ZONNEBLOEM

ACVV ZONNEBLOEM TEHUIS VIR BEJAARDES is geleë in Caledonstraat, ‘n klipgooi van ons kerkgebou af. ‘n Hele paar van die inwoners is NG lidmate, maar ons bedien op Woensdagoggende om 11vm almal wat gewillig is om na ‘n diens te kom. Ons hou dan ‘n kort diens wat bestaan uit Woordverkondiging. Verder besoek ons lidmate op versoek. Ons gemeente is ook van tyd tot tyd betrokke by spesiale projekte wat vir Zonnebloem se inwoners vreugde kan verskaf. Bid asb vir hierdie bediening en vir Corné Steynberg, die bestuurder, wat ook lidmaat by Tafelberg Gemeente is. Indien jy op watter manier ookal betrokke wil raak, kontak vir Celeste by 0837008279.