Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 23
Wat dink jy van die stelling: “God red nie gelowiges nie”? Dit klink darem baie verkeerd. Red God dan nie juis gelowiges nie? Red Hy dan nie ‘n sondaar wat glo nie? Red Hy dan nie ‘n mens ómdat jy glo nie? Red Hy nie ‘n mens op grond van die geloof nie? Moet ‘n mens nie eers glo nie? Sodat die Here kan sien dat jy probeer? Romeine 5:4 slaan die boom onder ons uit. Die Apostel sê prontuit: “God regverdig die goddeloses”. God red Sy mense (diegene wat voor die skepping verkies is) terwyl hulle goddeloos is. Dit het in beginsel op Golgota gebeur. Toe Jesus op Golgota gesterf het, was al Sy mense nog totaal goddeloos. Dáár het Hy hulle skuld volkome betaal. Hulle rekening is skoongevee. Die profeet Sagaria sien in 5:5-11 ‘n gesig van ‘n mandjie wat stampvol is van almal se sondes. Soos ‘n vuilgoedmandjie. Binne in die mandjie sien Sagaria ‘n sedelose vrou. Sy versimboliseer die magdom sondes wat die Here in die mandjie geprop het. Dis alle gelowiges s’n. En dan verseël die Here die mandjie met ‘n looddeksel. Soos ‘n lyk van iemand wat aan ‘n dodelike aansteeklike siekte gesterf het. Dit wys hoe die Here geheel en al met die sonde klaargespeel het. Maar, dis nie al nie. Die mandjie word weggeneem uit die beloofde land na Babel. Babel was die simbool van die plek van sonde. Daar word die mandjie neergesit om nooit weer gehaal te word nie. Dit is presies wat op Golgota gebeur het. God die Vader het letterlik al die sondes van almal wat ooit tot geloof sou kom, in die bedompige graf van Jesus laat agterbly nadat Hy opgestaan het. Dit alles het Hy gedoen terwyl hulle nog goddeloos was. Dit is so verbasingwekkend dat dit ongelooflik is. Die kerkgeskiedenis wys vir ons hoe moeilik dit nog altyd vir mense was om dit net te vertrou. Dink hoe het Luther geworstel om net sy hand uit te steek in vertroue. Maar, toe Luther eers gesnap het God hom gered het IN sy goddeloosheid en hy plaas sy vertroue daarop oor, toe het blydskap en dankbaarheid en toewyding in sy siel ingestroom. Ons hoef nie vooraf in onsself ‘n goeie rede te vind waarom God ons moet begenadig nie. Dan sal ons nooit tot rus kom nie. Stel jou voor Paulus sou in Rom. 4:5 gesê het: “ God regverdig die vromes” – wanneer sal ek dan nou ooit genoeg vroom wees? OF: “God regverdig die gelowiges” – hoe gaan ek my geloof goed genoeg kry? OF: “God regverdig die wat genoeg sondebesef het” – Wanneer is genoeg? Nee, terwyl Sy uitverkorenes nog goddeloos is, het Hy die saak reeds uitgemaak op Golgota. God plaas Jesus se volpunte bo-aan ons vraestel. Wanneer? Toe Jesus gesterf het en opgestaan het. En wanneer ervaar ek dit en word ek dit persoonlik deelagtig? Wanneer ek tot bekering kom en God begin vertrou daarvoor. In die prediking en sakramente kom die Here na my toe en Hy sê vir my reguit: “Jou sondes is jou in Christus se offer vergewe”. Vertrou ek dit, deel ek daarin. Niemand gaan outomaties hemel toe nie. Net diegene wat die Here se vryspraak in die geloof aanneem. Maar dit is nie die geloofsvertroue wat red nie, dit is dit waarop die geloofsvertroue vertrou wat red – en dit is Jesus se volkome geregtigheid wat God aan my toereken asof dit my eie is! As God Christus se slaagsyfer aan jou toereken, is dit so goed asof jy nooit sonde gedoen het nie.

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 23

59 Vraag: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo? Antwoord: Dat ek in Christus voor God geregverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe is (a) >> (a) Hab 2:4; Rom 1:17; Joh 3:36.

60 Vraag: Hoe is jy regverdig voor God? Antwoord: Slegs deur ‘n ware geloof in Jesus Christus (a); so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie (b) en dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is (c), God nogtans (d) aan my sonder enige verdienste van my kant (e), uit louter genade (f) die volkome genoegdoening (g), geregtigheid en heiligheid van Christus skenk (h). Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het (i). Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met ‘n gelowige hart (j) aanneem. (a) Rom 3:21, 22, 24; 5:1, 2; Gal 2:16; Ef 2:8, 9; Fil 3:9. (b) Rom 3:9. (c) Rom 7:23. (d) Rom 4:4; 2 Kor 5:19. (e) Tit 3:5; Deut 9:6; Eseg 36:22. (f) Rom 3:24; Ef 2:8. (g) 1 Joh 2:2. (h) 1 Joh 2:1. (i) 2 Kor 5:21. (j) Rom 3:22; Joh 3:18.

61 Vraag: Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is (a). En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie (b) >>>> (a) 1 Kor 1:30; 2:2. (b) 1 Joh 5:10.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)