Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

EFESIËRS – REEKS NO 9
Tema: Wandel met God
Skrif: Efesiërs 5: 1-21

Ons bevind ons nog steeds in díé deel van die Efesiërs-brief waar die Apostel Paulus op ‘n baie praktiese manier wys waarom ‘n Christen net eenvoudig nie soos ander mense kán lewe nie. ‘n Christen leef/praat/dink/redeneer/doen nie soos ‘n onverloste nie, want hy kán nie so leef nie, want hy is innerlik nuutgemaak deur Gods Gees. Dit het ons verlede Sondag breedvoerig bestudeer.
Wat ons in Efes 5: 1-21 moet raaksien, is dat die Christelike lewe ‘n WANDEL (tree vir tree STAP) is. Ongelukkig is dit ‘n belangrike begrip wat nie in die teks van die 1953 óf 1983 Afr vertaling sigbaar is nie, maar in verse 2, 8 en 15 staan daar (in die oorspronklike Grieks): Wandel in liefde, wandel as kinders vd lig, wandel met wysheid.
Die Christelike lewe is nie ‘n vinnige draf nie, maar ‘n tree-vir-tree STAP. Wanneer ‘n mens hardloop, wissel jou spoed voortdurend en nou en dan gaan staan jy selfs om asem te skep. Maar wanneer jy stap is daar konstantheid & voortdurendheid. Dis dalk nie so dramaties soos hardloop nie, maar meer konstant met langer uithouvermoë.

Die Christelike lewe is nie veronderstel om “op en af” te gaan nie – dán hoogtepunt, dan dieptepunt, dan oorvloed, dan gaan daar niks aan nie. By die erediens dalk ‘n hoogtepunt, maar deur die week afdraend… of iets in dier voege..

Nee, die Christelike lewe is veronderstel om ‘n konstante wándel te wees. Tree vir tree. Maak nie saak of jy alleen is of tussen ander mense nie. Maak nie saak of jy tussen goddelose mense is nie. Maak nie saak watter tyd vd dag of nag dit is nie. Daar is ‘n konstantheid, ‘n tree vir tree wandel met God.
Indien ons die drie “wandel”-verse as uitgangspunt neem (v2 – wandel in liefde; v8 – wandel as kinders vd lig en v15 – wandel in wysheid), val Efes 5: 1-21 vanself uiteen in 3 wonderlike paragrawe. Al wat ek nou wil doen is om saam met u na elk te kyk. Kom ons sê die oorhoofse tema = “Christenwees is wandel met God”. Dan sien ons: WANDEL IN LIEFDE (vv1-7); WANDEL IN DIE LIG (vv8-14); WANDEL IN WYSHEID (vv15-21).

1.WANDEL IN LIEFDE (vv 1-7)
Sien in u verbeelding ‘n groepie kinders – van dieselfde huisgesin – wat op ‘n paadjie (deur die veld) loop. Hulle kom by ‘n afdraaipad, maar twyfel watter pad om te neem.

Dan hoor hulle iemand (Paulus) sê: “Volg die Vader, volg net die Vader. Omdat julle Sy kinders is en Hy julle liefhet. Moet niks anders doen as om Hóm te volg nie. Dan hoef julle nie bekommerd te wees oor afdraaipaadjies nie.” (v1). Sien u hulle loop, al agter die Vader aan?
En wanneer die kinders met mekaar loop en kibbel – want alle kinders is geneig om dit te doen, selfs al loop hulle saam met hulle pa – hoor hulle Paulus sê: “En terwyl julle agter die Vader aanloop, moet julle gesindheid teenoor mekaar dieselfde wees as wat Jesus se gesindheid teenoor julle is – die gesindheid van opofferende liefde wat die voordeel van die ander persoon soek selfs al kos dit jou iets. Soos julle agter Vader aanloop, soek die voordeel van jou boetie/sussie.” (v2)

Terwyl die kinders so agter hul Vader aanloop en mekaar se belange eerste stel, sien hulle – aan hul linkerkant – ander mense wat op ‘n ander paadjie loop en hulle sê: “Haai, kyk na dáárdie mense. Hulle loop op die pad van ontug (Grieks: Porneia: Onwettige seksuele aktiwiteite, bedoelende voor- of buite die wettige huwelik), onsedelikheid (in alle vorme), geldgierigheid. Dis die wêreldse paadjie.”

Hoor dan die Vader wat omdraai na sy kinders en vir hulle sê: “Julle práát nie eens van die dinge wat hulle doen nie. Julle dink nie eens daaraan om na daardie paadjie af te draai nie. Dit is nie gepas vir mense wat Myne is (heilig) om dit eens te oorweeg om op enige ander paadjie te loop as om die Vader te volg nie. Moenie eens met mekaar praat oor die goed wat julle by hulle sien nie. Voor die huwelik en binne die huwelik leef julle rein en bly weg van ontug/onsedelikheid/gierigheid in enige vorm.”

“Ja maar pappa” sê die kinders, “kyk na dáái mense wat op daardie paadjie – daar aan ons regterkant, loop. Hoor hoe is hulle die heeltyd besig met oppervlakkige, ligsinnige en vuil praatjies! Eintlik dwáse (Ps 14:1) praatjies – hulle praat asof hulle nie in die Here se teenwoordigheid is nie – asof Hy nie bestaan nie.”

Weer eens kyk Vader om en sê vir sy kinders: “Sulke tipe praatjies pas nie by kinders soos julle wat op híérdie pad agter my aan loop nie. Natuurlik is daar plek vir humor, maar nie vuil humor wat in die diens van sonde is nie. Jy kan nie onheilig praat terwyl jy ‘n heilige God dien nie. Dis baie beter om eerder met groot dankbaarheid & blydskap vervul te wees. Julle moet weet dat dáárdie paadjie daar links én die een daar regs van ons, nie lei na dieselfde eindbestemming as die pad waarop óns is nie. As julle op daardie paaie wil loop, sal julle nooit in die koninkryk kom nie, nooit, nooit. As julle die paadjie wil loop van gierigheid of onwettige seksuele aktiwiteite of onsedelikheid, sal julle die koninkryk totaal verbeur.” (v5).

En so loop die kinders agter Vader aan en aan.

Skielik hoor hulle mense skree. Hulle kyk en sien ‘n groepie wat ook op ‘n ander paadjie loop. Hulle skree: “Kom oor na ons toe! Kom saam met ons! Ons is op pad na ‘n lekker bestemming. Niks sal met julle gebeur nie. Niks sleg sal oor julle kom nie.”

Maar die kinders se Vader sê: “Hoor maar hulle slim oortuigende woorde, maar onthou: hulle loop juis op dáái paadjie omdat hulle My nie volg nie. Hulle is ongehoorsaam. Moet niks met daardie mense te doen hê nie, want Ek gaan hulle verseker oordeel. Presies die sondes wat hulle so hoog op hulle lys het, gaan geoordeel word en hulle daarmee saam. Moenie na hulle luister nie!” (v7).
Dít is (in storie-vorm) wat dit prakties beteken om tree-vir-tree met die Vader IN LIEFDE te wandel.

2.WANDEL IN DIE LIG (vv8-14)
Ons almal weet in hoeveel tragedies bergklimmers al gekom het. ‘n Berg is niemand se speelmaat nie. Goue reël: Wanneer dit donker word: STOP! Jy mag dalk dink die paadjie is bekend en veilig, maar die volgende oggend sien jy hóé jy jou totaal misgis het.
Onbekeerde mense loop juis op die pad waarop hulle loop omdat hulle in die donker leef (v8). Geestelik stokblind. Kan letterlik nie die regte pad raaksien nie. Dis te donker binne-in hulself.

Dit is hoe elke kind van God vroeër wás, maar nou is hy/sy ‘n kind vd lig. Let op: Hy/sy IS lig. Daarom kan die kind vd lig nie in die duisternis leef nie/ kan nie op dié paadjie loop wat die lig aanwys as dodelik gevaarlik nie.

In stede daarvan veroorsaak die lig wat in die kind vd Here is dat hy/sy wil fokus op dít wat “goed, reg en waar” is (v9).

Dit is 3 woorde wat ‘n mens maar te alle tye as norm kan gebruik: goed, reg, waar. Jy kan letterlik álles daaraan beoordeel.

Is die TV program goed, reg en waar/ die grap wat ek wil vertel/ die gedagtes wat in my kop maal/ die ambisie wat ek het/ geselskap waarin ek is/ verhouding waarin ek betrokke is… Dit is in byna 100% van alle gevalle hoe ‘n mens kan weet wat die Here se wil in ‘n spesifieke situasie is. Die pad vd Here is meesal só duidelik sigbaar & helder, want Sy lig skyn daarop. Wanneer iets van Hóm is, sal dit goed/reg (in lyn met Sy heiligheid) /waar (in lyn met Waarheid van Woord) wees. Jy sal onmiddelik weet dat/of dit vir Hom aanneemlik is.

Terwyl jy egter in die lig wandel, kan jy nie jou kop wegdraai van mense wat in duisternis leef nie. Watter mens sal rustig onder ‘n sonsambreel lê ek kyk hoe ‘n haaivin in die water ‘n klomp swemmers omsirkel? Nooit! Jy sal iets daadwerklik probeer doen om te help.

Wanneer jyself in die lig gekom het, beséf jy meteens in watter gevaar die onverloste mens verkeer. Maar die manier hoe jy probeer help is nie om met ‘n houding van “ek is heiliger as jy” die mense te wen nie. Jy moet die duisternis aan die kaak stel – nie deur te kere te gaan oor die goed wat mense aanvang nie, maar deur jou lig te laat skyn!

Hoe verdryf ‘n mens duisternis? Dit help nie jy raas met die donkerte nie. Jy moet net ‘n lig aanskakel. Trek ‘n vuurhoutjie.

Die beste manier waarop Christene ‘n verskil in die wêreld maak, is deur radikaal anders te leef. Dán val die lig op die duisternis en bestraf dit. Ja, ons moet ook praat, maar ons woorde moet onderstreep word met ‘n LEWE wat van lig getuig. Dit help nie ons praat, maar ons lewe kanselleer dit nie!

Paulus weet dat die woorde “Ontwaak, jy wat slaap en staan op uit die dood en Christus sal jou lewe verlig” vir die Efesiërs bekend was omdat dit klaarblyklik ‘n refrein was uit ‘n dooplied van daardie tyd.

Hy sê dus: “Julle weet mos wat dit beteken om in die lig te wandel. Want julle ou mens het gesterf en ‘n nuwe mens het opgestaan. Julle is nou mense vd Lig!

3.WANDEL IN WYSHEID (vv15-21)
Verbeel jou ‘n kat loop bo-op ‘n muur. Maar oral op die muur is stukke skerp glas vasgesement. Hoe sal die kat loop? Versigtig! Voel-voel met elke pootjie voordat hy dit neersit.

Dit is wat vers 15 met “versigtig” bedoel. ‘n Christen wat in wysheid wandel, wandel versigtig. Versigtig wáár hy sy voet neersit. Veral wat 4 areas aanbetref: Benutting van tyd (v16)/ erns met die wil van God (v17)/ beheer oor jouself (v18)/ Geesvervuldheid (vv18-21). Dit is die 4 areas waar ‘n Christen besonder versigtig/voetjie-vir-voetjie wil wandel.

1 BENUTTING VAN JOU TYD: Koop die tyd uit. Onbeplande tyd/leeglê lei byna altyd tot verdere sonde. Onbeplande tyd is soos ‘n wortel van boosheid. Tyd is kosbaar en ‘n mens wat in wysheid wandel, koop geleenthede uit en beplan vorentoe – kyk wáár hy sy voet gaan neersit.

Jy kan nie deur ‘n dag gaan met ‘n houding van “ek sal maar sien wat tot slapenstyd toe gebeur” nie. As ons net tyd uitkoop, kan ons ongelooflik baie gedoen kry – berge versit. Tyd is ‘n kosbare gawe van God en ‘n Geesvervulde mens besef dit en verspeel nie tyd nie. Dink maar hoeveel ure per maand verspeel ons aanlyn of voor die TV terwyl ons Bybelkennis pateties is.

2 ERNS MET DIE WIL VAN GOD: ‘n Tipiese kenmerk van ‘n mens vir wie die Here iets kom doen het is: “Wat wil HY hê?” Paulus se eerste woorde (Hand 22:10). Onverloste mens: “Wat wil ek/mense hê?” Wie met wysheid wandel vra altyd biddende: “Laat U wil geskied”. Waarmee is ek besig wat Hy dalk wil hê ek moet omruil vir iets anders? Vriende? Studies? Aanvaarbare gewoontes? Diens lewer? Tyd spandeer. Wie daaroor ernstig is om Sy wil te weet, SAL by Hom hoor (Jer 29:13).
3 BEHEER OOR JOUSELF: Wie met wysheid lewe is versigtig dat NIKS oor jou kontrole het nie. Paulus noem ALKOHOL as voorbeeld. Maar dit kan enigiets wees. Party mense sal hulle Bybel by die huis los, maar nie hul sigarette nie. Dit het kontrole oor hulle. Vir ander is dit sekere vorme van musiek. Enigiets wat jou in ‘n posisie plaas waar jy nie volle beheer oor jouself het nie. Enigiets wat jou verstand benewel. Soos alkohol invloed oor jou kry en jou praat/gedagtes/optrede beheers. ‘n Mens wat in wysheid wandel, sal dit vermy.
4 GEESVERVULDHEID: Geesvervuldheid is eintlik maklik om te verstaan: Dit gaan nie daaroor dat ‘n kind vd Here méér van die HGees moet ontvang nie, want die HG is ‘n Persoon, ‘n mens kan Hom nie stuksgewys ontvang nie.

Geesvervuld beteken: Die Heilige Gees moet die invloed oor ons hê, net soos alkohol dit het wanneer jy drink en drink en drink. Wanneer jy geestelike dinge drink en drink en drink en drink sal die Heilige Gees volle invloed oor jou kry. Jy sal onder Sy beheer wees, dag & nag. Sekere tekens van Sy invloed sal sigbaar word: lofprysing & dankbaarheid en die vermoë om ander gelowiges lief te hê en jou aan hulle te onderwerp. Klaery = nie Geesvervuld.

Alhoewel die Heilige Gees in élke gelowige se lewe woon, is dit nie te sê dat Hy die beheer oor elke Christen het nie! Dit kan wees dat die Gees in jou woon, maar ander dinge/sondige natuur invloed oor jou het.
Vers 18: ‘n Bevel/opdrag. Geen Christen mag dit ignoreer nie. As jy ‘n christen is, MOET jy Geesvervuld/onder Sy beheer/kontrole wees. Dis ‘n bevel in die meervoud (geld vir élke Christen), dis passief (láát jou vervul) en dis teenwoordige tydsvorm (voortdurend/onophoudelik).

Net een manier om voortdurend Geesvervuld te wees: Drink & drink & drink & drink alles wat van die HGees kom. Hou jou soveel as moontlik besig met die dinge vd Gees. Gee jouself oor, bely die geringste vorm van sonde sodra jy daarvan bewus word (moenie redeneer nie, maar BELY), spandeer tyd aan gebed, neem die Skrif op in jou geestelike bloedstroom. Fokus jou gedagtes op die dinge vd Gees. Dit moet ‘n lewenswyse word. Persoonlik: Net vier dinge wat werk om batterye te herlaai: Týd spandeer in gebed, deeglike sondebelydenis, lees vd Woord en aktiewe evangelisasiewerk.

Onthou: Geheim van Geesvervulde lewe = drink, drink, drink, drink, drink van die regte bronne – soveel as wat jy kan, elke dag.

Category Efesiërs

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)