Pattaya International Kerk in Thailand

Pattaya International kerk (PIC) is geleë in die Stad van Pattaya in die golf van Thailand. Die kerk was in 1987 geplant deur Jack en Glad Martin, Suidelike Baptiste sendelinge uit die VSA. Dit is die oudste Protestants Engelstalige gemeente in Pattaya.

Sedert 2002 word PIC gelei deur Daniel Krynauw. Daniel en Marina Krynauw is van Kaapstad en dien reeds sedert 1995 in Pattaya as voltydse sendelinge. Hul seun, Daniel, is ‘n student by Chulalongkorn Universiteit in Bangkok.

Afgesien van hul pastorale pligte by PIC doen die Krynauw’s ook hul dag tot dag sendingwerk onder die Thai-bevolking, deur middel van ‘n verskeidenheid bedieninge. PIC is voortdurend sterk gefokus op die verkondiging van die evangelie van Christus, met woord en daad.

PIC bied dus talle uitreik-geleenthede aan diegene wat die kerk bywoon. Betrokkenheid by sulke aktiwiteite is heeltemal vrywillig en in gehoorsaamheid aan hul goddelike roeping. Die werklikheid wat PIC in die gesig staar in Thailand is dat die oorgrote meerderheid van alle Thai mense, sal in alle waarskynlikheid nooit die oewers van hierdie nasie verlaat nie. Die woord van God moet dus hier bedien word.

Minder as 1% van die totale Thai bevolking kan tans geklassifiseer word as Christene. Dit is PIC se voortdurende strewe om Christus bekend te maak onder die Thai bevolking. PIC poog om die bevolking te bereik deur die medium van gratis Engelse taal-onderrig asook handewerk klasse, op die perseel van die gemeente.

In 2005 het PIC ook begin met ‘n kerk- plant poging op Koh SiChang eiland, en op 26 Maart 2006 is die eerste diens daar gehou. PIC werk ten nouste saam met hierdie eiland gemeente. Hulp vind plaas op ‘n wye verskeidenheid maniere, insluitend, onder andere, finansiële bystand ten opsigte van die kerk huur en die Thai pastoor se salaris.

Pastoor Daniël preek van tyd tot tyd op die eiland, en hou ook Bybel studies en gebedsbyeenkomste. Marina is ten nouste betrokke by die kinders se bediening by Koh SiChang kerk, deur die aanbied van aktiwiteite vir die eiland se kinders by die kerk en ook die verskaffing van handwerk. materiaal en lesse. Ons prys die Here vir die vrugte wat voortvloei uit hierdie bediening. Doopgeleenthede van nuwe Thai gelowiges vind gereeld op die eiland plaas.

29 Januarie 2019 – Uitreik by Thai Ouetehuis

Danie en Marina skryf: “Bid asb saam met ons vir ons Bediening onder Bejaardes by ‘n Thai ouetehuis hier aan die buitewyke van Pattaya, dat ieder en elk tot saligmakende geloof in Christus sal kom. Dank ook die Here asb saam met ons dat Hy in Sy perklose liefde en genade ‘n geleentheid vir hierdie kosbare mense in hul skemerjare geskep het om Sy verlossing en lig te omarm nadat hul tot dusver gebonde was deur die kettings-en duisternis van afgodery. Hiernaas volg ‘n paar fotos geneem by gister se uitreik daar. Met liefde en dankbaarheid, in Hom, Danie & Marina (Pattaya, Thailand)”

21 Desember 2018 – Kers-uitreik by Banglamung Tehuis vir Bejaardes

Danie en Marina skryf: “Ons dank die Here vir ‘n geseënde Kers-uitreik vanoggend by Banglamung Tehuis vir Bejaardes. Bid asb saam met ons vir Godsvrugtige resultate! Met liefde en seën, in Hom, Danie & Marina (Pattaya, Thailand)”

17 Desember 2018 – Kinderbediening by die Thai Buddhistiese Regeringskool

Danie en Marina skryf: “Gister het ons die wonderlike geleentheid gehad om die verhaal van Christus se geboorte (met klem op die rede daarvoor) te bring by die Thai Buddhistiese Regeringskool waar ons sedert 2006 vrywillig betrokke is as deel van ons Kinderbediening hier. Bid asb saam met ons vir Godsvrugtige resultate! Met liefde en seen, Danie & Marina (Pattaya, Thailand)”

15 Desember 2018 – Thai Kerk Sondagskooluitstappie

Danie en Marina skryf: “Ons het die afgelope Saterdag ‘n groep van 20 kinders op ‘n uitstappie geneem – die meeste van hulle is van Buddhistiese families en het hul die afgelope jaar ons Thai Kerk op Koh SiChang Eiland se Sondagskool getrou bygewoon. Tree asb saam met ons in gebed vir hulle en vir die Here se werk op die eiland. Hiernaas volg ‘n paar fotos vd uitstappie. Met liefde en dankbaarheid, in Hom, Danie & Marina (Pattaya, Thailand)”

1 November 2018 – Pattaya Bybelstudiegroep voltooi “Behold your God – Rethinking God Biblically” deur John Snyder

Die Internasionale Gemeente in Pattaya se Bybelstudiegroep wat Donderdagaande bymekaarkom, het op 1 November John Snyder se “Behold your God – Rethinking God Biblically” studie voltooi. Volgende pak hulle “Behold your God – The Weight of Majesty”, ook deur John Snyder, aan. Hulle begin (DV) 15 November hiremee. Danie en Marina skryf: “Ons loof die Here vir Sy verdere toerusting van ons in Sy diens deur hierdie studie. Bid asb saam met ons vir die Here se Hand van seën (op die volgende studie). Met liefde en dankbaarheid, in Hom, Danie & Marina (Pattaya, Thailand)”

27 Oktober 2018 – Kinderuitreik deur Jong Volwassenes by PIC

Die ‘Jong Volwassenes’ groep by PIC hou gereeld kinderuitreike by die Thai Gemeente op Koh SiChang eiland. Een so ‘n uitreik het op 27 Oktober plaasgevind. Danie en Marina skryf: “Ons dank die Here vir ons Jong Volwassenes se geseënde Kinderuitreik by ons Thai Kerk op Koh SiChang Eiland verlede Saterdag – baie dankie vir jul voorbidding hiervoor! Bid asb saam met ons vir hierdie groep jongmense se voortgaande Godsverheerlikende invloed op hierdie eiland tot die uitbreiding van Sy Koninkryk daar. Met liefde-en seën, in Hom, Danie & Marina (Pattaya, Thailand).”

Uitreik 27 Oktober

Uitreik 27 Oktober

Uitreik 27 Oktober

Uitreik by ‘n ander geleentheid

Uitreik by ‘n ander geleentheid

Jong Volwassenes groep

28 September 2018 – Marina se nuwe Sondagskool werkboek, “Ek ken die Bybel”

Die eerste uitgawe van Marina se “Ek ken die Bybel” Thai Sondagskool werkboek is nou gepubliseer. Dit handel vanaf die Skepping tot en met die toring van Babel. Soos dit die Here behaag, beplan Marina om uiteindelik die hele Bybel met hierdie reeks Thai Sondagskool-boeke te dek. Ons het die eerste besending van 1000 boeke nou ontvang en dit word gratis aan belangstellende Thai Kerke regoor Thailand versend. ‘n Besending is reeds hierdie week na die Suide van Thailand. Bid asseblief saam met ons dat hierdie projek ‘n vrugbare en geseënde instrument in die Here se Hand sal wees tot die uitbreiding van Sy Koninkryk hier in Thailand, dat elke Thai kind wat deur hierdie Sondagskool-boeke sal werk deur die Heilige Gees aangeraak en hervorm sal word. Met liefde en dankbaarheid in Hom, Danie & Marina.

Die eerste 1000 eksemplare van Marina se nuwe Thai Sondagskool werkboek, “Ek ken die Bybel”, het by Marina-hulle in Thailand aangekom.

23-27 Augustus 2018 – Besoek van ds. Nico Kriek

Ons is die Here baie dankbaar vir ds. Nico Kriek en sy Suid-Oos Asië Hub span (van NGK Suider-Paarl) se 23 – 27 Augustus besoek hier by ons. Nou sien ons baie daarna uit om DV eersdaags ‘n span van NGK Tafelberg in ons midde hier te ontvang! Met liefde en dankbaarheid in Hom, Danie & Marina.

25 Aug – Op Koh SiChang Eiland. Vlnr: Schalk Coetzee, Adine Baard, Este Mellet, Danie, Nico Kriek, Marina en Saeb (leraar van ons Thai Kerk op die eiland).

16 Augustus 2018 – Ali van Iran se doop

Ali van Iran het via sy bywoning van PIC ‘n paar maande gelede tot bekering gekom. Danie het hom verlede Saterdag gedoop.

Hier is ses Iranese mans in Danie en Marina se sitkamer net voor die doop. Vyf van hulle het die Here aangeneem deur hul bywoning van die Internasionale Kerk in Pattaya. Baie dankie vir jul voorbidding vir hulle!

21 Junie 2018 – Bybelstudie-groep by Pattaya International Kerk

Danie en Marina se Bybelstudie-groep by Pattaya International Kerk wat Donderdagaande bymekaarkom. Hulle behandel tans John Snyder se “Behold your God – Rethinking God Biblically” studie. Baie dankie vir jul voorbidding hiervoor.

14 Junie 2018 – Uitreik deur PIC en AITCF se jong volwassenes

Geseënde uitreik by Thai Gemeente op Koh SiChang eiland deur ‘n gesamentlike groep jong volwassenes van Pattaya International Kerk en Asian Institute of Technology Christian Fellowship (Bangkok).

Bid asb saam met ons vir al die Evangelie-saadjies wat in vele harte op die eiland geplant is, asook vir die pragtige, Godsvrugtige verhouding wat die Here tussen PIC en AITCF se jong volwassenes geskep het.

3 Junie 2018 – Uitreik by Banglamung Tehuis vir Thai Bejaardes

Marina het ‘n blom-aktiwiteit vir die bejaardes gehou met die fokus Jesaja 40 v. 8

Geseënde uitreik saam met lidmate van ons Thai Gemeente in Pattaya (RomPraPon Kerk) by die Banglamung Tehuis vir Thai Bejaardes

Bid saam met ons vir hierdie oumensies se bevryding-deur-bekering in die laat skemertyd van hul aardse bestaan nadat hulle tot dusver lewenslank in Buddhisme se greep vasgevang was