Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EFESIËRS – REEKS NO 1
Tema: Geestelike seëninge
Skrif: Efesiërs 1: 1-14

Die stad Efese was destyds die hoofstad van – wat vandag bekend staan as – Turkye. Die asemrowende tempel vir die godin Diana was daar – een van die 7 wonders van die destydse wêreld. Afgodery was aan die orde van die dag.

Binne-in hierdie goddelose Efese, het die Here Jesus met almagtige krag ‘n gemeentetjie tot stand gebring deur die arbeid van Priscilla & Akwilla, wie Paulus daar aangestel het op sy 2de sendingreis (Hand 18: 18-19). Op sy 3de sendingreis het Paulus sélf daar bedien vir byna 3 jaar (Hand 19) en ná hom, het Timoteus die bediening vir ‘n paar jaar behartig.

Paulus skryf hierdie brief in ongeveer 60nC vanuit die tronk in Rome om hulle geestelik op te bou met die soliede vastigheid van die enigste ware Apostoliese leer. En dis geestelike vaste spyse, nie melkkossies nie.

Vir die Korintiërs moes die apostel sê: “Julle is nog so vleeslik, dat ek julle net melk kan gee.” (1 Kor 3:1-2).

Maar hier in Efese, te midde van die afgodery, is ‘n geestelik-aan-die brand gemeentetjie, vir wie die Apostel op vaste spyse kon voed. En dis wat ons in hierdie brief sal aantref: vaste geestelike kos.

Opvallend dat die brief netjies in 2 dele verdeel is: Hfste 1-3: Dit wat ons moet weet wat God gedoen/gegee het. Hfste 4-6: Dit wat ons moet doen o.g.v wat God gegee het (hoe dít wat God doen, ons lewens raak).

Dus: Vir die volgende 6 boodskappe (wat oor hfste 1-3 handel) sal ons baie min hoor oor wat ons as mense moet doen. Alles sal gaan oor die groot dade van God-drieënig.

Dis altyd wonderlik om te sien hoe ánders die Skrif is as wat ons as mense sou dink/redeneer.

Wie van ons sal (bv) aan onsself dink as “heiliges”? Wie van ons sou dink dat God – voordat Hy enigiets praat – Hy onmiddelik (vooraf) Sy genade (Sy guns wat glad nie verdien kan word nie) en vrede (shalom: geestelike voorspoed) aan Sy mense kom toesê. Sommer net so! Ons koppe werk net nie só nie.

Tog is dit presies wat die Gees (deur Paulus se pen) in vv 1-2 doen. Hy noem álmal in Efese wat gelowiges in die Here Jesus is, HEILIGES. Dit beteken: skoongemaak deur Jesus se bloed en opsygesit vir Hóm. Eenkant gesit.

Élke kind vd Here ís heilig en word ‘n “heilige” genoem!

En dan, voordat Hy enigiets verder sê, sê Hy Sy genade & vrede (sommer net so) aan hulle almal toe! “Dis julle s’n”. NIE: “MAG dit julle s’n wees” nie. Nee, sonder voorwaardes: “dis julle s’n”. Sy guns & Sy geestelike voorspoed. Guns: Soos die bloue hemelkoepel oor my & Shalom: soos stille diepe oseaan in my.

Ook aangrypend in 1: 3-14: Sonder om vooraf navraag te doen oor die toestand van die Efesiërs se geestelike lewe, kom sê Paulus net eenvoudig vir hulle hóé ryk hulle alreeds in Christus IS! “Julle lewe sal bitterlik baie verander as julle maar net kan besef wát God al klaar in julle geestelike bankrekeninge inbetaal het!”

Net die feit dat jy ‘n kind vd Here IS (indien jy dit reeds is!), beteken dat jy alreeds ‘n geestelike banksaldo besit. Besef dit, en jy sal verander! Dis wat die Apostel sê.

Soos Noot-vir-Noot se TV deelnemers die program begín met geld op hulle naam nog voordat hulle enigiets kon presteer. Die borge géé dit vooraf vir hulle. Hulle spring daarmee weg!

Dieselde geld vir ‘n Christen-gelowige.

Kyk na v 3> Kyk na die Drie-eenheid in aksie >

Die lof kom toe aan “God die Vader van ons Here Jesus Christus” (Terloops: Dit is Sy NT naam. Hebreeuse name is onnodig) want Hý HET (verlede tyd) ons geseën (Grieks: “geseën met die vermoë om dit tot uitvoer te kan bring”) met alle (alle soorte) geestelike seëninge (nie aardse) van die HGees.

Die oomblik wanneer ‘n mens ‘n kind vd Here word – deur ‘n ontdekking van jou verlore toestand voor God en bekering tot en geloofsvertroue in Christus se verlossingswerk op die kruis – verskyn jou pakket in rooi letters voor jou naam! Jy IS toebedeel met geestelike seëninge. Niks/niemand kan dit van jou wegvat nie. Jy kan net daarop voortbou. Láát dit jou verander/motiveer.

Stel uself die volgende prentjie voor:

Álle Christus-gelowige mense staan by toonbankies soos die Noot-vir-Noot deelnemers op TV doen. Dit is letterlik miljoene toonbankies. Bitter baie mense. Kinders vd Here van alle eeue. Voor élkeen se naam staan daar in rooi letters die bedrag waarmee elkeen wegspring. Dis aan hulle gegéé. Hulle kan nie kind vd Here wees daarsónder nie.

Kom ons sien nou in verse 4-14 WAT daardie bedrag in rooi letters is.

Wát het God op elke Christen se geestelike bankrekening gedeponeer? Wát is die geestelike seëninge waarmee élke wedergebore mens geseën IS – sonder enige teenprestasie – slegs uit God se pure genadige guns alleen?

Kyk na vv 4-14 en u sal sien hoe aktief die heilige Drie-Eenheid is in die uitdeel van hierdie seëninge. Sekere seëninge kom vd Vader, sommige van Christus, sommige van die Gees. Sommige seëninge het met die verlede te doen. Ander met die toekoms. Ander met die hede. Dalk moet ons dit só indeel: Seëninge van verlede, toekoms, hede. Dan sien ons wat presies die pakket waarmee elke Christen wégspring behels.

TOEKOMS > Ons moenie dink dat planeet aarde & sy bewoners maar net doelloos vorentoe ploeter en dat alles deur sinistere kragte van noodlot & toeval beheers word nie. Mense kyk bv na natuurrampe – en dink juis só. Maar dis ‘n groot fout.

Ja, ná die sondeval het God die skepping aan ‘n vloek onderwerp – dit is so – en vandaar die versteurde weerpatrone (Gen 3:17-19; Rom 8:19-22). En vlgs Openbaring 8 & 16 gebruik Hy hierdie dinge om die mensdom te waarsku én te oordeel.

MAAR: Daar staan ‘n ontsettende ding in Efes 1: 9-10,11,14: God het ‘n toekomsbedoeling met planeet aarde & sy mense. Op die tyd wat Hý bepaal het, gaan Hy dit tot uitvoer bring.

Wat gaan Hy tot uitvoer bring? Wat is die plan waarheen alles werk?

God die Vader gaan alles (dit beteken: almal wat in Christus was/is) onder een Hoof verenig: Christus (v10). Dán sal Hy almal, wat nou reeds aan Hom behoort, VOLKOME verlos! (Vers 14).

God werk gefokus. Hy werk vlgs ‘n voorneme/besluit/ewige Raad (v9). Hy werk vlgs ‘n raadsbesluit (v11). Geen toevallighede. En daarvolgens het Sy wedergebore kinders ‘n rotsvaste toekoms, want hulle sal élkeen daar wees wanneer God alles onder Christus verenig! Hy SAL alles onder Christus verenig en die ware kinders vd Here IS die alles!

VERLEDE > Geestelike seën: die kind vd Here se verlossing staan baie vas, want dit rus nie op enigiets in die mens nie. Die kind vd Here is deur God uitverkies reeds voor die skepping!! (v 4). Dit is die vaste skarnier waaraan alles skarnier.

Dit beteken nie dat sommige mense sommer outomaties (van kleins af) in Christus ingesluit is nie. Verse 13 & 14 is daaroor duidelik.

Hóé word ‘n mens in Christus ingesluit? Die blye boodskap van die feit dat Jesus jou op die kruis verlos het, word aan jou verkondig. Jy hoor dit. Jy hoor van die verbysterende kruisredding. En jy kom tot geloof. (V14). Jy draai om na Hom toe. Dit beteken jy kom tot rus met jou volle vertroue op Jesus Christus se reddingswerk.

Dit gebeur nié outomaties nie. Jy het dit nie een oggend wanneer jy wakkerword nie. Dit is ‘n bewustelike bekering. Dis ‘n daadwerklike bekering.

Maar, dít is net die uitvloeisel van die feit dat God al klaar Sy oog op jou gehad het. ‘n Mens se subjektiewe bekering is net die uitvloeisel van die objektiewe feit dat Hy jou voor die skepping reeds as Sy kind gekies het en dus by ander verbygegaan het en regverdiglik besluit het om hulle in die ellende wat hulleself gekies het, te laat bly!

Ja, by die oomblik wat jy tot geloof en bekering kom VOEL dit vir jou asof alles van jóú afhang. Dis jý wat die Boodskap moet aangryp ens. Dis jý wat ‘n beslissing maak. Dis jý wat voel dat jy reguit hel toe gaan indien Christus jou nie red nie. Dis jý wat Hom met al Sy verdienste omhels.

Maar, later, wanneer jy terugkyk, besef jy dat alles van HOM afhang – want van jou kant sou/wou/kon jy Hom NOOIT aanneem nie. Voor die skepping het Hy jou reeds bestem om Sy kind te wees deur Christus (v5).

En dis alles gegrond nét op Sy groot liefde, want wat móés Hy met u & my gedoen het? Hy moes ons gelos het op ons verlore pad wat ons gekies het. Onthou: die mens is ‘n rebel wat opsetlik teen die Here kies. Nie een enkele mens verdien om gered te word nie.

Maar, pleks daarvan om almal te los op hulle selfgekose verlore pad, het God besluit om ‘n hele hemel vol mense te laat omdraai en Sy verlossing te ondervind. Alles is van A-Z gegrond op Sy liefde (v5). Daarom kan Hy net geprys word vir die genade wat Hy so vryelik op elke gelowige uitgestort het (v6). Daar is nie remme nie, daar is nie beperkings nie – dit is ‘n vryelike uitstorting van genade!

Maar, kan u die geestelike seën sien? Die verwondering van: “Wow, om te dink dat Hy mý raakgesien het! Om te dink dat my verlossing so vas & seker is in SY KEUSE vir my!”

En tog laat hierdie sekerheid/verwondering/rus my nie laks & lui word nie. Kan ek nie nou maar leef soos ek wil nie? My verkiesing staan mos vas!

Nee. Kyk na v 4: “voor die skepping het Hy ons verkies OM heilig & onberispelik voor Hom te wees.”

Die mens wat régtig die troos & blydskap vd uitverkiesing ontdek het, wil JUIS heiliger/ernstiger & meer toegewyd aan die Here leef. Die rede WAAROM die Here my gekies het, is juis om meer & meer die sonde te haat en Hom te vrees. Sien Spr 8:13. Die vrye genade van God voed my op om NEE te sê vir die wêreld se gees en om met selfbeheersing Godvrugtig te lewe (Tit 2:11).

HEDE > Daar is iets wat ‘n kind v God VANDAG besit/ervaar waarvan ‘n ongeredde mens wat buite Christus is, geen idee het nie. En dit is: Jy is volkome binne God se huishouding aanvaar/aangeneem en totaal verlos & vergewe. Sien vv 5-7.

Dis seëninge wat ek NOU besit & beleef.

Dit is wonderlik indien ‘n skuldige mens in ‘n hof vrygespreek kan word. Hy stap buite rond en kan nie glo dat dit kan waar wees nie!

Maar daar is iets wat nog meer wonderlik is.

Indien die regter die ónskuldigbevinde persoon na sy eie (die regter se) huis sou neem – t.s.v. wat hy in die verlede aangevang het – en hom laat aanneem as sy wettige kind en hom laat deel in ál die voordele van die huishouding – ja – selfs laat erf.

Stel jouself so iets voor.

‘n Regter spreek ‘n skuldige vry, neem hom huistoe, behandel hom ten volle as kind, neem hom wettig aan as kind, laat hom deel in erfporsie. Nee, hy is hoegenaamd nie ‘n tweedeklas bediende nie. Hy is ‘n aangenome seun!

Presies soos die wegloopseun in Luk 15, deur sy pa AS SEUN terugontvang & behandel is. Die warm verwelkomende arms van sy pa was ALTYD rondom hom. Juis dit, is die evangelieboodskap!

Ek is ‘n aangenome seun binne die huishouding vd God van hemel en aarde – vrygespreek & vergewe! En ek is sy wettige erfgenaam! En dit is alles slégs moontlik o.g.v. die grudood wat die eintlike wettige Seun gesterf het – Jesus ons Here (v 7). Dat ek vrygespreek uit die hof stap en by die regter se huis intrek as sy aangenome seun – is net o.g.v. Jesus se bloed alleen. Dít is wat Jesus se bloed vermag/bekom het! Enorm, is dit nie!?

En daarby het ek die Heilige Gees ontvang (vv 13-14). Dit is ook deel van die seëninge wat ek nou/in die hede beleef. Die Persoon van God die Heilige Gees wat by/in my is, is die waarborg dat my lewe van eienaarskap verander het. En dit is ook die waarborg dat ek – wanneer die Here kom – die volledige saligheid sal beërf.

Byna soos ‘n deposito wat betaal is, wat waarborg dat die volle bedrag weldra betaal sal word.

Dit is seëninge wat ek nou reeds beleef.

Ek beleef die nabyheid en inwoning van die Gees. Ek hoor Sy stem deur Sy Woord. Ek ervaar hoe Hy my lei. Ek beleef hoe Hy my ander begeertes/aptyte gee as wat ek voorheen gehad het. Ek beleef letterlik hoe Hy my dag-na-dag verander. En Sy teenwoordigheid & werking waarborg dat ek ‘n ware kind vd Here is. En dat ek eendag die volle verlossing sal beërf. Die HGees wat NOU by my is, is die sekerheid/waarborg van wat ek DAN sal ontvang.

Om saam te vat: ‘n Wedergebore mens kan vergelyk word met ‘n Noot-vir-noot TV deelnemer.

Nog voordat hy/sy enigsins deelneem, BEGIN hy/sy met ‘n banksaldo wat geskenk is en nie weggeneem kan word nie. Paulus noem dit “hemelse seëninge”. As jy ‘n kind vd Here word, is dit outomaties deel van jou pakket.

Die pakket lyk só:

1 Jy is nou reeds deel van God se toekomstige eindproduk met die wêreld: alles verenig onder Een Hoof.

2 Jy staan nie op die losse skroewe van jou toewyding nie, maar op die vaste rots van Sy keuse vir jou.

3 Van A-Z is jou verhouding met Hom (en hele lewe) gegrond op Sy vrye genade.

4 Jy is aanvaar/aangenome kind/ verlos/ vergewe – alles o.g.v. Jesus se bloed op die kruis gestort.

5 Die HGees is ‘n werklikheid in jou lewe en Sy daar-wees is die waarborg dat jy ‘n ander eienaar het en dat jy eendag die volledige seën sal ontvang.

Sê vir my: Indien ‘n mens enigsins iets van hierdie pakket-van-seën snap, kan jou lewe enigsins dieselfde bly?

Indien jy aan ‘n lewendige elektriese draad vat, sal jy dieselfde bly en fluit-fluit wegstap?

Of sal die elektrisiteit jou “verander”?

Ek weet dis ‘n negatiewe beeld, maar dink aan die positiewe beginsel: God se krag – wat klaar ons deel is – verander ons.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Efesiërs

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)