Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 24

In Sondag 23 HK het ons met groot verbasing geleer dat God ons vryspreek terwyl ons nog goddeloos (Rom 4:5). Dit is die radikaliteit van Sy genade. Dat Hy NIKS van ons in ag neem wanneer Hy ons geregverdig verklaar nie. Hy neem net ons sonde in ag! Wanneer ‘n mens hierdie boodskap hoor, is daar iets in jou binneste wat daarteen skop. Jy kan dit eenvoudig nie glo nie. Jy dink allerhande redes uit waarom God se goedheid nie so goed kan wees nie. En dit is presies waarby Sondag 24 aanhaak. Sondag 24 gee drie sulke “verskonings”. Drie sulke “redes” of “teenargumente” waarmee ons menslike hart terugkap en waarmee ons wil “bewys” dat die Here ons onmoontlik nie kan regverdig maak sonder om ons goeie werke in ag te neem nie. Die “ja, maar..” teenargumente. Eerste argument: “Maar” waarom kan ons goeie werke dan nie vir ons punte tel (of net ‘n bietjie punte tel) nie?” Waarom kan ons beste goedjies nie die toets deurstaan by die Here nie? Waarom is SLEGS Jesus se kruisdood en opstanding ons redding? Werk dit dan nie so dat Jesus aanvul waar ons tekortskiet nie? Ons doen ons bes en Hy doen die res? God help diegene wat hulleself help? Werk dit dan nie so nie? Ja, natuurlik vertrou ek op Christus, maar ek moet TOG OOK NOG my beste probeer doen om in Sy goeie boekies te kom. Hoeveel gelowiges is versot op Oswald Chambers se dagstukkieboek: “My allerbeste vir die Allerhoogste.” Dit klink vroom. Tog is dit in stryd met die Evangelie. God begeer nie ons allerbeste nie! Hy wil hê ons moet uit Sy beste leef terwyl ons erken dat ons bankrot is. Hy wil hê ons moet leef uit Christus. Die loot moet rus in die wingerdstok. Die wingerdstok dra self vrug deur die loot. Waarom? Want, ons beste slaag nie voor ‘n heilige God nie. Waarom? Want dit wat voor ‘n heilige God wil slaag, moet 100% perfek wees. Onthou: ons het met GOD te doen!! Slegs volmaakte geregtigheid slaag voor Hom. En ons beste werke is nog steeds onvolmaak (Jes 64:4). Somtyds dink ons die Here sal ons straf oor ons slegte sondes. Maar eintlik kan Hy sommer ons beste werke kan neem en ons daaroor straf!! So heilig is Hy. AL wat kan slaag by God is Sy eie Seun Jesus Christus se verdienste. Die wingerdstok self. Ons mag net aan Hom kleef. As ons roem, mag ons net in Hom roem. Dit is hoe ‘n ware geloof praat. Die tweede teenargument waarmee ons wil terugkap is wanneer ons die Bybel oopslaan en sê: “Maar hier staan dan op sovele plekke dat die Here ons goeie werke gaan beloon. As Hy dit gaan beloon, dan IS dit mos iets wat punte tel”. Natuurlik is dit waar dat die Bybel dikwels oor LOON praat. Hy sal die lewe wat ons met Hom geleef het inderdaad beloon. Dink maar aan: Openb 22:12: “Kyk Ek kom spoedig en My loon is by My..” Maar, dit is genadeloon. Dit is loon wat Hy gee op die vrug wat Hyself deur ons gedra het. Die vrug wat die loot dra is nie die loot se vrug nie! Dit is die wingerdstok se vrug wat deur die loot vloei. Hoe wonderlik dat die Here vir ons beloon vir dit wat Hyself gedoen het!! Dit is nie die loon van verdienste nie. Dit is genadeloon waarmee Hy ons eerder wil bemoedig en aanmoedig om nie moedeloos te word en uit te sak nie. Die derde teenargument is : “MAAR sal ons nie sorgeloos word as ons goeie werke (wat ons regverdigmaking betref) geen punte tel by die Here nie? Sal ons nie dan maar in sondes leef en agteroorsit en niksdoen nie? Die wingerdstok en loot gee daarop die antwoord. Dit is ONMOONTLIK dat die loot–in-die-wingerstok nie vrug SAL dra nie. Want, die wingerdstok produseer die vrug, nie die loot nie. Dit is die hele antwoord op hierdie vraag: “Indien die Here nie my allerbeste vra nie, moet ek dan nie my allerbeste gee nie? Moet ek agteroor sit en wag dat Hy nou maar doen soos Hy wil? Alles kom mos van Hom af..”. Nee, ek moet van my allerbeste vergeet en uit Jesus Christus leef! Die loot bly in die wingerdstok! Solank ek konsentreer op my allerbeste wat ek moet gee, bly ek die heeltyd met myself besig. Maar wanneer ek die geheim leer om uit die wingerdstok te leef, dan SAL daar vanself vrugte kom. Dan sal die wingerdstok Sy lewensap deur my laat vloei. Dan sal daar goeie werke kom. Maar, dit is deur Hom. Dit is Syne. Wie dus wil roem, moet in die HERE roem!

HEIDELBERGSE KATEGISMUS SONDAG 24

62 Vraag: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ‘n deel daarvan wees nie?

Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem (a) en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is (b) >>>> (a) Gal 3:10; Deut 27:26: (b) Jes 64:6.

63 Vraag: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee (a) >> (a) Luk 17:10.

64 Vraag: Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat ‘n mens wat deur ‘n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie (a) >> (a) Matt 7:18; Joh 15:5.

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)