Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

Tema: Geestelike welvaart
Skrif: Psalm 1

Vandat ‘n mens ‘n Christus-gelowige geword het, is jou verlange na ‘n dieper wandel met God & om geestelik te groei. Dis byna soos ‘n pasgebore baba wat na melk dors en wat net een doel het en dit is om te groei. Dis ‘n teken dat weergeboorte inderdaad plaasgevind het. Jou lewensgerigtheid het in beginsel verander.

So is die Christus-gelowige: Die begeerte om ‘n boom te wees wat by waterstrome geplant is en wat vrug dra en waarvan die blare nie verlep nie.

Die lewendmaking wat God verrig het, keer ‘n mens se hele lewensingesteldheid handomkeer om. Jou lewenspassie & dors word nou om met God te wandel en geestelik te vorder. So iets is menslik onverklaarbaar en onmoontlik om na te boots. Dit kom regtig van BO – dis al verklaring wat daar is.

Vraag is: Hoe? HOE vorder jy geestelik? Wat is die sleutel tot geestelike vordering? Die goeie nuus is: dis ‘n oop geheim en staan reeds in Psalm 1.

Psalm 1 gebruik egter nie die begrip “geestelike groei” nie, maar wel “om geseënd te wees” (v1). “Geseënd” beteken om bewus te wees van die Here se teenwoordigheid in alle omstandighede en bewus te wees dat Sy guns op jou rus en daarom vrede & blydskap te hê. Die sleutel daartoe is (vlgs Ps 1) om in die Here se Woord behae te hê en doelbewus jou gedagtes voortdurenddeur met die Woord te vul. Jou lewe word sodoende ‘n boom wat vrug dra.

Aan die begin van 2021 dink ons tog op ‘n manier oor die vraag HOE ons die nuwe jaar moet benader en HOE ons die jaar sal deursien terwyl ons noodgedwonge binne die gevaarsone leef van ‘n dodelike siekte wat ons kan opdoen. Diep innerlik weet ons almal dat menslike middele tekortskiet. Die enigste manier waarop Christus-gelowiges 2021 kan aanpak en deurleef is deur die krag van God die Heilige Gees. Die lewensap van die wingerdstok moet deur die lote vloei. En dit is waarom Psalm 1 belangrik is, want Psalm 1 wys vir ons die praktiese manier waarop God se krag en wysheid in ons woon, naamlik deurdat ons Woordvervuld bly.

Wat ons nie moet miskyk nie, is dat Psalm 1 ‘n prentjie is van ons Here Jesus self – al staan Sy Naam nie hier nie. Die ganse OT is tewens ‘n prentebeeld van Hom vlgs Joh 5:39 & Luk 24:27.

Wat ons ook in gedagte moet hou is dat die krag – wat veroorsaak dat óns geestelik oorwinnend kan groei – geleë is in die feit dat Jésus as werklike mens-nes-ons op aarde was (Filip 2:6-7). 1 Tim 3:16 sê dat die sleutel tot óns geloofsgroei & godsvrug is die feit dat Jesus in ons menswees ingekom het. Jesus het in elke opsig met óns menswees op aarde geleef (Hebr 2:17) en in ons menswees het Hy presies dieselfde godsvrug uitgeleef het as waartoe Hy ons roep om te doen en daarom kan ons dit doen omdat Hy dit gedoen het en ‘n mens nes ons was en steeds is. Onthou die Heilige Gees verander ons meer en meer om soos Jesus te lyk (2 Kor 3:18). Daarom sê 1 Joh 2:6 dat ons moet leef soos Jesus geleef het. Want dieselfde krag van die Gees wat in Hom gewerk het, werk in die kind van God (Efes 1:20).

Jesus was in ons menswees op aarde en in ons menswees het Hy Psalm 1 vervolmaak. M.a.w. Jesus het van kleins af die Bybel ingedrink en dit deel van Homself gemaak en daarom kan ons dit ook doen. Jesus was alles wat in Psalm 1 staan en Hy was ‘n mens presies soos ons, buiten die sonde (Hebr 4:15). Ons kan daarom in Sy voetspore loop (1 Pet 1:21) en ook die Skrif deel maak van ons gedagtes & innerlike mens en vrugbare bome wees met blare wat nie verlep nie.

Was daar ooit ‘n mens op aarde wat vers 1 se “geseënd wees” perfek beleef het? God se guns elke oomblik geniet het? Blydskap ervaar het? Wat nooit een oomblik gewandel het in die raad & advies vd ongeredde wêreld nie? Wat nooit vir ‘n oomblik op die pad van sondaars gestaan het nie? Wat nooit tussen die spotters gesit het nie? Wat vreugde in die Woord gevind het en dit dag & nag oordink het? Wat op 12 jarige ouderdom die Bybel geken het en verkies het om daagliks in byeenkomste te wees waar die Woord verkondig word? Wie se gedagtegang so deurdrenk was met die Skrif dat Hy selfs by Sy dood die Skrif kwoteer? Wat ‘n vrugbare boom was? Van wie gesê kan word dat Hy voorspoedig is in álles wat hy aanpak? Was daar ooit so iemand? Ja. Jesus van Nasaret. Maar onthou: Hy was dit in ú & my menswees & vlees sodat u & ek dit ook kan wees – ingesluit by HOM!

Wat in Psalm 1 staan is dít: Elke verloste mens (nie ALLE mense nie, maar diegene wie verlos is in Christus) besit in Christus die vermoë om geestelike welvaart te beleef én geseënd te wees in álles wat jy doen, mits jy twee goed gelyktydig doen: 1) NEE sê vir die afwaartse glybaan waarop die onverloste mense loop en 2) met die Woord vd Here omgaan, dit liefhet, dit deelmaak van jou denkpatrone. Dan is jy geseënd, is jy ‘n vrugbare boom en kan jy weet dat die Here oor jou lewenspad waak (v6). Ek dink dit is die wenresep vir God se mense in 2021.

Die enigste alternatief is die glybaan van die onverloste wat afdraende loop na die verderf. Gaandeweg loop hy afwaarts. Mens sien dit in v 1 (in Hebreeus) in die werkwoorde: Loop, staan, sit. Jy sien dit ook in die naamwoorde: boosdoeners (die wat nie leef soos hulle veronderstel is nie), die sondaars (die wat leef soos hulle nie veronderstel is nie), die spotters (die afvalliges). Die boosdoeners práát nog net, maar die sondaars is aktief op die afdraende pad en by die spotters is dit ‘n lewenswyse. Stelselmatige afwaartse spiraal.

Dit is hoe geestelike afkoeling altyd werk. Dit gebeur byna ongesiens en met verloop van tyd. Gaandeweg verloor jy jou geestelike skerpkant. En dit is gevaarlik, want volgens vers 4 sal jy soos kaf weggewaai word. En volgens vers 5 sal jy nie jouself in die oordeel kan handhaaf nie.

Eintlik praat Psalm 1 die tipe taal wat die hele Bybel praat: dis óf, óf. Daar is nie middeweë nie. Geen grys areas nie. Geen neutraliteit nie. Jy kan nie louwarm/matig wees nie (Open 3:16). Dis óf koud óf warm. Die mens wat nie brandend vir Christus is nie, het geen reg om op die titel “Christen” aanspraak te maak nie. Ja, ware Christene gaan ook deur baie oppe en affe, maar kan nooit in die koue BLY nie, maar beur altyd weer terug na die hitte en die gloed en passie wat God se Gees skep.

Kyk maar mooi na Psalm 1. Hy sien nie 3 groepe van mense nie: koud & warm asook ‘n 3de tussen-in tipe nie. Binne die konteks van Psalm 1 kan jy nie sê: “Ek ís regtig ‘n kind vd Here. Ek het ‘n getuienis. Maar ek het teruggesak. Ek is louwarm. Ek is vriende met die wêreld. Ek sit in die kring van die spotters.”

Binne die konteks van Psalm 1 is só iemand glad nie ‘n Christen nie. Wie nie ‘n aan-die-brand Christen is nie, is glad nie ‘n Christen nie! En die Christen wat nie aan-die-brand is nie, kan nooit met so ‘n toestand volstaan nie, kan nie dit verduur nie en wil nie eers daaroor praat nie.

Psalm 1 ken slegs 2 groepe: diegene wat die Woord liefhet, wat nee-sê vir die afwaartse glybaan van die wêreldse mens, wat vrug dra, wie se blare nie verlep nie en oor wie se pad die Here waak en wat welvarend is in wat hy/sy ookal doen.

Tussen hakies: Nie “welvarend” soos die wêreld dit sien nie. Nie oornag ‘n multimiljoenêr nie. Nie noodwendig op van ‘n D-gemiddeld na A-gemiddeld in Matriek nie.

Hoe weet ‘n mens dan of jou besigheid geseënd is (in terme van Psalm 1) en of jy ‘n geseënde student is en of jou verhouding met iemand geseënd is? Wanneer is jy welvarend (v3)?

Natuurlik seën die Here ook jou sekulêre bedrywighede, maar die eintlike teken van welvaart is dat die sekulêre goed wat jy doen aangevuur word deur Geesvervulde geestelike lewe, familielewe, gemeentelike lewe – en nie andersom nie.

Jy kan ‘n topstudent kry of ‘n top besigheidsman, wat nie noodwendig Psalm 1-geseënd is nie. Die oomblik wanneer jou verhouding met iemand/ besigheid/ studies jou op die afwaartse glybaan sit, en nie jou geestelike lewe versterk nie/nie jou aptyt vir die Here se gemeente bevorder nie en jou aptyt vir die Woord afplat, is daar fout.

Kyk maar: die fout lê altyd daarin dat jy nie jouself dissiplineer om voortdurend gevul te wees met God se gedagtes – soos dit in die Bybel staan – nie. Die Woord lê eenkant.

Iedergeval: Dit is die eerste groep wat Psalm 1 ken: die mense wat met die Bybel getroud is.

Die enigste ander groep is diegene wat innerlik gril & giggel vir die gedagte om met die Bybel getroud te wees en hulself iewers op die afwaartse spiraal bevind, vir wie die Woord tweede viool speel. Mense wat soos kaf weggewaai sal word en nie in die oordeel staande sal kan bly nie. Dit is wat Psalm 1 swart op wit leer. Dit is dit. Daar is geen 3de groep nie.

Gemeente: Die Gees van die Here sê vir ons vanoggend: daar is nét hierdie 2 groepe mense.

Maar kom ons sluit met die positiewe plofkrag van Psalm 1. En kom ons wees ‘n bietjie prakties.

Die positiewe plofkrag van Psalm 1 is dat, wanneer ‘n mens die Woord liefhet en doelgerig jou denke volmaak met die Skrif & toelaat dat jou gedagtes daaraan kou ….. (byna soos ‘n koei wat soveel as moontlik gras eet en dan – later, wanneer alles rustig is – dit opbring en herkou) ….. só kom God se krag in ‘n mens se lewe – deur jou kén van die Skrif (Mark 12:24).

En Paulus stel dit as ‘n OPDRAG aan elke gelowige om toe te sien dat die Woord ryklik in jou woon (Kolos 3:16). Dink ook maar aan Ps 119:11 – “Ek het U Woord in my hart gebêre.” Dis iets wat ons doelgerig moet dóén. Dit kos dissipline. Jy kan nie ‘n dissipel (volgeling) van Jesus wees sonder dissipline nie. “Dissipel” & “dissipline” is presies dieselfde woord. Met daaglikse dissipline moet ek myself vul met die Woord. Vir my persoonlik, is dit een van die moeilikste dissiplines om vol te hou.

Hoe? ‘n Praktiese wenk. Sorg dat u tydig & ontydig Bybel lees en moenie rondspring in die Woord nie, maar lees ‘n bepaalde boek op ‘n slag. Kry dan vir uself ‘n notaboekie waarin u gedeeltes neerskryf wat tot u spreek en wat u graag sou wou onthou. Vul hom daagliks aan. Neem dan die notaboekie met u saam waar u ookal gaan. En wanneer daar ookal ‘n geleentheid is, gaan hom oor & oor deur.

Byvoorbeeld in die motor vir wanneer daar in druk verkeer stilgestaan word. Of die dokter se spreekkamer. Werk deur die notaboekie terwyl die ketel kook of terwyl u wag om die kos uit die oond te haal.

Ons beskik oor ‘n klomp tyd per dag wat ons niks doen nie of wanneer ons gedagtes net betekenisloos ronddwaal. Jy kan nie altyd jou Bybel met jou saamdra nie, maar die notaboekie wél.

Ek dink hier in besonder ook aan Christen-gesondheidswerkers wat tans onder bo-menslike omstandighede werk. Tydens af-oomblikke: vul doelbewus jou denke met dinamietkrag – die Woord van God. Neem jou notaboekie oral saam en bekyk dit gereeld en vul jou denke met die Skrif.

Gaandeweg kom jy in die gedissiplineerde patroon om die Woord in te neem. Jy begin gefokus leef. En wonderlike dinge begin gebeur: Jy kom agter dat jou gedagtes later vanself telkens terugkeer na die Skrifte. Jou innerlike mens word meer en meer gevul met bonatuurlike hemelse Goddelike gedagtes. Dit wat jy dink & praat word al hoe meer suiwer. Jy beskik al meer oor wysheid in allerlei situasies. Jy kry makliker oorwinning oor sonde. Jou geestelike onderskeidingsvermoë ontwikkel. Jou aptyt vir wêreldse goed neem drasties af, want jy het die kosbare pêrel gevind wat baie meer waarde as enigiets het (Mat 13:46).

Waar jy voorheen soveel aptyt gehad het vir betekenislose & inhoudlose dinge, ontdek jy dat jou hart meer en meer na iets beters & diepers verlang. ‘n Dorstigheid ontstaan in jou binneste wat jy nooit voorheen geken het nie. ‘n Mens wat net 3 minute Bybellees in oggend & aand, sal nóóit hierdie tipe lewe ken nie. Jy moet die Psalm 1-dissipline aankweek en die Skrif opneem in jou denke en daaroor nadink en daaraan kou. Dan neem die krag van God eenvoudig van jou besit. En min dinge kry jou onder.

Waak daarteen dat u gedagtes net sinneloos & betekenisloos ronddwaal of met allerlei oppervlakkighede besig is. Elke keer wanneer u agterkom dat u gedagtes so ronddwaal, bring hulle met ‘n ferme wilsbesluit terug na die Here se gedagtes. Ek probeer dit talle keer per dag doen.

Die wonderlike is dat ‘n mens dan die stem van die HGees al hoe meer & beter hoor, want Hy praat deur die SKRIF. Dink hoe misrabel is dit om net altyd die stem van jou eie innerlike te hoor asook die stemme/opinies van ander mense! En dit terwyl jy in ‘n ander dimensie kan leef, waar jy die stem van die Here kan hoor. Dit is net eenvoudig ‘n ander soort lewe!

Dink aan die volgende kontras: Jy oordink die rykdom van waarhede in (byvoorbeeld) Openbaringboek, gevul met hoop & krag en goddelike lewe.

Of: jy bekommer jou oor jou finansies/ top oor so-en-so wat jou te ná gekom het/ ekonomie is so-en-so/ Malema het dit-of-dat gesê/ of jy top oor jou vrese om dalk Covid op te doen… Gevolg: Innerlike doodsheid.

Ek wil u in die Here se Naam kom uitdaag om werklik ernstig te raak oor hierdie saak, hier aan die begin van 2021 wat beloof om ‘n stamperige rit te wees. En om VANDAG te begin om iets daadwerkliks te dóén om die Skrif lief te kry en deel te maak van u sisteem. En moenie ontmoedig word nie.

U sal agterkom dat die bose u met alle mag teenstaan. En hy sal mense & omstandighede gebruik om dit te doen. Maar moenie moedeloos word nie. Druk deur. Volgens Efes 1:21 is álle magte aan Jesus onderworpe.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Psalms

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)