Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EFESIËRS – REEKS NO 11
Tema: Staande in die stryd
Skrif: Efesiërs 6: 10-24

Die indruk wat soms geskep word dat die Christelike lewe net een groot fees is en dat dit al ‘n mens se probleme oplos, is absoluut verkeerd. Efes 6:10-24 bewys dit verkeerd. Want hiér wys die Apostel Paulus vir ons dat ‘n ware Christen voortdurend in ‘n stryd verkeer. Letterlik in ‘n oorlogsone. En dit hou nooit op nie.

Want wanneer ‘n mens ‘n Christen word, gebeur iets geweldigs. Jy word letterlik weggeruk uit die mag/gesag vd vors vd duisternis (Efes 2:1-3). Vlgs Hand 26:18 word jy bekeer van duisternis tot lig & van die mag van satan tot God! Uit Efes 6 is dit duidelik dat die vyand nie maklik handdoekingooi nie. Om volbloed Chrísten te wees, is nie ‘n stokperdjie nie.

‘n Werklike ras-egte soldaat wat regtig in oorlog is, se hele lewe word in beslag geneem deur die konflik. Vanaf die oggend wat hy sy oë oopmaak dink hy: “Ek is ‘n soldaat in oorlog. Iewers kan ek dalk vandag kontak maak met die vyand.” Alles wat ‘n soldaat doen, het te make met oorlog. Selfs as hy eet, is dit om hom vir die stryd te versterk. As hy rus, is dit net om hom weer genoegsaam toe te rus vir die stryd.

Natuurlik kry ‘n mens ook mense wat soos soldate lýk, maar wat in geen werklike oorlog betrokke is nie – soos die hedendaagse SA Weermag. Vir húlle is soldaat-wees net ‘n stokperdjie of ‘n beroep. Dis ‘n werk wat ‘n salaris genereer. Ware soldate gebruik hulle wapens. Stokperdjie-soldate speel net met hulle wapens en vryf dit blink.

Paulus vergelyk egter die Christen met ‘n ware soldaat. Die Christelike lewe is ‘n geveg en dis gevaarlik. Kyk maar na die tipe woorde/begrippe wat hy gebruik: wees sterk (v10), die mag van God (v10), listige aanslae vd duiwel (v11), stryd (v12), weerstand bied (v13), dag v onheil (v13), vurige pyle (v16). Dis alles begrippe van inspanning, moeilikhede, beproewing.

Die seëninge vd Christelike lewe is onbeskryflik (Efes 1-3), maar ons moet ophou om buitestanders te mislei wanneer ons dinge só rooskleurig skilder. Efes 6 maak ons oë daarvoor oop dat dit gaan oor ‘n direkte konflik met magte van die duisternis. Daarom kos dit iets om ‘n navolger van die Here Jesus te wees. Daar is koste verbonde aan volbloed dissipelskap. Jou vakansie is verby. Dit is ‘n “commitment” van álles, 100%, totaal & integraal – of dis niks. Daarom het die Meester vir mense wat Hom graag wou volg gesê: onthou, ons gaan met ons koppe op klippe slaap – daar is geen lekker verhitte hotelkamers vir ons nie. Ons is soldate!! Ons is in ‘n geveg!

In ‘n oorlogsituasie verloop elke dag nie dieselfde nie. Baie dae gaan dit rustig, maar sekere dae is boos en breek daar onverwagte gevegte uit. Jy kan nooit vooruit sê wat môre sal oplewer nie!

Presies só ervaar ‘n Christen dit ook. Sommige dae is dae van onheil, dae van stryd. Dit kom onverwags. Net soos vers 13 sê. Alle dae is nie dieselfde nie. Party dae gaan dit wonderlik en loop jy op die wolke, ander dae is dae van aanvegting, versoeking, stryd, weerstand.

Wanneer súlke dae kom, moet die gelowige paraat wees om op sy pos staande te kan bly. Staande wat betref dit wat jy glo en staande wat betref jou lewenswandel. Want die aanslae kom op jou geloofsekerheid, vertroue op die Here, gehoorsaamheid. Versoekings kom om kompromieë te maak, vals te wees, skynheilig te wees, jou diensbaarheid in God se koninkryk te verruil vir gemaksug & slap wees, luiheid en wêrelds te wees ensovoorts. Die gedagte is nie om die vyand te oorwin nie, maar om staande te bly. Lees ‘n mens die teks fyn, sien jy dat hierdie wapenrusting nie bedoel is om oorwinning te gee en ‘n einde aan die oorlog te bring nie. Nee, dit het EEN doel: om staande te bly. Om getrou te kan bly. Om aktief te kan bly. Om bruisend en opgewonde en vurig te kan bly.

Ons ervaring is altyd dat ons stryd teen ménse is. Ook omstandighede wat deur mense veroorsaak word. Wat vers 12 egter vir ons wys, is dat daar demoniese magte is wat deur die mense werk en dat ons éíntlike worstelstryd/stoeigeveg teen húlle is. Daarom hoef ons nie bitter & kwaad te word vir ménse nie, omdat ons van beter weet. SIGBAAR: Mense en omstandighede. ONSIGBAAR: demoniese magte.

So duidelik staan dit in ons teks: “Ons worstelstryd is NIE teen vlees & bloed (mense) nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers vd duisternis, die bose geeste in die lug.”

Duideliker kan dit nie gesê word nie. Wat ons oog sien, is mense & omstandighede – en ons dink dís ons probleem. Ons SIEN dit. Ons VOEL dit. Wat ons oog egter nie kan sien nie, is die struktuur van demoniese magte wat letterlik oral in die lug is en wat invloed op onverloste mense (wat buite Christus is) uitoefen en hulle in diens neem téén die Here se mense. Hierdie onsigbare ryk is hiërargies gestruktureer (nes ‘n weermag): Satan die generaal en dan verskillende bevelvoerders en afwaartse range.

Daniël 10 openbaar die interessante waarheid dat daar demoniese magte is wat verantwoordelik is vir sekere geografiese streke en op leiers van lande fokus.

Een vd mees misterieuse verse in die hele Bybel staan in Daniel 10 verse 13,20. Ons hoor daar van die weerstand wat die sogenaamde “prins (nie koning) van Persië” teen God self gebied het. Vir 21 dae lank! In vers 20 word melding gemaak van “die engel van Griekeland”. En daar is sprake van ‘n geveg wat in die geestelike realm afspeel.

Dis baie duidelik dat hierdie engele & prinse gééstelike wesens is – wat gewikkel is in ‘n onsigbare geestelike stryd in die hemelse realm, waarvan Daniël glad nie bewus was nie.

Wat presies dit beteken weet ons nie MAAR wat dit beslis sê is DAT daar ‘n geestelike konflik is. Daar ís ‘n geestelike realm. Die materiële wêreld is nie al wat daar is nie. Daar is ‘n geestelike realm waar daar ‘n geestelike stryd gevoer word. God & Sy engele is daar en die satan en sy demone is daar. Dáárdie konflik weerkaats in die konflik tussen aardse koninkryke, politieke stelsels, mensegroepe.

Baie vd stryd tussen mensegroepe word deur demone aangehits, aangeblaas en georkestreer. Nie gewone bose geeste nie, maar demoniese PRINSE.

Daar is demoniese prinse wat in die sataniese ryk aangestel is oor lande, volke, mensegroepe – om hulle te beïnvloed TEEN die Here en teen die Waarheid. Veral plekke waar blatante afgodery bedryf word, want vlgs 1 Kor 10:20 skuil daar demoniese geeste ágter die afgode en húlle ontvang die aanbidding. Agter afgodiese godsdiens skuil demone en húlle is in werklikheid hierdie mense se gode! Oor sulke gebiede en lande is daar demoniese prinse van hoër rangorde. Daardie magte bied weerstand teen die Here se werk.

‘n Mens kan dit aflei uit die gegewens van Dan 10 alhoewel jy nie vanuit hierdie verse ‘n gedetailleerde teologie daarvan kan maak nie. Maar dit klop 100% met Efes 6:12 wat dit duidelik maak dat die ryk van satan hiërargies gestruktureer is met rangordes van magte.

Die wonderlike is dat letterlik ál hierdie magte reeds volledig oorwin is deur die Here Jesus se opstanding uit die dood en Sy troonsposisie wat Hy nou beklee. Efes 1: 20-21, Kolos 2:15, 1 Petr. 3:22.

Geestelike oorlogvoering beteken níé dat die kind v God die bose moet oorwin en dat bose magte soos vrot velle moet rondtrek wanneer ons met hulle klaar is nie. Dít het klaar op die kruis gebeur. Die kind vd Here moet op sy pos staande bly. Dit staan omtrent 4 keer in hierdie gedeelte. Net onbeweeglik staande bly. Dis al. Die kind vd Here moet sterk staan in die Here se groot mag – op die dae van onheil.

Vir hierdie doel het die Here aan ons wapenrusting gegee. Die Apostel Paulus was in aanhouding toe hy hierdie brief geskryf het en hy het dag en nag in ‘n Romeinse soldaat (of twee) vasgekyk wat by hom waggestaan het. Dalk het die HGees vir Paulus gewys op die soldaat se uitrusting en vir hom geleer hoe die geestelike wapenrusting lyk – wat doelbewus deur die gelowige aangetrek moet word. Dit moenie net aangetrek word wanneer die dag v onheil kom nie. Dit moet elke dag aangetrek word sodat – wanneer die dag v onheil kom – die wapenrusting reeds in plek is. Dan SAL jy op jou pos staande bly. Dis God se belofte. Wapenrusting van verdediging & aanval.

Gordel om heupe – Baie dik en breë leergordel wat byna soos ‘n voorskoot die onderste deel van die liggaam bedek en beskerm.
Borsharnas – Dik stuk leer wat die boonste gedeelte vd liggaam (voor en agter) beskerm. Hiersonder sou geen soldaat ‘n geveg oorleef nie.
Skoene – Byna soos rugby-toks – Tipe sandaal met spykers/pennetjies onderaan vir stewige vastrap in die grond.
Skild – Reghoekig en só groot dat die soldaat heeltemal daaragter verberg was.
Helm – Die kop en gesig beskerm.
Swaard – Die Romeinse soldaat se énigste wapen.
Geestelike betekenis van elk:
GORDEL OM DIE HEUPE: Die volle waarheid vd Evangelieboodskap wat ek liefhet en ken en omhels. Die absolute Waarheid.
BORSHARNAS: Die feit dat ek in God se oë reg is en vrygespreek is o.g.v. die Here Jesus se slaagsyfer wat God aan my toereken.
SKOENE: Die bereidheid om te loop om die evangelie van vrede aan ander mense te bring.
SKILD: Geloofsvertroue op God se beloftes.
HELM: Verlossing – die feit dat ek deur die Here Jesus se bloed verlos is, verlos word, verlos sal word.
SWAARD: Die Woord van God – die enigste wapen.
Die Here se Woord belowe dat die vyand nie deur hiérdie wapenrusting kan dring nie. Nooit nie. So eenvoudig soos dit. Maar daar is iets meer….

GEBED (vv 18-20). Bid in die HGees – vanuit algehele oorgawe aan die Gees se invloed & beheersing deur die Woord. Bid vanuit die Woord – want dit is waar die Gees praat. Luister ook na die Gees se inspraak in jou menslike gees wanneer Hy jou aan Skrifte herinner. Bid by letterlik álle geleenthede & alle omstandighede. Bid vir alle gelowiges wat jy ken – soos die Here die name by jou bring. Bid vir predikers wat die Woord bedien sodat – wanneer hulle hul mond oopmaak – Woorde aan hulle gegee sal word en hulle vreesloos die evangelieboodskap sal verkondig. Met vrymoedigheid.

Het u geweet dat geen prediker met vrymoedigheid die Woord kan bedien, sonder Christene se gebed nie! Sommige mense dink blykbaar dat ‘n prediker maar net die vermoë hét om dit te kan doen – die een of ander soort gawe wat hom net outomaties toerus. Wel, die Apostel Paulus het nie so geredeneer nie. Hy sê in vv 19-20 dat hy nie kán preek sonder die gebed vd gemeente nie. Glad nie. Dink ons ook in sulke radikale terme?

Dan, in vv 21-24 gee Paulus inligting aan die mense deur – waarvolgens hulle kan bid. Gebed is op informasie gebou. Jy kan beswaarlik bid sonder inligting.

In vers 21-22 sê hy dat hy vir Tigikus na hulle stuur om vir hulle alles van Paulus se omstandighede te vertel – SODAT hulle behoorlik kan bid. Dit is maar ook die logika agter ons eie gebedsinisiatiewe in die gemeente – byvoorbeeld die gebedswiel. Maar die inligting beteken niks as daar nie gebid word nie! Alle vooruitgang in die koninkryk van God kom deur die saamwerk van Woord & gebed. Laat ons dit asseblief tog begin glo – en prakties maak. God se krag kom deur gebed tot werking.

Daar is die wapenrusting: Ken en omhels die Waarheid, sekerheid dat ek reg is in God se oë o.g.v. Jesus se reg-wees wat my toegereken is, bereid om evangelie na mense te neem, geloofsvertroue op Gods beloftes, verlos is – word – sal word, die Woord v God en gebed.

Praktiese voorbeelde: Gaan staan met hierdie wapenrusting teen enige vorm van aanvegting of versoeking – énige brandpyl wat op jou afgevuur word. Dit maak nie saak wát dit is nie. Daardie brandpyl sal niks kan vermag nie! Dis die Here se belofte! Dink maar aan enige voorbeeld: Jou geloofsekerheid word aangeveg; die versoeking om na pornografie te gaan kyk; die versoeking kom om te begin glo dat jy ‘n tipe aap is wat miljoene jare gelede uit borrelende oer-chemiese sop ontwikkel het en dat jy daarom geen herkoms of toekoms of sinvolle lewe het nie en dat jy aan geen Opperwese verantwoordbaar is nie; twyfel in God se Woord word in jou gemoed gesaai; sekere mense maak die lewe vir jou droewig.. Noem maar op. Geen brandpyl vd bose kan jou binnedring wanneer jy die Here se eenvoudige wapenrusting aan het nie. Jy sal op jou pos staande kan bly. Halleluja!

En nou stuur die Heilige Gees ons van die Efesiërs-brief af weg, die lewe in, met die lewende God se seën in vv 23-24:

“Van God die Vader en die Here Jesus Christus – vrede, liefde en geloof vir julle. Sy genade sal beslis by álmal wees wat vir ons Here Jesus Christus met ‘n onvernietigbare liefde liefhet.”

Indien HY die liefde in jou laat ontvlam het, kan jy dit nooit weer verloor nie. Want ‘n boom wat GOD geplant het, kan nie ontwortel word nie (Mat 15:13)

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Efesiërs

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)