Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA-REEKS NO 8
Sagaria 5 > DIE VROU IN DIE MANDJIE EN DIE BOEKROL WAT VLIEG

‘n Mens kan jou kwalik voorstel hoe geweldig moeilik dit vir daardie klomp Jode moes wees toe hulle uit Babilon terugkeer ná 70 jaar ballingskap en sien hoe hulle drome en hoop net eenvoudig disintegreer. Dink hoe moedeloos hulle moes wees.

Nou was dit reeds ongeveer 18 jaar later en die tempel is nog nie eens herstel nie. Die funksionering van die tempel was dus daarmee heen. Hulle het aanmoediging en geestelike herlewing baie nodig gehad.

Iewers in Februarie 520vC (519vC volgens die Joodse kalender) gee die Here vir Sagaria 8 visioene in een nag. Die doel was om ‘n groot boodskap van die lewende God aan daardie moedverlore mense te gaan gee.

Ons het reeds na 5 van visioene gekyk. Nou kom ons by die 6de en 7de. Die vlieënde boekrol & die vrou in die mandjie.

Sagaria se 6de visioen behels ‘n vlieënde boekrol. En dit wys hoedat die Here – wat Sy mense liefhet en herstel – terselftertyd ook heilig en regverdig is en die sonde sal en moet straf. Dit is die wesenlike karakter van die ware God.

Die 6de en 7de visioene is waarskuwings maar tegelyk ook ‘n stuk bemoediging om te wys dat God self met die sondeprobleem sal handel – deur dit te oordeel en deur dit te verwyder.

Vers 2 Die boekrol is ‘n baie groot oop rol vir almal om te kan lees wat daarin geskryf staan. Niemand sal kan sê dat hulle dit nie kon sien en lees nie. En soos die konteks vir ons wys, is die inhoud niks anders nie as God se Wet en die gepaardgaande verbondsvloek wat rus op alle oortreders van die Wet. En omdat dit so groot is, wys dit dat dit toepaslik is om oor die hele land te gaan, vir almal om te sien hoe daar met elke sonde gehandel moet word.

Die boekrol is dus ‘n voorstelling van God se Wet (10 Gebooie) wat deur Israel, maar ook alle mense vertrap is en gevolglik roep dit dus om God se regverdige oordeel en straf. Elke mens wat die Wet ongehoorsaam is, het ‘n vloek wat op hom rus (Gal 3:10). Sonde is wetsoortreding (1 Joh 3:4).

Die groote van die boekrol is presies die groote wat die Heiligdom in die tempel was. Dit versinnebeeld dus die Goddelike standaard waarvolgens die mens beoordeel word.

Vers 3 > Die verbondsvloek staan opgeteken in Deut 28: 15-68. En soos in ooreenstemming met Haggai 1:1-11 (Haggai was Sagaria se tydgenoot en sy kollega) beklemtoon die Heilige Gees deur Sagaria dat – onder die Ou/Sinai Verbond – waaronder Deut 28 se verbondsvloek resorteer – God se volk se gehoorsaamheid sekere fisiese materiële seëninge meegebring het en ongehoorsaamheid God se vloek meebring – wat destyds meesal ook sigbaar was in fisiese ontberings. Hoewel die beginsel natuurlik tydloos is, naamlik dat wie binne die Here se wil en waarheid leef, die seën daarvan sal beleef. En wie Sy wil en waarheid vertrap, sal die gevolge dra.

Alhoewel hier slegs 2 gruwels pertinent genoem word, naamlik diefstal en leuens (vals verklarings), is die verbondsvloek nie net hierteen gemik nie, maar dis die twee sondes (die verbreking van die 3de en 8ste gebooie) wat al die ander sondes van die hele land verteenwoordig. Dit wys op die verbreking van al die gebooie, die morele wet, wat ‘n openbaring is van God se eie karakter. Jakobus 2:10 is duidelik: Die Wet is soos ‘n ketting met skakels. Breek slegs een, dan is die hele ketting gebreek.

Die verbondsvloek is ‘n ernstige saak. Vers 4 is eintlik ‘n riller van ‘n vers. Hy praat van verwoesting. Vertering. God se Woord sal DOEN wat die Goddelike bedoeling daarvan is (Jes 55:11).

Vers 4 wys hoedat daar geen manier is om God se oordeel te ontvlug nie. Dit penitreer alles. Elke huis. Wie aan die verkeerde kant van God se heilige wil gaan staan, sal die konsekwensies daarvan dra. Onder die Ou Verbond kon jou fisiese huis, die struktuur self asook die inhoud, vernietig word. Ons lees weer iets daarvan in Esra 6:11. Onder die Nuwe Verbond lees ons dit en dit wys vir ons op die sekerheid van God se oordeel (Rom 2:4, 1 Thes 5:1-3, Hebr 2:3).

In ‘n neutedop: Die doel en boodskap van die visioen van die vlieënde boekrol is om vir die Jode wat uit ballingskap teruggekeer het en wat die stad en tempel moes herstel, te wys wat sonde is en hoe ernstig dit is. Sonder hierdie besef, sou hulle nooit hulle hoop en vertroue plaas op die wonderlike beloftes van die komende Messias – wat die ander visioene so duidelik verkondig – nie – onder andere die volgende visioen van die vrou in die mandjie. Die deeglike besef van sonde en skuld en die besef van die realiteit van hoe ernstig dit in God se heilige oë is, moes hulle tot ootmoed bring.

Dis soos ‘n mens jou siektesimptome ernstig moet neem ten einde na die dokter te gaan vir genesing.

Wat dit VIR ONS vandag (binne die Nuwe Verbond) beteken: Alhoewel ons nie in dieselfde posisie was as daardie Jode van destyds nie, is die beginsel van wat die visioen sê, dieselfde binne die Nuwe Verbond en dus vir ons vandag in 2020.

Ons moet verstaan dat sonde ernstig is. Dat dit Wetsoortreding is. Dat ons teen die heilige God sondig en dat dit met die ewige dood gestraf moet en sal word. Dit moet ons sodanig verontrus en ontstel dat ons met mag en mening na genesing verlang. Die Wet – en die besef van hoe sondig ek is in die lig van die “boekrol”, die Wet – is my tugmeester na CHRISTUS toe (Gal 3:24). Dit laat my vlug na die dokter toe.

‘n Mens kan hierdie visioen bekyk en wonder waarom die straf op die verbreking van God se wet en wil dan so ekstreem is. Is dit nie effens oordrewe nie?

Nee dit is nie, nie wanneer ons verstaan wie God is nie. Dit gaan oor die Een teen Wie ons oortree. Sy waarde bepaal die graad en aard van die straf.

As mens byvoorbeeld ‘n wurm middeldeur sou sny, sou min mense ‘n wenkbrou lig. Dalk hier en daar ‘n beswaar. Want ‘n wurm het min waarde in ons oë. Indien jy egter ‘n muis middeldeur sou sny, sou jy meer besware hoor. Indien jy ‘n hond of kat middeldeur sou sny, nog meer teenkanting. Indien jy ‘n MENS middeldeur sou sny, is dit ‘n strafbare misdaad, dis moord, dis strafwaardig met ‘n groot straf.

Omdat sonde minagting van die wil en wet van die oneindige, heilige God is, is slegs die ewige dood ‘n gepaste gevolg.

Geen mens het dus ‘n kans op oorlewing nie, want ALMAL (Rom 3:23) is in dieselfde posisie. ALMAL het gesondig en het God se heerlikheid verloor.

Hoe uiters dankbaar moet ons wees vir die volgende visioen, wat sê wat God kant en klaar met die sonde gedoen het.

Verse 5-11 > Die vrou in die mandjie: DIE 7DE VISIOEN

Hierdie visioen wys hoe soewerein God man-alleen sal handel om die sonde van die volk Israel te vernietig en weg te neem. Sy heiligheid kan en sal nie sonde in en by Sy mense verdra/tollereer nie.

Hierdie graanmandjie was heel waarskynlik nie groot genoeg om ‘n volwasse persoon te kon bevat nie. Maar ons moet onthou dat hierdie profetiese apokaliptiese visioene is, waar presiese realisme nie saakmaak nie. Die boodskap is die belangrike saak, naamlik dat die mense se sonde eens en vir altyd verwyder gaan word.

Die mandjie het ‘n looddeksel wat beklemtoon hoe effektief die inhoud van die mandjie binnegehou word. Die vrou kan nie uit nie. Haar lot is verseël.

In die visioen word sonde verpersonifieër deur ‘n mens. Dit word voorgestel as ‘n persoon, ‘n vrou. Waarom juis ‘n vrou, weet ons nie presies nie. Waarskynlik omdat Israel se afgodery dikwels deur die profete uitgedruk word as prostitusie (Eseg 16:25 en Hos 2:2). Dis ook deur ‘n vrou wat die oorspronklike Val plaasgevind het (1 Tim 2). Ons vind weer iets hiervan terug in Openbaring 17 waar Babilon as ‘n prostituut voorgestel word en sy die verleiding van die wêreld personifieër.

Ons hoef nie veel geestelike betekenis te probeer vind in die twee vroue wat met die vlerke van ‘n groot voël – byna soos van ‘n Ooievaar – aangevlieg kom en die mandjie wegneem nie. Wegneem om nooit weer terug te keer nie. Onthou: dis ‘n visioen in kodetaal. Vroue vlieg normaalweg nie met die vlerke soos die van ‘n Ooievaar nie. Dit is net bestanddele van die visioen om ‘n boodskap oor te dra, naamlik dat die sonde weggeneem sal word en dat dit ‘n Godsdaad is wat dit verrig. Die twee vroue is baie duidelik deur God gestuur.

Vers 11 > SINAR was net ‘n veel ouer naam vir Babilon en word waarskynlik hier gebruik om daardie toring van Babel (Gen 11:2) – wat ‘n simbool was van die rebelse sondaar se vieslike opstand teen God, op te roep. Nie Jerusalem nie, maar Sinar is die aangewese plek om die sonde heen te neem, want Jerusalem was tog die simbool van God se woonplek by Israel – die tempel en die allerheiligste in die tempel.

Die vrou in die mandjie word dan in Sinar in ‘n soort sarkofaag, ‘n graf, ‘n piramiede toegemessel om nooit, nooit weer te kan ontsnap nie.

Alles simboliese kodetaal natuurlik. Nooit was daar ‘n vrou in ‘n mandjie wat iewers in die Midde-Ooste toegemessel is nie. Maar die boodskap, dis wat tel.

In aansluiting by die vorige visioen van die boekrol, kom hierdie visioen met verbysterende goeie nuus. God sal self man-alleen met die sonde handel. Sonder die mens se hulp. Sonder enige samewerking van die mens. HY sal die sonde-sisteem vernietig.

‘n Mens kan aanvoel dat hierdie vrou-in-die-mandjie visioen handevat met die 4de visioen waar God Josua se vuil klere uitgetrek en hom nuwe klere aangetrek het. Daardie visioen wys hoe eensydige radikale genade werk. God trek net eenvoudig die mens se sonde uit en trek vir hom nuwe klere van geregtigheid aan.

Die vrou-in-die-mandjie visioen wys vir ons waar God met die vuil klere heengaan. Wat daarvan word.

Die vlieënde boekrol visioen vul my met soveel sondebesef en skuldbesef en laat my vlug na God se genade, want Sy genade in Jesus Christus trek vuil klere uit en nuwe klere aan. Maar, kan dit dalk weer terugkom? Sê nou maar net ek kom op die Laaste Dag by God se troon en hier is die vuil klere weer! KAN dit?

Die vrou-in-die-mandjie wys vir ons hoe God die vuil klere in ‘n vuilwasgoedmandjie gegooi het – met ‘n swaar looddeksel op. Sagaria sien hoe die sonde in die mandjie hurk soos ‘n slet. As iemand die deksel oplig om in te loer, wil sy net uitspring. Maar die engel van God stamp haar terug en druk die deksel dig. God wil niks meer van die sonde weet nie. Hy het daarmee klaargespeel – eens en vir altyd. Verseël – met lood – soos die lyk van iemand wat aan ‘n aansteeklike siekte gesterf het. JOU sondes is ook daarin. Die hele vervloekte sonde-sisteem wat jou lewe van A-Z beheers het. Vers 6 > Die mandjie bevat die sonde van almal in die land. Dit beteken van al God se mense. Wyer gesien beteken dit die sonde van alle mense wat ooit tot geloof in Christus sou kom.

En dan neem God ook die mandjie weg. Hy wil dit nie weer sien nie. Dit mag nooit weer bestaan nie. Hy laat dit toemessel in ‘n sarkofaag.

DIT is God se genade! GOD wat regtig red!

Met hierdie vrou-in-die-mandjie visioen praat die Heilige Gees so duidelik van die kruis van Golgota. Meer as 500 jaar vooruit. God se eenmalige, afgehandelde reddingsdaad het DAAR plaasgevind. Toe Hy eiehandiglik op een enkele dag die sonde van almal in die hele wêreld wat ooit tot geloof sou kom, vir eens en vir altyd weggeneem het. Dit gaan toemessel het. Hy het dit in Jesus Christus se bedompige graf laat agterbly.

U MAG dit glo! U MOET dit net eenvoudig glo. Hierdie te-goed-om-waar-te-wees Evangelieboodskap! VERLAAT jouself daarop! Vir eens en vir altyd.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)