Erediens Tyd: Sondae 09:30
Woord in Klank
Naweekpos
Youtube
Facebook

SAGARIA – REEKS NO 9
Sagaria 6: 1-8
ONGELOWIGES SIDDER, GELOWIGES JUIG!

Vir soldate op ‘n oop vlakte, is daar niks meer gevreesd as die vyand se tanks en pantservoertuie nie. Behalwe vir lugaanvalle, natuurlik. Maar infanteriesoldate op ‘n oop vlakte is baie kwesbaar vir pantservoertuie. Dan moet jy maak dat jy by berge en heuwels kom! Pantservoertuie en tanks spel moeilikheid, krag, vernietiging en dood. So is dit en was dit nog altyd.

In die oertyd, die tyd van Sagaria, meer as 500vC, was strydwaens die ekwivalent wat ons vandag as pantservoertuie ken. Dit was baie swaar oorlogsmasjinerie waarmee jy – op ‘n oop vlakte – maalvleis van die vyand maak. Hierdie antieke strydwaens was ‘n demonstrasie van brute krag wat vrees by die vyand inboesem. Voeg daarby nog die kragtige perde wat dit trek.

Wanneer ‘n mens iets hiervan verstaan, voel jy meteens die gelade atmosfeer van die 8ste visioen wat die profeet Sagaria van die Here ontvang.

Hy sien VIER strydwaens wat tussen twee koperberge uitkom. Die strydwaens word getrek deur sterk perde met verskillende kleure. Bruin, swart, wit, skimmel.

Aanvanklik het die vier strydwaens voor God se aangesig gestaan – HY aan wie die hele planeet behoort. Maar wanneer God die bevel gee, dan ry hulle uit met vaart in die vier windrigtings. Eintlik – in die Hebreeus – sien ‘n mens dat hulle net noord en suid gaan. Die strydwaens met die swart EN wit perde gaan noord. Die strydwa met die skimmel perde gaan suid. Van die bruines word niks gesê nie en van Ooswaarts gaan en Weswaarts gaan word ook niks gesê nie. Opvallend dat die perde wat die waens trek eers wag vir die bevel: GAAN! voordat hulle beweeg.

En dan – ten slotte – die laaste vreemde sinnetjie: Die strydwaens wat NOORD gaan, bring die Gees van die Here TOT RUS (Hebreeus).

Dis die hele visioen. Maar wat op aarde sou dit beteken? Veral vir ons hier in 2020? Dis immers tog God se absolute Woord. Dis daarom noodsaaklik dat ons dit verstaan en veral HOOR wat Hy vir ons vandag sê.

Indien ‘n mens in gedagte hou wat ons aan die begin gesê het oor WAT ‘n strydwa in die destydse wêreld was, kom jy alreeds op ‘n goeie spoor van waarheen die boodskap van die visioen mik: Daar is sekere mense wat soos maalvleis gemaal gaan word. En dis vas en seker in die Goddelike Raad. Daar kom ‘n oordeel waar mense soos op ‘n oop vlakte geen beskutting sal hê teen God se pantservoertuie nie. En dis ‘n boodskap wat eintlik die hele Bybel vol staan. En waarvan ons almal en eintlik die hele wêreld deeglik kennis moet neem!

Kom ons fokus ‘n bietjie van naderby op die detail:

Ek wys u graag op die volgende punte:

1 → Al die detail in die visioen is suiwer simboliek. Dit beteken dat daar nêrens in die geskiedenis of in die toekoms sulke letterlike strydwaens en perde of koperdeure sal wees nie. Dit is simbole wat ‘n boodskap tuisbring. En dit is die boodskap wat letterlik verstaan moet word en ernstig geneem moet word.

2 —> Die strydwaens en perde is draers van God se oordeel. Dit is engel-agtige wesens wat oordele vervoer. Hulle is nie boodskapdraers nie. Hulle bring daadwerklik die oordeel. Daarom is dit belangrik om te weet wat strydwaens in daardie antieke tye was – soos reeds verduidelik.

Eintlik sê die teks dat die 4 strydwaens die 4 geeste/winde van die hemel is. Tipies apokaliptiese beelde. Ons moet daarom so versigtig wees om daarin allerhande dinge in te lees. Wat die Skrif self nie verduidelik nie, kan en mag ons nie ons eie opinies oor lug nie. Dit is gewoon nie nodig dat apokaliptiese beelde en simbole presiese betekenisse hoef te hê nie. Dis die BOODSKAP wat belangrik is.

Ja, dis waar dat Daniël 7:2 van die 4 groot wêreldryke van daardie tye praat as die vier winde van die hemel. Die winde kan dus na politieke stelsels verwys. Dis ook waar dat winde soms gebruik word om te wys dat God se oordele oor onboetvaardige sondaars kom – byvoorbeeld Jer 49 en ‘n paar Psalms.

Die winde het dus iets te make met God se oordeel wat inbeweeg en nasies uitmekaarjaag. En ons kan daarom verstaan dat dit hier aan die strydwaens (wat die voertuie van God se oordele is) verbind word.

Opvallend is byvoorbeeld hoe die pessiekte van COVID-19 soos ‘n oordeelswind van God oor die aarde waai en magtige nasies op hulle koppe laat staan. Daarmee word nie gesê dat die huidige gesondheidskrisis die vervulling van Sagaria 6 is nie, maar dis ‘n goeie illustrasie van hoe die oordeel van God en Sy waarskuwingsbasuine soos strydwaens en wind letterlik binne ‘n ommesientjie die hele planeet kan omkeer. Kyk ons na wat in 2020 met die wêreld gebeur het, is die woorde van Sagaria 6 skielik glad nie meer so vaag en veraf en onmoontlik nie.

3 —> Die koperberge waardeur die waens na vore kom, is simbolies van die deure van die hemele of God se woonplek. Ons weet uit 1 Konings 7 dat die pilare van die tempel van koper was. En die Allerheiligste in die tempel was die plek waar God aanduibaar teenwoordig was. Koper/brons is ‘n simbool van krag en mag. Destyds was die voetsoldate se skilde van koper gemaak. Vir Jeremia het God gesê dat Hy (God) soos ‘n muur van koper is teen Juda. ‘n Ondeurdringbare pantser, dus.

4 —-> God self word aangedui as DIE HERE VAN DIE HELE AARDE wat wys op soewereiniteit en gesag. Die feit dat Hy spreek en beveel en die hemele doen Sy wil.

5 ——-> Die perde wat die strydwaens trek, is baie ywerig/haastig om uit te beweeg. Dit wys hoe seker dit is, hoe spoedig dit sal wees, dat God se oordele voltrek sal word.

6 —-> Die perde kan nie wegtrek alvorens die Here nie die bevel gee nie. Op die regte oomblik KOM die bevel egter en dan GAAN hulle. God se soewereine besluit en bevel beheers alles. Daarsonder en daarbuite kan en mag en sal niks beweeg of roer nie.

7 —> Die kleure van die perde het nie noodwendig spesifieke simboliese of geestelike betekenis nie, hoewel dit grootliks ooreenstem met die perde van Openbaring 6: rooi (bloedvergieting/oorlog), wit (vals vrede), swart (dood) en vaal/skimmel (siektes en ellende). Ons kan egter nie met sekerheid sê dat dit die betekenis van Sagaria se perde is nie.

Ook nie die volgorde waarin hulle uitgaan het spesifieke geestelike betekenis nie. Ook nie die rigtings waarin hulle hardloop nie. In die konteks van antieke Israel, weet ons dat hulle vyande nie van die weste en die ooste gekom het nie, want wes is see en oos is woestyn. Dit was OF die suide (Egipte) OF die noorde (Assirië, Babilonië).

Die punt waaroor dit hier gaan, is dat die Here van plan is om skoon te maak – alles en almal – ALMAL wat vyande van die Godsvolk is en dus vyande van God is. ALMAL wat die verbondsvolk kwaad aangedoen het. Die draers van oordeel teiken doelbewus en spesifiek die vyande van God.

8 —>> Die laaste sin van die visioen is belangrik. Die strydwaens wat noord gaan, bring God se Gees tot rus. Klink vreemd. Wat sou dit beteken?

Die visioene het begin met verkenners wat uitgaan om te gaan kyk en aan God te kom rapporteer wat aangaan by die nasies wat die Godsvolk kwaad aangedoen het. Die rapport was dat hulle floreer en groot rus geniet.

Dit was egter ‘n valse rus, want God se oordeel rus op hulle sonder dat hulle dit besef.

Nou, hier in die 8ste visioen, gaan nie verkenners nie, maar brengers van oordeel en straf uit na daardie nasies en nie hulle nie, maar God se Gees geniet rus. Dit is dus die rus van die feit dat die oordeel plaasgevind het en God se toorn kan bedaar (tot rus kan kom).

Waarom slegs die noorde hier uitgesonder word, is waarskynlik omdat Israel se nommer een vyand Babilonië was en hulle verantwoordelik was vir God se mense wat in ballingskap gegaan het. Die “noorde” verteenwoordig dus sommer al God se vyande.

Die oordeel wat oor God se vyand voltrek word, bring tegelyk ook beskerming vir die Godsvolk. Sommige word dus maalvleis en ander geniet God se guns en beskerming.

Uit die geskiedenis weet ons hoe Babilonië inderdaad tot ‘n val gekom het en Persië die nuwe groot moondheid geword het. Daarna die Grieke en daarna die Romeine. Niemand het egter staande gebly nie. Maar God se ware kerk het. Tot vandag toe. God se vyande het ondergegaan en God se kerk het staande gebly. God se Gees het tot rus gekom.

Opsommend: Ons moet die vervulling van die 8ste visioen op twee vlakke vind: 1 → Binne die onmiddelike konteks waarin die profeet Sagaria geleef het en 2 —> By die voleinding van die eeue.

VERVULLING NR 1 —-> Die boodskap van die 8ste visioen binne die onmiddelike konteks van Sagaria in 520vC is dat die Here hom gaan wreek op veral Babilonië vir die kwaad wat hulle die verbondsvolk aangedoen het. Hy gaan van hulle maalvleis maak. En Hy gaan Sy volk beskerm en aan hulle reg laat geskied. En dit HET ook so gebeur: Babilonië het tot ‘n val gekom en Persië het hulle plek as wêreldmoondheid geneem.

VERVULLING NR 2 —->> Die boodskap van die 8ste visioen vir die kerk van alle eeue en vir ons vandag is baie duidelik:

Die 4 strydwaens versimboliseer God se almagtige krag teen Sy vyande (en die vyande van Sy mense) en dit sal by die finale voleinding ten volle realiseer. Dit is die boodskap wat hedendaagse mense nie wil hoor nie, maar wat almal MOET hoor: Daar kom ‘n finale Dag van afrekening en oordeel en straf. En nie EEN persoon wat buite Christus was, sal dit oorleef nie. En nie EEN persoon wat aan kinders vd Here kwaad gedoen het, sal dit oorleef nie. Nie EEN wat God se kinders benadeel het nie. Die lewende God gaan hom wreek op Sy vyande.

‘n Goddelike bevel sal gegee word en by die koperdeure van die hemele SAL daar strydwaens en kragtige perde uitkom en niks of niemand sal hulle kan keer nie en geen mens wat buite Christus Jesus was sal dit oorleef nie.

Net soos wat nie een enkele mens oorleef het wat buitekant die Ark was toe die groot vloed van God se oordeel gekom het nie. Slegs Noag en almal saam met hom, wat binne in die Ark was, het die oordeel oorleef. Dit was ‘n prentjiesbeeld van wat by die voleinding van die wêreld wag (Mat 24:37).

Die grootste vyand wat die mens moet vrees … is God! HY is die altyd-teenwoordige dodelike gevaar wat elke mens behoort te vrees MEER as enigiets of enigiemand anders. Enigiets of enigiemand anders kan slegs die liggaam doodmaak, maar God maak liggaam sowel as siel dood in die hel (Mat 10:28). Sy strawwe is ewige strawwe. Dit is nie ‘n virus wat slegs die liggaam doodmaak nie. Hy IS presies dit wat die wêreld (ingesluit baie vals leraars) vir ons vertel ons NIE hoef te vrees nie. Vals leraars mislei miljoene deur vir hulle te vertel: “Moenie stress nie, God is jou pêl, jou goeie vriend”. Hulle verkondig vrede terwyl daar geen vrede is nie (Eseg 13:10).

Die Skrif leer dat God ‘n verterende vuur is (Hebr 12:29). Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God (Hebr 10:31). Hy is toornig teenoor die sondaar – elke dag (Psalm 7:11). Sy aanklag en toorn teenoor die universele sondige mensdom is dat die mens die waarheid ken, maar dit onderdruk en verdraai (Rom 1:18). ELKE MENS is bestem om te sterf en daarna kom die oordeel (Hebr 9:27).

Die kernvervulling van Sagaria se 8ste visioen word sonder twyfel beskryf in 2 Thes 1 waar die Apostel Paulus helder en duidelik uitspel wat die uiteinde is van almal wat Christus-gelowiges benadeel het. God is ‘n wreker op diesulkes. Of dit nou die Noord-Koreaanse of Chinese leiers en regerings is wat Christene vervolg en of dit die destydse Romeinse Keisers was of die Kommuniste wat destyds vir Richard Wurmbrand vir 14 jaar in Romeense tronke aangehou en gemartel het en of dit Afrikaanssprekendes is wat op Suid-Afrikaanse radiostasies en media leuens verkondig en Christus se ware kerk benadeel en of dit ‘n onderwyser is wat op skool Christenkinders aanstoot gee oor die inhoud van die Skrif – jy noem dit op. Van die Jode wat in sy tyd die gemeente in Thessalonika vervolg het en leed aangedoen het, skryf die Apostel die volgende:

“God sal op regverdige wyse diegene wat julle leed aangedoen het terugbetaal met leed en vir julle uitkoms gee. Dit sal gebeur wanneer die Here Jesus uit die hemel sal verskyn met Sy magtige engele in vuur en vlam en Hy wraak sal uitgiet op hulle wat vir God nie geken het nie en wat die Evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam het nie. Hulle die straf van ewige verderf ly, weg van die aangesig van die Here en van Sy heerlike mag” (2 Thes 1:6-8)

Dit is presies waaroor Sagaria se 8ste visioen gaan. En let op: Die apostel sê NIE dat dit noodwendig gedurende ons aardse lewens hier en nou gebeur nie, maar beslis by Christus se wederkoms. Sagaria se 8ste visioen vind dus sy diepste vervulling in die voleinding by die finale Groot Dag.

Die 8ste visioen hou ook ‘n stuk reuse goeie nuus in. Eerstens is die waarheid en werklikheid dat God perfekte reg en geregtigheid sal laat geskied opsigself reeds baie goeie nuus! Ons harte smag immers daarna dat daar reg en geregtigheid moet geskied! En dit SAL gebeur! Gee net kans!

Daar is egter ook goeie nuus vir almal wat deur God se genade verloste mense is. Mense wat in Christus is. Mense wat IN DIE ARK is!

Let mooi op wat die 8ste visioen EINTLIK verkondig! Dit is goeie nuus wat ons ook terugvind in die einste 2 Thessalonisense 1 asook Openbaring 6.

In 2 Thes 1:10 verklaar Paulus dat dieselfde Goddelike aksie van wraak op sy vyande, vir die kinders van die Here glorie en heerlikheid beteken. En in Openb 6:10 roep die reeds-gestorwe martelare na God en vra: “O soewereine God, hoe lank sal dit nog wees voordat U ons bloed wreek en U oordeel voltrek?” En dan antwoord Hy: “Moenie bekommerd wees nie, dit SAL gebeur, maar eers moet die volle getal martelare wat soos julle gedood sal word, voltallig wees.”

Vir die Here God gaan dit absoluut net oor Sy verloste mense. Dis by hulle wat Sy hart is – vir ewig. Soos kaf die ryp graan diensbaar is, so dien die goddelose die doel om die kinders vd Here se glorie baie heerlik te maak. In Jes 43:4 sê die Here vir Sy volk: “Ek gee mense (Israel se vyande) in ruil vir jou (Israel: verbondsvolk) lewe..” En in Romeine 9:23 sê die Heilige Gees dat TEN EINDE die rykdom van Sy glorie vir Sy uitverkore kinders bekend te kan maak, stel Hy Sy toorn en krag teenoor die ongelowiges ten toon. Die kaf wat verbrand, het ten doel om die ryp graan wat in die skuur versamel word, se glorie meer te maak! ALLES, ALLES, ALLES gaan vir God slegs oor die kosbare bruid wat Hy voor die skepping reeds aan Sy Seun Jesus Christus gegee het.

Laastens mond Sagaria se 8ste visioen uit op die Here Jesus Christus self. En veral in Sy verskriklike lyding en sterwe en begrafnis.

‘n Mens kan nooit regtig verstaan waarom Christus die pad van soveel lyding en pyn en dood moes loop, sonder om te verstaan watter realiteit God se wraak op Sy vyande behels nie. Want dit is daardie toorn wat plaasvervangend op Christus afgekom het as “weerligafleier” SODAT God oortreders op ‘n regverdige, wettige manier in genade kan vergewe en aanneem – diegene wat IN CHRISTUS kom deur die geloof.

God kan nie regverdig wees en bly en mense net links en regs vergewe en verlos deur hulle oortredings net onder die mat in te vee nie. O nee, dit MOET met ewige strawwe gestraf word. God is heilig. God vergewe deur te straf. En dit is daardie straf wat Christus Jesus op Homself geneem het.

Is jy dalk nog die voorwerp van God se toorn vandag? O, ek pleit by jou in die Here se Naam om jou te laat versoen met God deur jou toevlug tot Christus te neem en jou op Hom vir tyd en ewigheid te verlaat.

Tafelberg Gemeente (Dolerend)
Buitenkantstraat 39, Kaapstad
www.tafelbergkerk.co.za
Dr Chris Saayman

Category Sagaria

© 2020 Tafelberg Gemeente (Dolerend)