde sal veg wanneer hulle vryheid bedreig word. Ágter die mensdom se weerstand teen die Here, sit ‘n stryd vir vryheid. Instinktief voel alle mense aan dat die Here vir hulle ‘n bedreiging is, want Hy wil hulle onafhanklikheid wegneem. Instinktief wil alle mense ontslae raak van enige vreemde kontrole. Die mens sien die Here as ‘n monster wie se oogmerk is om mense in kettings vas te boei. “Hy wil my beperk! Hy wil my inperk! En ons weet sedert Maart 2020 baie goed hoe erg die mens dit haat om ingeperk te word.

Ja, ek sal dalk nog wil hê dat Jesus my moet red, maar ek wil niks weet van Sy Koningskap oor my nie. Ek wil nie hê Hy moet vir my voorsê hoe ek my moet gedra nie. Hy mag nie my seksualiteit bepaal nie. Hy mag nie vir my sê hoe ek my tyd & geld moet spandeer nie. Niemand mag vir my kom vertel wat om te doen nie – allermins God!

Want wat sal gebeur wanneer ek my tot Hom bekeer en my vertroue op Jesus se kruisdood plaas? Hy sal my kom versmoor en my vryheid afvat! Hy sal my indompel in ‘n misrabele lewe van “nee vir dit” en “nee vir dat”. Beperkings van die môre tot die aand. So asof jy in ‘n tronk sit. Hy is die groot pretbederwer. Dis aaklig, want dien ek Hom, verloor ek my vryheid. Dis soos dood. Nee dankie, stel nie belang nie.”

Mense vergeet dat ons vir God gemaak is. Ons is deur Hom vir Hom gemaak. Daar kan geen ware lewe wees sónder om Hom te dien nie. Maar mense sien die Here as iemand wat jou met toue en kettings vasbind en jou lewe vergal.

Soos die slang vir Adam laat dink het dat God ‘n groot boelie is, ‘n monster – wat ‘n boom in die tuin plant waarvan hy nie mag eet nie. So ernstig is die mensdom in sy vryheidstryd teen die Here, dat die hele mensheid (nie net die Jode nie) Jesus vermoor het op die kruis toe Hy durf waag om té naby die mens te kom staan.

As God na die wêreld kyk, dan is dit hierdie stryd wat Hy sien. Om na die wêreld te kyk deur die bril van die politiek, koerante, internet, TV, mense se prate – is sinneloos, want dit wys nie vir ons wat die wérklike stryd is nie!

Waar op aarde jy ookal ‘n mens sou aantref – almal is daarteen gekant dat Jesus oor hulle moet heers. Dís jou kollegas/vriende/familielede/skoolmaats (dalk jou eie) se probleem. Waar jy ookal ‘n méns aantref: gekant teen Jesus se koningskap.

Kyk maar na die reaksies wanneer jy JESUS se Naam/ Sy aansprake/ Sy opstanding in gewone geselskappe noem. Jy kan nog oor “God” praat en mense sal dalk saamgesels of ‘n opinie hê. Maar praat direk van Jesus en kyk wat gebeur.

Alhoewel mense in hul gewetens weet dat die Christelike geloof die absolute waarheid is, weerstaan hulle dit steeds. Vers 2: Konings organiseer hulself teen die Here. Hulle het hulle besluit geneem. Dit is die onsigbare & onuitgesproke universele geestelike werking in die wêreld: om Jesus uit alles weg te laat. Dit is waarom jy deur ‘n volle dag by die kantoor/op skool kan gaan sonder dat enigiemand ooit betekenisvol oor JESUS praat. Asof Hy net nie bestaan nie. Die deursnee mens leef gewoon asof Hy nie bestaan nie.

En tog is dit absolute tydmors om teen Jesus te wees, want jy kan nie die geveg wen nie. Miljoene honde het al deur alle eeue geblaf wanneer die maan opkom en almal is al dood en vergete en die maan gaan nog steeds onversteurd voort. Kyk net na vv 4-6: Die Here God se reaksie op die mensdom se weerstand. Hy lag vir hulle. Spot met hulle.

Want WIE presies is die Een teen wie die mensdom so stry? Hy wat in die hemel sit (v4).

Maar, wáár is die hemel? Is dit iewers daarbo? Dan sal die hemel vir die Australiërs op ‘n ander plek sit! Die hemel/geestelike realm is in ‘n ander rigting geleë. Nie op/af/links/regs nie. Die geestelike realm is waarskynlik ‘n ander dimensie wat parallel loop met die tydelike dimensie waarin ons leef. Ons kan hierdie afleiding maak uit sekere Skrifgedeeltes.

Jesaja het die troonsaal van God gesien sonder dat hy die plek verlaat het waar hy gestaan het (Jes 6). Dieselfde geld vir Johannes op die eiland Patmos (Openbaringboek). En ook Stefanus (Hand 7:56).

Indien ons die oë kon hê om hierdie dimensie te sien, sou ons die troon van God kon sien net hier waar ons nou is. En in Londen sou mense dit presies net so sien. En in Tokyo. Die geestelike realm is reg rondom ons. Dit is die wáre ewige wêreld. Die dimensie waarin ons leef, is verbygaande. Die plek waar God woon, is ‘n parallelle dimensie met die een waarin ons leef. Daarom weet Hy so goed wat die vyandige mensdom aanvang. Daarom is Hy onaantasbaar. Niemand kan Hom kwaad aandoen nie. So geweldig is Sy mag & krag dat Hy maklik van Sy vyande ontslae kan raak. Hy raak nie paniekerig of ontsteld deur mense se opposisie nie. Elke nietige poging om Hom te onttroon is onsinnig. As ons die ore gehad het wat dit kon hoor, sou ons gehoor het hoe Hy lag vir die opstandige mensdom.

Enigiets wat mense teen Hom sê of doen, veroorsaak vir Hom geen moeite nie. Hy bly onversteurd. Hy kan nie van Sy gesag en krag beroof word nie. Hy lag maar net vir die mensdom se planne. In Sy oë is die magtigste nasies soos druppeltjies aan ‘n emmer (Jes 40:15). Én Hy is kwaad/toornig vir die rebellie van die mense (v 5). En Hy is by magte om mense probleme te besorg (v 5).

Jy kan jou vuis teen Hom bal as jy wil, maar een ding kan niemand verander nie: Dawid het koning gebly t.s.v. al die aanslae teen hom. God het bepaal dat ons Here Jesus Koning sal bly vir ewig. Punt. LEES VERS 6: DIT IS ÉK WAT HOM TOT KONING OP MY HEILIGE BERG SION GESALF HET! God self het hierdie posisie aan Jesus gegee. Hy het dit nie self geneem nie. Daarom kan niemand dit van Hom ontneem nie.

Netsoos wat Dawid slegs in Sion/Jerusalem as koning erken en geëer was, word Jesus op net een plek as Koning erken – in Christus-gelowige mense se lewens, dit is: in die ware gemeentes van Christus regoor die wêreld. Want Sion/plek waar tempel was, is vervul in die NT kerk.

In v 7 vind ons ‘n interessante openbaring: die Here praat hier van ‘n ewige dekreet (verklaring wat iemand maak dat iets sal gebeur en dan gebeur dit) wat God die Vader elke oomblik steeds maak: “Jy is My Seun, vanaf vandag is ek jou Vader.”

Ons sou niks van hierdie dekreet geweet het indien die Here dit nie in Psalm 2 bekend gemaak het nie. God die Vader praat met God die Seun in die teenwoordige tyd. “Jy is 100% daarop geregtig om te heers. Jy kwalifiseer om te heers.” Voeg daarby vv 8-9: “Jy sal oor die ganse heelal heers. Die hele aarde sal jou besitting wees.” Die dag sal aanbreek wanneer die énigste heerskappy wat daar is, Christus s’n sal wees (Efes 1:10; 1 Kor 15: 24-25). Die dag sal kom wanneer letterlik álle teenstand vernietig sal wees en ons Hom sal SIEN heers.

Die toekoms van ons wêreld word nie bepaal deur dit wat vandag gebeur nie. Moenie die koerant lees en dink: “Wat vandag gebeur, sal bepaal wat môre gebeur. As daardie ou dit of dat doen/sê, sal dit of dat moontlik in die toekoms gebeur”.

Nee! Ons toekoms word nie bepaal deur dit wat van dag tot dag gebeur nie. Dit word bepaal deur God se dekreet. Hy laat alles volgens Sy Raadsbesluit gebeur (Efes 1:11). En God is besig met ‘n groot plan. Hy werk op na die dag wanneer daar geen heerskappy meer sal wees behalwe Christus s’n nie. Sien Daniël 2: Die klip tref die beeld, vernietig dit en vul self die aarde vir ewig. Dit is geen feëverhaaltjie nie. God het daarop besluit.

Dis darem interessant. ‘n Mens sou verwag dat ná vers 4, ‘n verskriklike katastrofe moet volg. Nádat God die mensdom uitlag, sal Hy katastrofies oordeel. Mens verwag dit. Maar daar staan niks daarvan nie. Al wat volg is ‘n enkele woord! “Ek het My Koning op Sion gesalf”.

God se reaksie op die mensdom se weerstand is net dít: “Ek het my Seun Koning gemaak. En Hy sal Koning bly. En elke tong sal bely dat Hy Koning is (Fil 2:11).”

Wat mense vandag nog nodig het, is om net maar hierdie Woord te hoor. Dis genoeg. Dit plaas die rebelse mens skaakmat: “My Seun sal Koning bly en ook jou knie sal voor Hom buig.” Alle teenstand teen Hom is nutteloos.

Eintlik gaan dit dus in die wêreld oor ‘n woord teenoor ‘n woord! ‘n Woord van die mensdom af: “Ons wil vry wees van God se juk.” En ‘n woord van God af: “Ek het My Seun tot Koning gesalf.”

Vraag is: Watter een van die twee woorde sal die finale sê hê?

Die wonderlike ding van die Bybel is: dit sê vooruit watter woord wen – end-uit!

‘n Paar minute nadat die sondeval plaasgevind het, het God reeds gesê watter woord sal wen – toe Hy vir die slang beloof het dat ‘n manlike Verlosser uit Eva gebore sal word wat die slang se kop sal vermorsel (Gen 3:15). En Hy het dit waargemaak toe Jesus uit die dood opgestaan het.

Vv 10-12: Dis ‘n absolute mors van tyd om teen die Here weerstandig te wees. Die Here mag dalk tweede viool speel in jou persoonlike lewe, maar nie in Sy heelal nie. Mense wat Hom weerstaan, gaan baie seerkry. Daarom dit baie beter om NOU wys te wees en jou te laat onderrig. Dis beter om alle opstandigheid te laat vaar en Hom met vrees te begin dien. Vat die sambok waarmee Hy jou tug en soen dit en jy sal vind dat Hy geen monster is nie, maar ‘n oneindig liefdevolle Herder.

Hou daarby in gedagte wie Hy is en wie jy is. Hoe groot Hy is en hoe sondig jy is. Dis tyd om op te hou om kat en muis te speel met die Seun van God. Soen Hom (v11). “Kus die Seun”. Soos dit in die destydse kultuur die gebruik was om iemand te kus as ‘n teken van: a) verwelkoming en b) eerbewys.

God raak kwaad wanneer Sy Seun nie geëer word nie, want Hy alleen is dit waardig. Slegs ‘n klein druppeltjie van Sy woede is genoeg om ‘n mens te laat vergaan nog lánk voordat jy enige van jou wonderlike ideale verwesenlik het.

Maar waarom is dit nodig? Dis so onnodig. Waarom jouself beseer? Dis tog so geseënd om aan Hom oorgegee te wees. Vers 12. Om heeltemal onder Sy sê in te buig is ‘n absoluut asemrowende ervaring. God sien só ‘n mens as ‘n volmaakte mens – toegevou in Jesus se volmaaktheid. Heeltemal vrygespreek van alle sonde, vergewe, aangeneem. Krag van die Heilige Gees bring lewensverandering. Sekerheid van Gods liefde. Vrede in gees & gewete. Blydskap wat nie aan omstandighede gekoppel is nie. Wanneer hy sterf – direk in die Here se teenwoordigheid.

Category Psalms

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)