Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tafelberg Gemeente: Paasfees 2020
Lewe uit die dood
Numeri 17

Wat dink u is die kernwaarheid van die hele NT? Van Mat 1:1 tot Open 22:21? Wat behéérs die hele NT? Wat gee (bv) aan Handelinge sy vuur/vonkel/vlam? Die skokkende antwoord is: die kern vd evangelieboodskap is níé die kruisdood vd Here Jesus nie. Die kern is die feit dat Jesus léwe. Die lewende, opgestane Jesus gee aan die NT sy vlam/krag. Dít is waar die krag vd kruis lê. Dit is waar die kruisdood van Jesus sy geweldige krag vandaan kry. Die feit dat hierdie doodgemaakte Jesus nie dood gebly het nie, maar vir ewig lewe.

Kyk net mooi wát was die boodskap wat in Handelinge die wêreld verower het en Jerusalem op sy kop gedraai het. Níé dat Jesus vir die mense gesterf het nie, maar wel dat Jesus uit die dood opgestaan het. Dis die kragtigste boodskap wat die menslike tong kan verkondig.

Met alle respek gesê: Wat sou dit baat dat God Sy Seun as ewige offer op die altaar sou lê en wat sou dit baat dat Sy Seun ‘n versoening vir ons sonde is, maar daardie Jesus léwe nie om dit wat Hy verwerf het te kan implimenteer in mense se lewens nie? Wat help dit dat God soveel moeite kom doen het om die verlore mens terug te bring, maar Hy gaan nie dwarsdeur die dood en vernietig die mag vd dood nie? Wat help dit dat God nie voluit deurgaan met Sy verlossingsplan vir hierdie wêreld nie? Dáárom kom God en Hy wek die Here Jesus op sodat dít wat Jesus verwerf het op die kruis op Goeie Vrydag ‘n praktiese realiteit in 2020 in ons lewens kan word. Dit is die blye boodskap van Paasfees – God het nie halwe werk kom doen nie. God het deurgegaan tot anderkant die laaste vyand – die dood. Dis die boodskap van Paasfees op 12 April 2020. Jesus leef. Jesus is ‘n realiteit. Sodat jou en my lewe kan verander. Sodat ons die grafdoeke kan afskud. Sodat ‘n persoonlike verhouding moontlik is. Sodat ons in Sy direkte teenwoordigheid kan leef 24 uur van elke dag.

En weet u wat is vir my so wonderlik? Hierdie dinge het nie per ongeluk/ toevallig plaasgevind nie. Die opstanding van Jesus was in die hart van God van alle ewigheid af. Daarom het die hele OT daarvan vooruitgespreek in prentebeelde. God het maar net gedoen wat Hy vooruitgesê het Hy gaan doen. Die opstanding van Jesus is stewig geanker in die OT.

Dink aan die magtige Jesaja 53. Die klassieke profesie van Jesus se sterwe – gemaak 700 jaar voordat dit vervul is. Dieselfde Jes 53 praat egter ook van Jesus se verhoging. Vers 13: “Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word.” En vers 10: “Hy sal ‘n nageslag sien.”

Dink ook aan Levitikus 23 waar die groot jaarlikse feeste van Israel beskrywe word. Ook hier word die opstanding versinnebeeld deur die Fees vd Beweegoffer én selfs die spesifieke dag vd week waarop dit sou gebeur, word voorsê. Die volk moes jaarliks, ná die oes wat die Here gegee het, die eerste gerf wat ge-oes is na die priester bring. Dan moes die priester die gerf voor die aangesig vd Here beweeg. Vers 11 sê wánneer: die dag ná die Sabbat. Die Sondag dus. Jesus sou die eerste gerf wees. Die eerste uit die dood.

Numeri 17 bevat ook ‘n heerlike profesie van Jesus se opstanding. 12 kieries word voor die Here se aangesig neergelê. Elkeen van hulle is dood en leweloos. Dis hout kieries. Oornag gebeur daar egter ‘n absolute wonderwerk. Aäron se kierie/staf bot en bloeisels verskyn en dit dra vrug. Geen oog het gesien hoe dit gebeur het nie. Toe Moses die oggend daar kom, ontdek hy net hierdie getuienis van lewe-uit-die-dood.

Die volgende ding wat Moses doen: hy wys die staf vir al die Here se mense. Die wonderwerk vind plaas waar geen getuies teenwoordig is nie, maar daarná sien baie getuies die staf wat gebot het.

Daardie staf het aan Aäron behoort omdat God hom gekies het. Die lewende staf is toe in die verbondsark voor God se aangesig neergelê om altyd daar te bly.

Op Paas-Sondag het God die wonder gedoen sonder dat enigiemand gesien het hoe dit gebeur. Jesus het uit die dood opgestaan. Die vroue het net vroegoggend die getuienis daarvan ontdek. Láter is die wonder deur baie (meer as 500) getuies aanskou (1 Kor 15). Hulle het almal die lewende Jesus ná Sy opstanding gesien.

Maar luister nou baie aandagtig: Aäron se staf het lewend geword as bewys dat Aäron deur God gekies is. Net so: deurdat Jesus lewend geword het, het God bewys dat Hy vir Jesus gekies het. En nét vir Hom. Nie enige godsdiensleier nie. Nie Boedha nie. Nie die New Age godsdiens nie. Nie Oosterse gelowe nie. Romeine 1:4: “God het met krag verklaar dat Jesus die Seun van God is -deur Sy opstanding uit die dode.” God het met krág verklaar: Jesus is die Seun v God. Hy is die Messias. Hy is die Redder. God het met krag verklaar dat Hy vir Jesus 100% aanvaar. Dat nét Jesus die enigste weg na die hemel is. Dat ‘n mens nét in Jesus gered kan word.

En net soos Aäron se lewende staf voor God se aangesig neergelê is om daar te blý, net so is die opgestane Jesus opgeneem in heerlikheid en sit Hy op die troon om vir ons in te tree.

Wanneer u hierdie waarhede so uit die Skrif hoor, wil ek u ‘n persoonlike vraag vra: Ráák hierdie dinge regtig u eie persoonlike lewe? Ráák dit u eie lewe dat Jesus Christus ‘n lewende werklikheid is? Toe die boodskap vd Opgestane Jesus destyds in Jerusalem verkondig is (Handelinge) was die hele stad in rep en roer. Die léwende Jesus, wat deur Sy pinkstergees teenwoordig is, het mense se lewens diepgaande beïnvloed. Soveel so dat die diep godsdienstige en selfgeruste Cornelius en Lydia tot kragdadige redding gekom het. Diep godsdienstige mense het ewe skielik met skok ontdek dat hulle nooit waarlik wedergebore was nie (Hand 10, 16). Só is lewens aangeraak dat fisies siek mense – vir wie daar geen hoop meer was nie – genees is, oombliklik (Hand 3). Soveel so dat mense se besittings nie meer vir hulle belangrik was nie (Hand 2). Soveel so dat mense hulle vrees vir mense verloor het (Hand 4). Soveel so dat klein sondetjies groot sondes geword het én geoordeel is (Hand 5). Soveel so dat Stefanus sy vrees vir die dood verloor het (Hand 7). Soveel so dat gebed ‘n realiteit geword het en God kragtig verhoor het (Hand 12). Soveel so dat mense bereid was om hulle duur towerboeke in die openbaar te verbrand (Hand 19). Soveel so dat mense openlik na Jésus gepraat het.

Hoe op aarde is dit moontlik dat ons in die opgestane Jesus kan glo, maar ons sien niks vd resultate in ons lewens nie? Iewers mis ons dan iets. Iewers verstaan ons nie waaroor dit gaan nie. Indien ons gekonnekteer is met die die lewende Here Jesus, sal daar ‘n rewolusie van Gods genade ontketen word. Sal ons vrykom van inwonende sonde. Sal ons geestelik groei. Sal daar verdieping plaasvind. Sal ons vrykom van slegte gewoontes. Sal ons dinamiese getuies vir Jesus wees. Sal ons wonderwerke sien gebeur. Sal ons baie mense sien wat oorloop van Jesus Christus. Sal ons gebedskamer die mees populêre plek in die gemeente word.

Laat ons vanoggend huistoe gaan en gaan bedink watter geweldige implikasies dit vir ons lewens behoort te hê dat Jesus lewe. Geweldige implikasies.

Dit sal so wonderlik wees indien ons vanoggend net onsself kan oopstel en oorgee aan die lewende Jesus. En verwág dat iets gaan gebeur. In suiwere geloof: boedel oorgee aan die lewende Jesus.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Paasdienste 2020

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)