Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

GENESIS-REEKS NO 26
Genesis 27: Die mens wik maar God beskik

Met Esau se samewerking, probeer Isak om God se bedoeling & Sy ewige voorneme – naamlik om Sy verbond deur Jakob te vervul en dat die Messias uiteindelik deur Jakob se linie gebore sou word – te dwarsboom.

En Rebekka word weer deur Jakob ondersteun om Isak en Esau te uitoorlê sodat Jakob sy eersgeboortereg – wat hy by Esau vir ‘n bordjie sop gekoop het – kon behou.

Die verbondsgesin is dus in twee faksies verdeel – en elke faksie word deur een van die ouers aangedryf wat sy/haar eie verwagting deur een van die twee seuns wil sien waarword – ten koste van die ander natuurlik.

Dis so tragies, maar dis so 100% aktueel vir ons in 2019. Kom ons kyk ‘n bietjie van naderby daarna:

1 Isak & Esau se sameswering (verse 1-4)
Wat soos ‘n paal bo water staan, is dat die Here lank vooraf aan Rebekka bekend gemaak het wat Sy ewige wil en doel met Esau en Jakob is, naamlik dat die oudste (Esau) die jongste sal dien (Jakob) (Gen 25:23). Van ewigheid af het God dit so beskik en gewil dat die verbondsbelofte vanaf Abraham deur Isak en Jakob sal loop. En nie deur Esau nie. Dis volgens God se uitverkiesing, sê Paulus in Romeine 9. En die klei vra nie vir die Pottebakker: “Waarom doen jy sus en so nie?”! Want die Pottebakker het die volste reg om met die klei te maak wat hy wil.

Die hele gesin het dus van die begin af geweet wat die Here se wil is, want Rebekka sou dit seer sekerlik vir Isak vertel het. En wat die Here God wil, dit gebeur, kom wat wil. Rebekka kon dit gebruik het as ‘n rede vir haar voortrekkery van Jakob. Jakob kon dit as ‘n rede aanvoer waarom hy Esau se eersgeboortereg vir ‘n bordjie sop gekoop het. Die mens sal mos graag die Here se Woord en beloftes inspan om sy eie sonde te regverdig.

Isak het weer probeer om – ten spyte van die feit dat hy geweet het wat die Here se wil is – nogtans vir Esau die seën van die eersgeborene te gee. Dit sou beteken dat – indien Isak slegs daardie woorde hardop uitgespreek het – dit werklikheid sou word – deur die Here se werking. Dan sou Esau die hoof van die gesin word ná Isak se dood en Esau sou geregtig wees op ‘n dubbele aandeel in die eiendom en geld en besittings. Hy sou ook die een wees deur wie God se verbondsbeloftes vervul word en die Messias sou uiteindelik deur hom gebore word. Die eersgeboortereg het ‘n spesifieke geestelike toespitsing gehad.

Esau was egter glad nie die Here se keuse nie. Voor sy geboorte het die Here reeds vir Jakob gekies. En gedurende sy lewe het Esau – nie net sy eersgeboortereg geminag en aan Jakob verkoop nie – maar met twee Kanaanitiese heidense vroue getrou. God se Raadsplan kon nooit deur so ‘n persoon vervul word nie.

Maar ten spyte hiervan, wou Isak die Here se planne deurmekaarkrap en vir Esau seën. En hy wou dit GOU doen. Hy was immers reeds 137! En hy wou dit in die geheim doen sonder Rebekka en Jakob in die nabyheid. En hy was bereid om saam te sweer. Hy wou Jakob totaal uitsluit. En Esau was bereid om die ooreenkoms met sy broer te ignoreer.

2 Rebekka en Jakob se teenaanval (verse 5-17)
Die Here se manier om vir Isak te tug en sy skelmstreke teë te werk, was om vir hom ‘n vrou te gee wat slimmer as hy is wanneer dit kom by misleiding. Rebekka het voorgekom as ‘n baie liefdevolle en getroue eggenoot, maar sy was ‘n meester wanneer dit kom by skelm-wees en sy sou alles doen om haar geliefde Jakob se saak te bevorder – selfs ten koste van haar man!

Rebekka het nie net toevallig gehoor en afgeluister wat Isak en Esau bespreek nie. In die Hebreeus sien ons dat dit haar gewoonte was om af te luister. Die saak het dus oor ‘n tyd lank aangekom en sy het deeglike tyd bestee aan haar plan om vir Isak sover te kry om vir Jakob te seën. Sonder enige teken van protes van Jakob se kant. Dis asof beide van hulle net nie omgee vir wat reg en verkeerd en wat moreel is en wat waarheid is en wat die Here se wil is nie. Dit gaan nie hier oor beginsels nie, maar oor wat die MENS wil hê. Wat REG sou wees, was dat Rebekka eerlik en openhartiglik met Isak moes gaan praat het en die saak in die Here se hande gelaat het. Haar optrede verraai haar gebrek aan vertroue in God se absolute soewereiniteit.

‘n Mens kan nie dink dat Rebekka se plan ooit sou kon werk nie. Hoe sou Isak nie agterkom dat Jakob dierevelle op sy arms het nie. En dat “Esau” se stem anders klink. Ensvoorts.

Ergste van alles egter: Wat Rebekka en Jakob nie aan gedink het nie, is wat die gevolge van hulle sonde sou wees indien die plan wél sou slaag – soos dit ook gebeur het! Hulle het nooit kon raai wat die konsekwensies sou wees nie. Die SLAAG van die plan het tot gevolg gehad dat Rebekka & Jakob vir altyd van mekaar geskei sou word. Sonde baar ALTYD die dood en vernietiging!

3 Isak glo die groot leuen (verse 18-29)

Hitler het geglo die leuen waarmee jy mense wil mislei moet ‘n GROOT leuen wees. Dit moet so ongelooflik onmoontlik wees, dat mense sal dink dit moet net waar wees! Dis byna wat Rebekka aan Isak gedoen het.

Behalwe vir die absurde velle oor Jakob se arms, lieg Jakob so skaamteloos vir sy pa. Een: “Ek is Esau u eersgeborene”. Twee: “Ek het gedoen soos pa my versoek het”. Drie: “Eet gerus van my wild”. Vier: “Ja ek IS Esau”. Vyf (die ergste): “Ek is so gou terug want die HERE het my laat geluk pa”. Nou verwag ‘n mens ‘n weerligstraal van die Here om Jakob uit te wis. Die vermetele leuenaar wat sy sonde verskoon deur te bely dat die Here saam met hom is. Byna soos die kerk soms sonde teen wil en dank wil regverdig en dan die Skrif en die Here se Naam daaraan koppel!

En dan word Isak deur sy neus gelei. Ja, deur sy neus! Die REUK van Esau gee die deurslag. En hy glo die groot leuen!

4 Isak leer en Esau brand (verse 30-40)
Die spanning loop hoog: Sal Jakob sy pa se ondervraging kan deurstaan? Isak se seën oor Jakob word uitgestel tot die laaste nippie. Sal Esau nie dalk by die vertrek ingebars kom nie – en Jakob geopenbaar word as bedrieër nie? En dan kry Esau die seën en God se belofte – van voor hulle geboorte – misluk en word nie vervul nie?

Uiteindelik word Jakob geseën en God se belofte word vervul. Maar Isak dink hy het uiteindelik vir Rebekka uitoorlê en vir Esau geseën.

En dan kom Esau die vertrek binne. Vol bravade. En dan die onbeskryflike ontnugtering by beide. Jakob het hulle bedrieg en die seën ontvang. Dat Isak nie dáár gesterf het nie, is ‘n wonder. Sy oë is skrikbevange en hy lê en bewe en ruk en pluk op die bed. Esau moes hom gedaan geskrik het.

Maar so het die Here alles volgens Sy belofte en Raadsplan gestuur. Hy inkorporeer selfs die mense se sondes by die uitvoering van Sy ewige plan. Isak wou alles aan Esau gee ten koste van Jakob. Toe gee hy alles aan Jakob ten koste van Esau.

Omdat Isak lynreg TEEN die geopenbaarde wil van God gegaan het, ontplof alles in sy gesig. En Esau moes leer dat daar in ‘n mens se lewe ‘n punt van geen ommekeer kom wanneer spyt nie jou verkeerde besluite kan omkeer nie. Hebr 12:17 sê Esau het met trane begeer om ook ‘n bietjie seën van sy pa te kry, maar hy kon nie. Dis soos wat alle verlore mense in die ewige hel sal skreeu en huil en smeek om hulle aardse lewe te kan omdraai, maar dit kan nie meer gebeur nie. Dis te laat.

5 Rebekka en Jakob betaal ‘n prys (verse 41-46)

Rebekka en Jakob moes duur betaal vir hulle suksesvolle plan. Geen mens op aarde sal ooit met ‘n glimlag wegstap van die eindgevolge van hulle sonde nie. Sonde is nie die moeite werd nie, want dit lewer nie dividende nie. So eenvoudig soos dit.

Rebekka se glimlaggie word sommer gou van haar gesig afgevee wanneer haar geliefde Jakob moet vlug en sy hom vir altyd verloor. Daar is geen aanduiding in die Skrif dat hulle ooit weer verenig was nie. Rebekka het gedink dat Isak sommer binnekort sou sterf en Jakob veilig sou wees, maar Isak het vir nog 40 jaar geleef (sien 35:28).

Jakob moes ook duur betaal vir sy sonde. Sy materiële gewin moes hy agterlaat en vlug. Hy moes sy geliefde moeder agterlaat. Sy siel was leeg en dood en koud. Sonde betaal nie.

6 Die boodskap vir ons
6.1 Ons sien ‘n prentebeeld van die Here Jesus in die manier waarop Jakob IN Esau se klere en hare en reuk die seën van sy vader Isak ontvang het. Jakob staan letterlik IN Esau voor Isak om die seën te ontvang wat hy nie verdien nie en wat hom nie toekom nie. Dis die enigste manier waarop enige sondaar die heilige God se onverdiende seën kan ontvang: IN Christus. Geklee in Christus se geregtigheid en heiligheid, is die sondaar vir God die Vader aanvaarbaar en buite Christus kan geen mens in God se teenwoordigheid staan nie.

6.2 Die absolute soewereiniteit van God waardeur Hy in volle beheer van die heelal is – selfs al probeer die mens Sy Raadsplan fnuik. Die mens maak planne, maar die Here rig sy voetstappe (Spr 16:9). Die mens se sonde kan nooit God se wil & Raad in die wiele ry nie. Die mens se sonde kan wel God se wil & Raad vervul. Die sondes van Isak, Esau, Rebekka, Jakob kon nie verhoed dat God se oorspronklike besluit uitgevoer word nie. Tewens, God het hulle sondes in diens geneem om Sy wil te laat geskied. Dit beteken nie sonde is goed of dat God die outeur van sonde is nie, maar dit beteken dat sonde nie die uitvoering van God se Raadsplan kan belemmer nie.

6.3 Ons leer ook iets oor sonde. Sonde het altyd skeiding tot gevolg. Dit skei mens en mens en dit skei mens en God. En indien daar nie versoening en vergifnis plaasvind nie, lei dit tot ewige skeiding.

6.4 Die mens is van nature verdorwe deur die sonde. Alle mense. Niemand spring vry nie. Die sonde manifesteer in die verwringing van menswees in elke area van die lewe: die emosies, die intellek, die wil. Die mens buite Christus se denke is verbuig sodat hy met die korrekte feite die verkeerde afleidings maak. Die enigste hoop vir die mens is om van Bo lewendgemaak te word en deur die Gees van Christus en die Woord van God beheers te word.

6.5 Dis moontlik om deur geloofsvertroue op Christus te leef op ‘n manier wat strydig met geloofsvertroue is!

Hebreërs 11:20 sê ‘n geweldige ding van Isak: “Deur GELOOF het Isak vir Jakob en Esau geseën”! Wat?! Was dit wat ons van Isak in Genesis 27 lees ‘n GELOOFSdaad? Was Isak nie eerder geestelik mislei en op ‘n dwaalweg nie?

Wel, kyk wat sê Hebr 11:31: “Deur GELOOF was Ragab nie uitgewis nie, nadat sy die verspieders weggesteek het.” Maar ons weet uit Josua 2 dat sy gelieg het oor die twee spioene. En sy het gelieg juis omdat sy geglo het dat die Here die enigste Here is en dat Israel Sy volk is en dat Hy Jerigo aan Sy volk sou gee. Haar leuen oor die verspieders is ‘n egte leuen en werklik sonde en dit word nie goedgepraat nie. Sy was geestelik mislei. Haar geloofsvertroue manifesteer dus deels in misleiding!

Dieselfde geld vir Isak. Hy was ‘n waaragtige ware gelowige. Jesus bevestig in Lukas 13:28 dat Isak in die koninkryk van God is. Hy het volledig op God se verbondsbeloftes vertrou. Hy het absoluut geweet dat die kind vir wie hy seën sou regtig deur die Here geseën wees. Dis juis omdat hy so vas hiervan oortuig was, wat hy bereid was om te bedrieg om vir Esau geseën te kry. Hy het dus die seën uitgespreek met die vaste vertroue dat die Here dit bevestig en sou laat waar word. In daardie sin het hy deur die geloof gehandel – soos Hebr 11 dit stel. Maar hoe krom en skeef kom dit in die praktyk na vore!

Is dit nie presies steeds so in 2019 in die lewens van opregte en toegewyde Christene nie? Ons korrupteer soms dieselfde Evangeliewoord waarop ons regtig vertrou. Ons korrupteer dit met ons metodes en maniere van doen. Ons doen soms verkeerd JUIS omdat ons die evangelie glo! Tot watter selfondersoek behoort dit ons nie te bring nie!

6.6 Jakob se etiek het veel te wense oorgelaat. Vir hom was dit belangriker of iets WERK as of dit REG & WAAR is. Hy gryp sy ma se plan aan, want dit klink prakties haalbaar en werkbaar en sal nie negatiewe konsekwensies hê nie. Maak nie saak of dit reg is en in lyn met die Here se Woord en wil nie.

‘n Mens kan dit toepas op – byvoorbeeld – die manier hoe baie hedendaagse belydende Christene met iets soos seksualiteit omgaan. Die vraag is dikwels nie wat waar en reg is en wat die Here daarvan sê nie, maar of daar enige negatiewe konsekwensies sal wees en of dit reg en goed voel.

Category Genesis Reeks

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)